Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK (3 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00BL98-3045

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

20.05.2024 - 19.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

12 - 30

Opettaja

  • Joonas Komulainen
  • 20.05.2024 16:30 - 18:00, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3045
  • 05.06.2024 16:30 - 18:00, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3045
  • 12.06.2024 16:30 - 18:00, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3045

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi palautat opintojakson aluksi 3–5 sivua opinnäytetyösi tietoperustaa ennen aloituswebinaaria. Vain sovitun tietoperustan palauttaneet opiskelijat jatkavat opintojaksolla. Opintojakson aikana tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla. Kesän toteutus on intensiivitoteutus. Työskentely jakautuu viidelle viikolle.

su 19.5. Ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytteen tietoperustaa

ma 20.5. klo 16.30–18 Aloituswebinaari (tallenne)
ke 5.6. klo 16.30–18 Toinen webinaari (ei tallennetta yhteispalautteesta)
ke 12.6. klo 16.30–18 Kolmas webinaari (ei tallennetta yhteispalautteesta)

19.6.2024 kurssin ilmoitettu päättymispäivä

Lisäksi tarjolla on opettajan Zoom-päivystyksiä. Täydennettävien ja myöhästyneiden tehtävien palautus su 16.6., jos haluat opintopisteet ennen kesätaukoa. Jos opintopisteillä ei ole kiire, palauta viimeiset tehtävät kesän aikana, viimeistään 12.8. Kesän aikana palautetut tehtävät tarkastetaan elokuussa. Kesän aikana ei ole ohjausta.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Opetus tapahtuu Zoom-yhteydellä. Osoite tulee näkyviin Moodlen työtilaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 6–10 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 20–30 h

Lisätietoja opiskelijoille

Käytössä vertaispalaute, yhteispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.