Siirry suoraan sisältöön

Tietoverkot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC1030-3045

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 12.05.2024

Ajoitus

23.05.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Englanti
  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Hyytiäinen
  • 23.05.2024 10:00 - 15:00, Tietoverkot TTC1030-3045
  • 24.05.2024 10:00 - 15:00, Tietoverkot TTC1030-3045
  • 27.05.2024 10:00 - 15:00, Tietoverkot TTC1030-3045
  • 28.05.2024 10:00 - 15:00, Tietoverkot TTC1030-3045
  • 29.05.2024 10:00 - 15:00, Tietoverkot TTC1030-3045

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Opit tietokoneiden (ja muiden päätelaitteiden) käyttämien tietoverkkojen rakenteen, protokollat ja niiden suunnittelun periaatteet.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoitteet:
Opit tuntemaan protokollat ja tiedonsiirron periaatteet Internetissä. Osaat OSI-mallin kerrokset ja tunnistaa kerroksilla käytetyt teknologiat ja protokollat. Osaat suunnitella lähiverkon käyttäen kytkimiä, reitittimiä, työasemia ja palvelimia. Osaat suunnitella kaapeloinnin, kytkennän topologian ja reitityssuunnitelman tietoverkkoon. Osaat tietoverkon eri laitteet (esim. kytkimet, reitittimet, palomuurit, langattomat tukiasemat). Osaat käsitellä, muuttaa ja tallentaa konfiguraatiota verkkolaitteissa. Osaat, kuinka lähiverkot kytkeytyvät toisiinsa runkoverkon avulla.

Sisältö

Sisältö OSI-mallin perusteella:

Kerros 1
- Fyysinen kaapelointi (kupari, kuitu)
- Langattomat lähiverkot
- Tiedonsiirron modulaatiot
- Aktiivilaitteet

Kerros 2
- Ethernet-kytkentä
- Verkon segmentointi (VLANs)
- Silmukanesto (Spanning Tree)
- MAC-osoitteistus

Kerros 3
- IPv4 and IPv6 osoitteistus ja aliverkotus
- Reititys (Static, OSPF and BGP)
- DHCP, ARP

Kerros 4
- TCP and UDP

Kerrokset 5 - 7
- SSH, HTTP, DNS, SMTP

Lisäksi parhaat käytänteet verkon suunnittelusta ja konfiguraation hallinnasta.

Aika ja paikka

Kesäopinnot/IT-instituutin opiskelijat.

Läsnäolopakko tunneilla 23.-29.5. ja Exam-koe kesän aikana. Tarkoituksena on, että tunneilla tehdään tehtävät E01-E05.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saharinen, Karo. 2021. Tietoverkot. http://tietoverkot.pages.labranet.jamk.fi.

Opetusmenetelmät

- Luennot (videolta tai luokassa)
- Käytännön harjoitteet
- Osaamisen näyte henkilökohtaisten harjoitustöiden muodossa

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksossa käytetään soveltuvin osin työelämän näkökulmia tietoverkkojen toimintaan Suomessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla käytetään JAMK Exam Studiota, jossa voi varata koeajan oman aikataulun/kalenterin mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 opintopistettä * 27 h = 135 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Läsnäolopakko, tarkoituksena on, että tunneilla tehdään tehtävät E01-E05.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa kattavasti osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa suuren tietoverkon perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee välttävästi tietoverkkoprotokollien teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista tietoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä tietoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.