Siirry suoraan sisältöön

Kyberuhat ja digitaalinen turvallisuus terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: YS00BX95-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 01.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Mervi Kuustie
 • Tiina Blek

Vastuuopettaja

Mervi Kuustie

Ryhmät

 • ZJA24SSY
  Avoin AMK, sote, YAMK
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YSH23S1
  Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Ymmärrät oman roolisi merkityksen osana sosiaali- ja terveysalan digitaalisen turvallisuuden varmistamista.

Tavoiteet:
Tunnistat terveysalan yleisimpiä kyberuhkia ja tiedät miten suojata terveydenhuollon järjestelmiä

Osaat kehittää digitaalisen turvallisuuden asiantuntijuuttasi

Osaat kehittää ja johtaa työyhteisön digitaalisesti turvallisia työtapoja ja toimintamalleja.

Osaat arvioida ja edistää digitaalisiin ratkaisuihin liittyviä eettisiä tekijöitä.

Sisältö

Terveysalaan kohdistuvat kyberturvallisuusuhat.
Esihenkilön ja työntekijän rooli kyberturvallisuuden varmistamisessa.
Digitaalinen turvallisuus ja etiikka.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu täysin verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Best Practices for Communicating Cybersecurity Vulnerabilities to Patients. 2021. Center for Devices and Radiological Health. Viitattu 6.1.2023. https://www.fda.gov/media/152608/download

Blek, T. & Solankallio-Vahteri, T. 2022. Terveydenhuollon hoitohenkilöstön tieto- ja kyberturvallisuusosaaminen. FinJeHeW 2022;14(4). Viitattu 3.1.2023. https://journal.fi/finjehew/article/view/115829/75799.

Kyberhäiriöiden hallinta. Käsikirja terveydenhuollon toimijoille. N.d. Viitattu 28.11.2022. https://jyvsectec.fi/wp-content/uploads/2020/12/kyberhairioiden-hallinta-kasikirja-terveydenhuollon-toimijoille.pdf.

Kyberturvallisuus. Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille. 2019. Vuorinen, Sari (toim.). Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:14. Viitattu 28.11.2022. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161683.

Rajamäki, J. & Hämäläinen, H. 2021. Ethics of Cybersecurity and Biomedical Ethics: Case SHAPES. Information and Security, Vol. 50, Iss.1.2021:103-116. Viitattu 31.3.2023. https://janet.finna.fi/, ProQuest

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely opintojakson materiaalin pohjalta.
Opintojakson materiaali koostuu nauhoitetuista verkkoluennoista, kirjallisesta aineistosta, podcasteista ja videoista.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kirjallinen oppimistehtävä toteutetaan omaan / muuhun soveltuvaan työpaikkaan pohjautuen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei kuulu tenttiä.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu, verkkotestit ja kirjallinen tehtävä 135 tuntia ( 5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso eteneminen opiskelijan aikataulun mukaisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat terveysalan yleisimpiä kyberuhkia ja niiltä suojautumisen keinoja. Osoitat kykeneväsi digitaalisesti turvallisten työtapojen kehittämiseen. Pohdit kriittisesti digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon liittyviä eettisiä tekijöitä.