Siirry suoraan sisältöön

Web-tekniikat (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2010-3044

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 04.08.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Kari Niemi
  • 02.05.2024 15:00 - 18:00, Web-tekniikat TTC2010-3044 OHJAUS
  • 08.05.2024 15:00 - 18:00, Web-tekniikat TTC2010-3044 OHJAUS
  • 16.05.2024 15:00 - 18:00, Web-tekniikat TTC2010-3044 OHJAUS
  • 23.05.2024 15:00 - 18:00, Web-tekniikat TTC2010-3044 OHJAUS
  • 30.05.2024 15:00 - 18:00, Web-tekniikat TTC2010-3044 OHJAUS
  • 06.06.2024 15:00 - 18:00, Web-tekniikat TTC2010-3044 OHJAUS

Tavoitteet

Tämän opintojakson käytyäsi osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekninen soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoitteet:
Tiedät Web-sivuston kehittämisprosessin ja siinä käytettävät perustekniikat ja osaat julkaista web-sivuston julkiseen internetiin.

Sisältö

- Web-sivuston määrittelyn ja suunnittelun perusteet ja dokumentointi (mm. Synopsis, rakennekaavio, layout-suunnitelma, testaus ym.).
- Web-sivuston kehittämisprosessi
- Web-sivuston kielen syntaksi (HTML5)
- sivun ulkoasun muotoilu tyyleillä (CSS)
- validointi ja saavutettavuus eri selaimet huomioiden
- julkaisu

Aika ja paikka

Verkossa tapahtuva opiskelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

W3schools.com (html/css -osiot)
Opintojakson web-sivut (viikkoharjoitukset, ohjevideot ym.)
Moodle-oppimisympäristö tehtävien palautuksille

Opetusmenetelmät

Opiskelu ja ohjaus verkossa.
Viikkoharjoitukset ja -testit
Harjoitustyö (itsenäinen soveltaminen)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Viikottaiset monivalintakysymykset tietoperustasta (min. 50% oikeita vastauksia).

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään englanninkielistä materiaalia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Aikaisemmin hankitun osaamisten tunnistaminen (AHOT), mikäli on jo kokemusta opintojakson aihepiiristä sekä työnäytteet näistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Materiaalin opiskelu n. 2 op (n. 54 t)
Viikkoharjoitukset ja testit n. 1 op ( 27 t)
Harjoitustyö n. 1 op (27 t)
Yhteensä n. 108t

Sisällön jaksotus

Toteutusaika 2.5.-4.8.2024

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen AMK:n sekä muilla kuin IT-instituutin varsinaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus hyväksytty/hylätty arvosanaan, mikä ei tee harjoitustyötä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tiedät Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa yksinkertaisen validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä osittain huomioiden.

Tyydyttävä 2: Ymmärrät Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä osittain huomioiden. Harjoitustyö on dokumentoitu, mutta on suppea.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä huomioiden. Harjoitustyö on dokumentoitu vaatimusten mukaisesti.

Kiitettävä 4: Hallitset Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa toimivan, validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä pääosin huomioiden. Harjoitustyön dokumentointi on perusteellinen sekä virheetön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset kattavasti Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa näyttävän (sommittelu, grafiikka, värit, kirjasimet ym.), validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä syvällisesti huomioiden. Harjoitustyön dokumentointi on kattava, perusteellinen sekä virheetön.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen peruskäyttötaidot

Lisätiedot

Opintojaksolla käytetään myös englanninkielistä materiaalia.