Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZ00CD01-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Maria Rautamo
 • 29.08.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 05.09.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 12.09.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 19.09.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 26.09.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 03.10.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 10.10.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 24.10.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 31.10.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 07.11.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 14.11.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 21.11.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 28.11.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 05.12.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006
 • 12.12.2024 08:45 - 11:15, Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
• opinnot ja työnhaku
• työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
• asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
• oman alan keskeistä terminologiaa
• alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Aika ja paikka

Kontaktiopiskelua on tiistaiaamuisin klo 8.45-11.15 F304 seuraavasti (muutokset mahdollisia):

to 29.8. Aloitusinfo,OSIO 1 Jag och min profil: Småprat & Vanliga fraser
to 5.9. OSIO 1 Jag och min profil: Vanliga fraeser & Åsiktsuttryck
to 12.9. OSIO 1 Jag och min profil: Jag och mina studier
to 19.9. OSIO 2 Min bransch & Kommunikation: Min bransch
to 26.9. OSIO 2 Min bransch & Kommunikation: Min bransch, Att presentera något, gott bemötande/kundservice, telefon

to 3.10. OSIO 2 Min bransch & Kommunikation: Gott bemötande/kundservice, mejl + Min bransch-videotehtävän esitysmahdollisuus (ilmoita etukäteen, jos pidät presentaation mieluummin luokassa)
to 10.10. OSIO 2 Min bransch & Kommunikation: Gott bemötande/kundservice, mejl +Min bransch-videotehtävän esitysmahdollisuus (ilmoita etukäteen, jos pidät presentaation mieluummin luokassa)
S y y s l o m a
to 24.10. OSIO 3 Jobb: Arbetslivet
to 31.10. OSIO 3 Jobb: Arbetslivet, söka jobb

to 7.11. OSIO 3 Jobb: Jobbintervju
to 14.11. Suullinen tentti (klo 8.45-11.15 välisenä aikana, pienryhmät 20 min/ryhmä)
to 21.11. Varalla: Suullinen tentti (klo 8.45-11.15 välisenä aikana, pienryhmät 20 min/ryhmä)
to 28.11. Kirjallinen tentti klo 8.45-10.45
to 5.12. Tarvittaessa tenttien uusintakerta 1 (kirjallinen klo 8.45-10.45 ja suullinen klo 10.45)
to 12.12. Tarvittaessa tenttien uusintakerta 2 (kirjallinen klo 8.45-10.45 ja suullinen klo 10.45)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opiskelumateriaali löytyy Moodle-kurssiltamme kohdasta Opiskelumateriaali.
Suosittelen materiaalin tulostamista itsellesi opiskelun sujuvoittamiseksi.

Opetusmenetelmät

Tämä on Työelämän ruotsi ZZ00CD01-3006 -kontaktitoteutus

Opintojakson toteutus- ja suoritusaika 29.08.2024 - 18.12.2024

OPINTOJAKSON OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson päättyessä ja hyväksytysti suoritettuasi pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

- Opintojakson suoritettuasi hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa.
- Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet.
- Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
- Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.
- Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia tehokkaasti kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä tehokkaasti yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

OPINTOJAKSON SUORITUKSIIN KUULUVAT

- aktiviinen läsnäolo kontaktitunneilla (80 %) -> torstaisin alkaen 29.8. klo 8.45 (luokka F304)
- oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti: 2 kpl kirjallisia (vaihtoehtoja löytyy) ja 2 kpl suullisia tehtäviä (vaihtoehtoja löytyy, mutta yhtenä tehtävänä on Min bransch -videotehtävä, jonka voi esittää halutessaan livenä kontaktitunnilla (mahdollista tehdä tässä tapauksessa myös jonkun toisen opiskelijan kanssa) to 3.10. tai to 10.10.)
- kirjallinen tentti hyväksytysti
- suullinen tentti hyväksytysti
- itsearviointi opintojakson päätteeksi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TENTIT

• Opintojakson suorituksiin kuuluu sekä kirjallinen että suullinen tentti
• Ks. lisätietoa Moodle -> Tenttiminen

Tenttiaikataulu:

to 14.11. Suullinen tentti (klo 8.45-11.15 välisenä aikana, pienryhmät 20 min/ryhmä)
to 21.11. Varalla: Suullinen tentti (klo 8.45-11.15 välisenä aikana, pienryhmät 20 min/ryhmä)
to 28.11. Kirjallinen tentti klo 8.45-10.45
to 5.12. Tarvittaessa tenttien uusintakerta 1 (kirjallinen klo 8.45-10.45 ja suullinen klo 10.45)
to 12.12. Tarvittaessa tenttien uusintakerta 2 (kirjallinen klo 8.45-10.45 ja suullinen klo 10.45)

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kuormitus on 108 tuntia, joka opintojakson käynnissäolon aikana vastaa 3-6 tunnin viikkotuntimääräistä opiskelua. Yksilölliset erot esim. kielitaidossa vaikuttavat opintojakson kuormitukseen.

KUORMITUS

Opintojakson kuormitus on 108 tuntia, joka opintojakson käynnissäolon aikana vastaa noin 3-6 tunnin viikkotuntimääräistä opiskelua.

SUUNNITELMA AJANKÄYTÖLLE

- OPISKELU, HARJOITUKSET, LÄKSYT ja MAHDOLLINEN ENNAKKOVALMISTAUTUMINEN kontaktitunneilla/-lle 30-50 tuntia
- ITSENÄISTÄ TYÖSKENTELYÄ ja oppimistehtävien tekeminen 20-30
- TENTIT ja niihin valmistautuminen 10-30 tuntia

TARKENNUSTA AJANKÄYTTÖÖN
:
- Tutustu Moodle-kurssimme aikatauluun ja osaamistavoitteisiin sekä muuhun kurssi-infoon (2-4 tuntia)
- Osallistu aloituskerralle ja opiskele aiheeseen liittyvää materiaalia + tee aiheeseen liittyvät läksyt (3-6 tuntia)
- Osallistu muille kontaktitunneille (9 x 3 tuntia), opiskele aiheeseen liittyvää materiaalia ja tee aiheeseen liittyvät läksyt (50-60 tuntia)
- Tee kurssiin kuuluvat oppimistehtävät 2 x kirjallinen tehtävä ja 2 x suullinen tehtävä. (4 x 4-8 tuntia = 16-32 tuntia)
- Käy mahdollinen saamasi palaute läpi oppimistehtävistä ja opiskele tarvittaessa lisää niitä asioita (kielioppi, sanasto jne), joiden osaamisessa huomaat puutteita (3-6 tuntia)
- Valmistaudu kirjalliseen ja suulliseen tenttiin opiskelemalla kurssiin sisältyviä asioita (15-30 tuntia)
- Osallistu kirjalliseen ja suulliseen tenttiin (3-10 tuntia, jos mahdollisia uusintoja)

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla tehdään harjoituksia kontaktituntien aikana
Lisäksi opintojaksoon sisältyy oppimistehtäviä: 2 kpl kirjallisia ja 2 kpl videotehtäviä (näitä ei arvioida)
Arviointiin vaikuttavat pääsääntöisesti tentit (kirjallinen ja suullinen)
Opintojaksoon sisältyy myös itsearviointi
Arviointiperusteet löytyvät Moodlesta kohdasta Arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä
Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Tyydyttävä
Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Kiitettävä
Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

Suorittamalla tutkinto-ohjelmansa ruotsin kielen pakollisen opintojakson (Työelämän ruotsi, 4 op) hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003, 6§).

Tutkintotodistuksessa toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito merkitään erikseen. Tämä arviointi perustuu pakollisen opintojakson suulliseen ja kirjalliseen arvosanaan siten, että arvosanat 4 ja 5 tarkoittavat tutkintotodistuksessa hyvää ja arvosanat 1, 2 ja 3 tyydyttävää taitoa

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, hän suorittaa Työelämän viestintä -opintojakson yhteydessä virkamiessuomen eli saa arvioinnin suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.