Siirry suoraan sisältöön

Fys1 Voima ja liike (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLF1300-3121

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

02.05.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Tuomas Huopana
 • 02.05.2024 12:45 - 14:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 03.05.2024 10:30 - 12:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 03.05.2024 12:45 - 14:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 06.05.2024 09:00 - 10:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 07.05.2024 09:00 - 10:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 13.05.2024 09:00 - 10:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 14.05.2024 12:00 - 13:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 15.05.2024 12:00 - 13:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 21.05.2024 09:00 - 10:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 22.05.2024 12:45 - 14:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 28.05.2024 09:00 - 10:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 30.05.2024 09:00 - 10:45, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 30.05.2024 11:45 - 13:30, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121
 • 31.05.2024 12:00 - 15:00, Fys1 Voima ja liike TZLF1300-3121

Tavoitteet

Tarkoitus:
Opit kinematiikan ja dynamiikan perusteet, joita tarvitset mekaniikan perusilmiöiden ymmärtämiseen. Lisäksi opit loogista ajattelua ja ongelmanratkaisua.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi tunnistat kinematiikan ja dynamiikan perusperiaatteet.

Sisältö

SI-järjestelmä, skalaarit, vektorit, yksiulotteinen liike, heittoliike,
Newtonin lait, voimat, ympyräliike, pyörimisliike, vääntömomentti ja hitausmomentti.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 2.5.2024-31.5.2024 Dynamolla Lutakon kampuksella ja on tarkoitettu kesäopinnoiksi IT-instituutin opiskelijoille.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomoniste ja harjoitustehtävät Moodlessa.

Lähdekirjallisuus:
Young, Hugh D.; Freedman, Roger A. University Physics with Modern Physics. International edition. 10th edition.
Knight, Randal D. Physics for Scientists and Engineers. Pearson International edition. 2nd edition.
Suvanto, K. Tekniikan Fysiikka 1. Edita. 6. painos.

Opetusmenetelmät

Kontaktitunnit, itsenäinen työskentely ja verkkotyöskentely.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin sisältö pyritään kytkemään työelämässä esiintyviin ongelmiin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin tenttikäytänteet ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktiopetusta 28 h ja Itsenäistä opiskelua 50 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan kokeen ja laskuharjoituksista kerättävien pisteiden perusteella.

Arvioinnissa painotetaan kontaktiopetukseen osallistumista ja laskuharjoitusten suorittamista, mutta kurssin suorittaminen myös kokeella on mahdollista. Koe järjestetään pelkästään luokkatilassa. Etäkoemahdollisuutta tällä toteutuksella ei ole.

Osallistuminen kurssille tulee varmistaa osallistumalla ensimmäiselle oppitunnille tai ilmoittamalla osallistumisesta kurssin opettajalle 3.5.2024 mennessä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat tunnistaa opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan yksinkertaisia opintojakson aihealueisiin liittyviä ongelmia. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä mallin avulla. Osaat lukea tietoa erilaisista taulukoista ja kuvaajista. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan perustehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Tekemäsi laskut sisältävät joitakin virheitä.

Kiitettävä 4
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Tekemäsi laskut ovat pääosin oikein.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät opintojakson aihealueiden mukaisia ilmiöitä ja niiden kuvailuun käytettäviä malleja. Pystyt ratkaisemaan haastavia tehtäviä. Osaat lukea tietoa taulukoista ja kuvaajista sekä tuottaa itse erilaisia taulukoita ja kuvaajia. Osaat arvioida käyttämiesi mallien oletuksia ja soveltuvuutta tarkasteltaviin tilanteisiin. Osaat soveltaa oppimaasi uusissa tilanteissa. Tekemäsi laskut ovat täysin oikein tai sisältävät muutamia huolimattomuusvirheitä.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää alkeisfunktioiden ja yhtälönratkaisun hallintaa.