Siirry suoraan sisältöön

Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: AJ00BY42-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

23.09.2024 - 20.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Ammatillinen opettajankoulutus

Opettaja

 • Minna Koskinen
 • Riikka Hongisto

Ryhmät

 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YTK20S1
  Kestävä energia (YAMK)
 • YTB23S1
  Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • YTG23S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka
 • YSV23S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YMJ23S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YTH23K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • YTR21S1
  Rakennustekniikan tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YSY20SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Monialainen kuntoutus
 • YSY22SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • AJA23SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY20SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Kliininen asiantuntija
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY20S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma,Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, ylempi AMK
 • YSY23KT
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • AJA23SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • AJA23SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSC24KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YHP23S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, liiketalous
 • AJA21SJVO
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YLO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • AJA21SJVI
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA23SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YLO20S1
  Logistiikka
 • YTV23S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YTM23S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju
 • AJA21SJVN
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVY
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVM
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTH20S1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • YTO20S1
  Teknologialiiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YTO22S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • AJA22SJP
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA22SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTB22S1
  Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • YTK22S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • YTG22S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka
 • YSV21S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YTH21S1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • AJA21SJVA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTB21S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • AJA21SJV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YMB23S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, marata
 • AJA21SJVE
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJJ
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJS
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJHK
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJH
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJA
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY21SM
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, monialainen kuntoutus
 • AJA21SJF
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • AJA21SJB
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTV21S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YTO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • YTM21S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju
 • YTK21S1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • YTG21S1
  Insinööri (ylempi AMK), robotiikka
 • YMV23S1
  Verkostojohtaminen, marata, YAMK
 • YTB20S1
  Projektijohtaminen YAMK (teknologia)
 • YHV23S1
  Verkostojohtaminen, liiketalous, YAMK
 • YSY20ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Terveyden edistäminen
 • YSY20SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK tutkinto-ohjelma, Sosiaali- ja terveysalan
 • YSV20S1
  Verkostojohtamisen tutkinto-ohjelma, YAMK
 • YSB20S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YLO21S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • AJA21SJVV
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • AJA21SJVU
  Ammatillinen opettajankoulutus
 • YTV20S1
  Verkostojohtaminen, teknologia
 • YTG20S1
  Robotiikka YAMK
 • YTH22K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • YTK24K1
  Insinööri (ylempi AMK), kestävä energia
 • YSB21S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YTO23S1
  Insinööri (ylempi AMK), teknologialiiketoiminnan johtaminen
 • YHO23S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YKM21S1
  Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
 • YTY23K1
  Vähähiilinen rakentaminen- tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YKM23S1
  Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • YTM22S1
  Insinööri (ylempi AMK), Digitaalinen toimitusketju
 • YTV22S1
  Insinööri (ylempi AMK), verkostojohtaminen
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YLO22S1
  Insinööri (ylempi AMK), logistiikka
 • YTY24K1
  Vähähiilinen rakentaminen- tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • YTH24K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Digitaalinen saavutettavuus on yksi verkko-opetuksen laatutekijöistä. Se on myös lain vaatima velvoite ja jokaisen oppijan oikeus. Digitaalinen saavutettavuus on kuitenkin vain yksi saavutettavuuden osa-alue. Tällä opintojaksolla opit, mitä saavutettavuus opetustyössä tarkoittaa, ja miten otat saavutettavuusnäkökulmat huomioon oppimisprosessin suunnittelussa, opetustilanteissa ja opetusmateriaaleissa.

Opintojakson osaamiset

Tällä opintojaksolla kehität kohtaamisosaamista, oppimisprosessien ohjausosaamista ja kehittämisosaamista.

Kohtaamisosaamisellaan opettaja vahvistaa oppijoiden toimijuutta. Hän tukee kaikessa toiminnassaan oppijoiden jatkuvan oppimisen taitoja, kuten itsesäätely- ja reflektiotaitoja sekä oppijan oman oppimisprosessinsa omistajuutta. Opettajalla on kyky huomioida oppijoiden henkilökohtaiset oppimisen lähtökohdat ja tavoitteet. Hän ohjaa oppijoita sensitiivisesti ymmärtäen heidän elämismaailmansa sekä oppimis- ja ohjaustilanteen kontekstin. Hänen työotteensa on oppijoiden hyvinvointia tukevalla tavalla dialoginen ja eettinen. 

Oppimisprosessien ohjausosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä yhteistyössä muiden kanssa suunnitella, johtaa, arvioida ja kehittää oppimis-, ohjaus- ja opetusprosesseja huomioiden oppijoiden moninaisuuden ja yksilöllisyyden. Opettaja ymmärtää ryhmässä tapahtuvia ilmiöitä ja osaa tukea ryhmän rakentumista. Hän hyödyntää ryhmää oppimisen voimavarana. Opettaja käyttää monipuolisia ja työelämälähtöisiä oppimisen resursseja ja ympäristöjä. Hän hyödyntää digitaalisuutta pedagogisesti perustellulla tavalla ohjatessaan ja johtaessaan oppimisprosesseja.

Kehittämisosaaminen tarkoittaa opettajan kykyä kehittää yhdessä muiden kanssa omaa ja yhteisönsä toimintaa sekä oppimiskulttuuria sekä tahtoa ja taitoa kehittää ammatillista oppimista, työelämää ja yrittäjyyttä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se merkitsee myös kykyä hankkia tietoa ammatillisen oppimisen ja työelämän kehittämistarpeista ja niiden perusteista, ja käyttää sitä oppimisen edistämiseksi.  Hän toimii kulloinkin tarkoituksenmukaisten kumppanuussuhteiden verkostoissa innovatiivisella ja ratkaisukeskeisellä tavalla erilaisia menetelmiä hyödyntäen. 

Opintojakson osaamistavoite

Tavoitteena on, että opintojakson jälkeen tiedät, mitä saavutettavuus tarkoittaa ja ymmärrät, miksi se on tärkeää oppijan näkökulmasta. Osaat ottaa huomioon saavutettavuuden näkökulmia oppimisprosessin suunnittelussa ja erilaisissa opetustilanteissa. Osaat tuottaa saavutettavaa opetusmateriaalia.

Sisältö

Saavutettavuuden käsite, Universal Design for Learning -viitekehys, saavutettava oppimisprosessi, saavutettavuus opetustilanteissa, saavutettava opetusmateriaali

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Muuronen, A. & Eskola, S. 2020. Tulevaisuuden korkeakoulu - Kaikkien korkeakoulu. Opettaja saavutettavuuden arvioijana ja kehittäjänä. Julkaisussa Tulevaisuuden opettajuus. Toim. P. Risku, S. Laitinen-Väänänen, A-L. Ojala, A-K. Tiihonen, & H. Torvinen. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, s. 222-242. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 283. https://www.theseus.fi/handle/10024/344999

Saavutettavuuskriteeristö. 2019. Väline korkeakoulun saavutettavuuden arviointiin. OHO-hanke. https://esok.fi/hankkeet/oho-hanke/julkaisut/saavutettavuuskriteeristo/at_download/file

Työelämän saavutettavuus. Vates. https://www.vates.fi/tietopaketit/tyoelaman-saavutettavuus.html

Ylänne, K. & Kirsi, M. 2022. Saavutettavat asiakirjat verkossa. eOppiva-koulutus. https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavat-asiakirjat-verkossa/

Lisäksi oppimistehtävien yhteydessä oleva muu materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, ja se perustuu itsenäiseen työskentelyyn aineistojen ja tehtävien parissa. Opintojaksoon sisältyy neljä vapaaehtoista verkkotapaamista. Työskentely on vaiheistettu, mutta voit opiskella oman aikataulusi puitteissa. Työskentelyä ohjataan ohjausklinikoilla ja säännöllisin ohjausviestein.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tähän opintojaksoon ei sisälly tenttiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tämä opintojakso on viiden opintopisteen laajuinen. Se merkitsee, että sinulle on varattu opintojakson aineistoihin ja tehtäviin laskennallisesti 135 tunnin työskentelymahdollisuus:
- Orientaatio 5 h
- Aineistoon perehtyminen 55 h
- Oppimistehtävien ja itsearviointien tekeminen 74 h
- Palaute 1 h

Opintojakson todellinen kuormittavuus riippuu omista lähtökohdistasi ja niihin perustuvista oppimistehtävien työllistävyydestä.

Sisällön jaksotus

Aloituswebinaari ke 25.9.2024 klo 16-17
Ohjausklinikka ma 7.10.2024 klo 16-17.30
Ohjausklinikka ti 5.11.2024 klo 16-17.30
Ohjausklinikka ma 25.11.2024 klo 16-17.30

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin: 20

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Oppimisprosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Osaamisen arviointi on kriteeriperusteista ja arviointipäätöksen tekee opintojakson kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty. Arviointiaineiston muodostavat opintojakson oppimistehtävät ja itsearviointitehtävä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Kohtaamisosaaminen
Tunnistat oppijoiden monenlaisuuden ja sinulla on keinoja erilaisten oppijoiden kohtaamiseen.

Oppimisen ohjaamisen osaaminen
Osaat ottaa huomioon saavutettavuuden näkökulmia ja erilaisten oppijoiden tarpeita oppimisprosessin suunnittelussa, erilaisissa opetustilanteissa ja digitaalisissa opetusmateriaaleissa.

Kehittämisosaaminen
Osaat kehittää itse tuottamasi digitaalisen sisällön saavutettavuutta.

Lisätiedot

Kohderyhmänä on saavutettavuudesta kiinnostuneet opetus- ja ohjaustehtävissä toimivat, opettajankoulutuksessa opiskelevat tai alalle aikovat henkilöt, sekä oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö. Opintojakso soveltuu myös sinulle, joka haluat kehittää osaamistasi saavutettavien digitaalisten aineistojen tuottamiseen sekä ihmisten monenlaisuuden huomioimiseen etä- ja läsnätilanteissa.