Siirry suoraan sisältöön

Työelämän ruotsi (4 op)

Toteutuksen tunnus: ZZ00CD01-3013

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

26.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 • Toimintaterapeutti (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Palveluliiketoiminta (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Tiimiakatemia (AMK)
 • Sosionomi (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Tietojenkäsittely (AMK)
 • Rakennusmestari (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • Liiketalous (AMK)
 • Varhaisiän musiikkikasvatus ja kulttuurihyvinvointi (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Fysioterapeutti (AMK)
 • Instrumenttiopetus ja ryhmänohjaus (AMK)

Opettaja

 • Susanna Kananoja

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään ruotsiksi suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa.

Opintojakson suoritettuasi, hallitset itsestäsi ja osaamisestasi kertomisen esimerkiksi työnhakutilanteissa. Osaat toimia ruotsiksi työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa ja keskeisissä oman alasi työtehtävissä, kuten tapaamiset, opastamis- ja neuvomistilanteet, oman alan työsähköpostin kirjoittaminen ja asiakaspalvelutilanteet. Osaat arvioida ruotsin kielen osaamistasi ja olet motivoitunut kehittämään sitä elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Otat vastuuta omasta oppimisestasi ja toimit sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Viestintä ja tiimityö: Osaat toimia kansallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa ja osaat tehdä yhteistyötä oman alasi asiantuntijoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia sisältöjä:
• opinnot ja työnhaku
• työelämän suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esimerkiksi tapaaminen, jutustelu, asiakaspalvelu, puhelin, sähköposti ja mielipiteenilmaisu
• asiatekstin, kuten raportin, ohjeiden tai yhteenvetojen, tuottaminen
• oman alan keskeistä terminologiaa
• alakohtainen syventävä osio, jonka voit toteuttaa esimerkiksi workshop-työskentelynä, projektina, työelämään tutustumisena, portfoliona tai raporttina

Aika ja paikka

-

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla käytetään opettajan laatimaa materiaalia.
Opettaja antaa opiskelijoille tarvittaessa tukimateriaalia opintojakson aikana.

Suositeltavat oppikirjat: ReFlex-Uppdatera din svenska (perusteiden kertaus), Jobbsnack (digimateriaali työelämätilanteisiin), FlexHandel (liiketalous), FlexService (palvelualat), FlexVård (hoitoala), FlexSocial (sosiaaliala) & Flexteknik (tekniikan alat).

Opetusmenetelmät

Tämä on verkko-opintojakso Moodle-oppimisympäristössä. Kurssi alkaa ma 26.8.2024 ja päättyy pe 29.11.2024. Moodle-työtila avautuu viimeistään kurssin aloituspäivänä.
Kuormitus yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia). Työmäärä per viikko 8 tuntia (kurssin kesto 13 viikkoa).


Tiistaina 27.8.2024 klo 12-13.15 pidetään kurssin aloituswebinaari Zoomin välityksellä, jossa opettaja kertoo kurssin sisällöstä, tehtävistä jne. ja jonka aikana myös opiskelijat voit kysyä opettajalta asioista, jotka mahdollisesti mietityttävät. Aloituswebinaariin osallistuminen on vapaaehtoista. Aloituswebinaarin osoite on: https://jamk.zoom.us/j/6664089196. Kurssin muut webinaarit pidetään edellä mainitussa osoitteessa Zoomissa ke 18.9. klo 12-13.15 (aiheena mm. kurssin ryhmätyöt) & ke 23.10. klo 12-13.15 (aiheena mm. kurssin tentit). Myös näihin webinaareihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Etäopetustoteutuksiin ei sisälly lähiopetusta. Työskentely on pääosin itsenäistä mutta teet opintojaksolla myös ryhmätöitä. Ryhmätöitä ei voi tehdä yksin.
Etäopetustoteutukseen sisältyy kirjallisia ja suullisia harjoituksia sekä arvioitavia palautustehtäviä (suullisia tai kirjallisia). Suullisia harjoituksia tehdään esim. videotiedostoina ja videotapaamisina. Suullisissa tehtävissä sekä suullisessa tentissä sinulta edellytetään web-kameran käyttöä ja henkilöllisyyden todistamista.

Etäopetustoteutuksella edellytetään Moodle-oppimisympäristön ja esitystyökalujen sujuvaa hallintaa, Zoom-ohjelman käyttöä sekä päätelaitteesi ja Moodle-oppimisympäristön yhteensopivuutta. Tarvitset opintojaksolla ehdottomasti (kuuloke-)mikrofonin, web-kameran ja toimivan verkkoyhteyden.

Kaikki kurssin suoritukset (mahdollinen uusintatentti pois lukien) on suoritettava aikavälillä 26.8.-29.11.2024.
Kaikki tehtävät Moodle-oppimisympäristössä ovat pakollisia, ellei tehtävänannossa toisin mainita. Tehtävät on jaksotettu 3 osioon seuraavasti:
- osio 1 avoinna 26.8.-15.9.2024
- osio 2 avoinna 16.9.-13.10.2024
- osio 3 avoinna 21.10.-10.11.2024
Opettaja voi avata osiot 2-3 aiemminkin, mikäli saa ne etukäteen valmiiksi.
Osion 3 jälkeinen viikko 46 on tarkoitettu tentteihin valmistautumiseen.
Kurssille sisältyy sekä suullinen että kirjallinen tentti.

Suullinen tentti pidetään Zoom-videoneuvotteluohjelmaa hyödyntäen. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään su 10.11.2024 klo 23.59.
Tenttiaika 30 min., tentissä ei saa käyttää apuvälineitä. Web-kameran käyttö suullisessa tentissä on pakollista.
Suullisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- ke 20.11.2024 klo 10, 10.30, 11.30 tai klo 12
- to 21.11.2024 klo 14
- pe 22.11.2024 klo 9.30 tai klo 10
- ti 26.11.2024 klo 12, 12.30 tai klo 13.30
- ke 27.11.2024 klo 10, 10.30, 11.30 tai klo 12
- to 28.11.2024 klo 13
Mikäli kurssin osallistujamäärä on yli 30 opiskelijaa, tarjolle tulee vielä muutama ylimääräinen suullisen tentin aika.

Kirjallisen tentin voi tehdä joko kontaktitenttinä Rajakadun kampuksella tai Exam-tenttinä. Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään viimeistään su 10.11.2024 klo 23.59. Tenttiaika on 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksen saaneille pidempi (ilmoita yksilöllisen tuen päätöksestäsi opettajalle hyvissä ajoin). Tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.

Kirjallisen tentin Rajakadun kampuksella voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- to 21.11.2024 klo 10
- to 28.11.2024 klo 9
Exam-studiossa (Jamkin tai jonkun muun korkeakoulun tiloissa) kirjallisen kokeen voi tehdä aikavälillä 18.11.-20.12.2024.

Suullisen tentin uusintakoe järjestetään Zoomissa. Aika sovitaan yhdessä opettajan kanssa.
Kirjallisen tentin uusintakoe tehdään Exam-studiossa. Kirjallisen tentin uusintaan voi ilmoittautua Exam-järjestelmässä, kun olet saanut opettajalta tiedon, että tentti on luotu Exam-järjestelmään.
Uusintakoe/uusintakokeet on suoritettava viimeistään kevätlukukauden 2025 aikana, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee kokonaisuudessaan.
Kummankin tentin saa tarvittaessa uusia kahdesti. Hyväksyttyä tenttiä voi yrittää korottaa kerran.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssille sisältyy sekä suullinen että kirjallinen tentti.

Suullinen tentti pidetään Zoom-videoneuvotteluohjelmaa hyödyntäen. Tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään su 10.11.2024 klo 23.59.
Tenttiaika 30 min., tentissä ei saa käyttää apuvälineitä. Web-kameran käyttö suullisessa tentissä on pakollista.
Suullisen tentin voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- ke 20.11.2024 klo 10, 10.30, 11.30 tai klo 12
- to 21.11.2024 klo 14
- pe 22.11.2024 klo 9.30 tai klo 10
- ti 26.11.2024 klo 12, 12.30 tai klo 13.30
- ke 27.11.2024 klo 10, 10.30, 11.30 tai klo 12
- to 28.11.2024 klo 13
Mikäli kurssin osallistujamäärä on yli 30 opiskelijaa, tarjolle tulee vielä muutama ylimääräinen suullisen tentin aika.

Kirjallisen tentin voi tehdä joko kontaktitenttinä Rajakadun kampuksella tai Exam-tenttinä. Kirjalliseen tenttiin ilmoittaudutaan Moodle-oppimisympäristössä viimeistään viimeistään su 10.11.2024 klo 23.59. Tenttiaika on 2 tuntia, yksilöllisen tuen päätöksen saaneille pidempi (ilmoita yksilöllisen tuen päätöksestäsi opettajalle hyvissä ajoin). Tentissä ei saa käyttää apuvälineitä.

Kirjallisen tentin Rajakadun kampuksella voi tehdä seuraavina ajankohtina:
- to 21.11.2024 klo 10
- to 28.11.2024 klo 9
Exam-studiossa (Jamkin tai jonkun muun korkeakoulun tiloissa) kirjallisen kokeen voi tehdä aikavälillä 18.11.-20.12.2024.

Suullisen tentin uusintakoe järjestetään Zoomissa. Aika sovitaan yhdessä opettajan kanssa.
Kirjallisen tentin uusintakoe tehdään Exam-studiossa. Kirjallisen tentin uusintaan voi ilmoittautua Exam-järjestelmässä, kun olet saanut opettajalta tiedon, että tentti on luotu Exam-järjestelmään.
Uusintakoe/uusintakokeet on suoritettava viimeistään kevätlukukauden 2025 aikana, jonka jälkeen kurssisuoritus vanhenee kokonaisuudessaan.
Kummankin tentin saa tarvittaessa uusia kahdesti. Hyväksyttyä tenttiä voi yrittää korottaa kerran.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuormitus yhteensä 108 tuntia (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia). Työmäärä per viikko 8 tuntia (kurssin kesto 13 viikkoa).

Ajankäyttö:
- verkkotapaamisia 0 - 10 h
- opiskelumateriaaliin perehtyminen, harjoitustehtävät, palautustehtävät ja suullinen ryhmätyöskentely 70 - 80 h
- tentteihin valmistautuminen 5 - 10 h

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta (6.6.2003/424).

Suullinen ja kirjallinen kielitaitosi arvioidaan erikseen arviointiasteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu jatkuvaan arviointiin ja palautteeseen, arvioitaviin palautustehtäviin, suullisiin ryhmätöihin sekä kirjalliseen ja suulliseen tenttiin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä
Pystyt pääosin ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa työtehtävissä ja muissa tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät keskeiset sisällöt tuttuja aiheita käsittelevästä selkeästä puheesta ja tekstistä. Hallitset riittävästi kielen perusrakenteita ja sanastoa, jotta viesti välittyy. Ääntämisesi taso riittää viestin pääsisällön välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

2 Tyydyttävä
Pystyt ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa työtehtävissä ja tilanteissa, vaikka viestintä on paikoin hidasta ja epäyhtenäistä. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita. Hallitset kielen perusrakenteet. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa ja kohtalaisesti oman alan perustilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä
Selviät hyvin suullisesti ja kirjallisesti työtehtävissäsi sekä muissa jokapäiväisissä tilanteissa. Pystyt kirjoittamaan sisällöllisesti yhtenäisen kokonaisuuden. Ymmärrät normaalitempoista puhetta, mutta harvinaisemmat aiheet ja ei-yleiskielinen puhe voivat tuottaa sinulle vaikeuksia. Ymmärrät jo oman alasi vaativiakin tekstejä, vaikka yksityiskohtia voi jäädä epäselviksi. Osaat käyttää rakenteita monipuolisesti eivätkä virheet estä viestin välittymistä. Sanavarastosi riittää viestimään keskeiset asiat erilaisissa tehtävissä ja tilanteissa. Äännät ymmärrettävästi. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

4 Kiitettävä
Osaat viestiä sujuvasti eri kielenkäyttötilanteissa tuottaen selkeää ja sujuvaa kieltä asianmukaisella tyylillä. Ymmärrät ja tuotat vaikeuksitta työelämässä tarvittavaa tekstiä ja puhetta, vaikka yleiskielestä poikkeavat ilmaisut aiheuttavat jonkin verran vaikeuksia. Hallitset hyvin kielen käytön, mutta satunnaisia ongelmia voi silti esiintyä. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 Erinomainen
Osaat viestiä erittäin sujuvasti ja aktiivisesti osallistuen sekä oppimaasi monipuolisesti soveltaen vaativissa työelämän kielenkäyttötilanteissa sopivaa tyyliä käyttäen. Ymmärrät vaikeuksitta erilaisia kielenkäyttäjiä, vaikka hienot vivahteet ja merkittävästi yleiskielestä poikkeava puhe voivat tuottaa vaikeuksia. Ymmärrät ja tuotat sisällöllisesti vaativaa puhetta ja tekstiä. Kielen käytössäsi ei ole juurikaan puutteita. Toimit vastuullisesti ja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2 tai B1 ruotsin kielessä.

Tämä tarkoittaa, että pystyt opintojakson alkaessa ymmärrettävästi viestimään suullisesti ja kirjallisesti tutuissa ja tavanomaisissa tilanteissa. Ymmärrät selkeää puhetta ja tekstiä, joka koskee tuttuja aiheita, kuten henkilön esittäytymistä, opinnoista keskustelua ja työstä kertomista. Hallitset pääosin ruotsin perusrakenteet, kuten persoonapronominien käytön, substantiivien ja adjektiivien taivutuksen ja käytön, verbien aikamuodot sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestyksen. Sanavarastosi riittää selviytymiseen jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Ääntämisesi taso riittää viestin välittymiseen.

Lisätiedot

Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424.

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen.

Suorittamalla tutkinto-ohjelmansa ruotsin kielen pakollisen opintojakson (Työelämän ruotsi, 4 op) hyväksytysti opiskelija osoittaa hallitsevansa valtion virkamiehiltä vaadittavan suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon (laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003, 6§).

Tutkintotodistuksessa toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito merkitään erikseen. Tämä arviointi perustuu pakollisen opintojakson suulliseen ja kirjalliseen arvosanaan siten, että arvosanat 4 ja 5 tarkoittavat tutkintotodistuksessa hyvää ja arvosanat 1, 2 ja 3 tyydyttävää taitoa

Jos opiskelijan koulusivistyskieli on ruotsi, hän suorittaa Työelämän viestintä -opintojakson yhteydessä virkamiessuomen eli saa arvioinnin suomen kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.