Siirry suoraan sisältöön

Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: YSZY0510-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

02.09.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala (YAMK)
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)

Opettaja

 • Emilia Lahdenperä

Vastuuopettaja

Emilia Lahdenperä

Ryhmät

 • ZJA24SSY
  Avoin AMK, sote, YAMK
 • YSU23KM
  Monialainen kuntoutus (YAMK)
 • 11.09.2024 15:00 - 18:00, Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla YSZY0510-3009
 • 02.10.2024 15:00 - 18:00, Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla YSZY0510-3009
 • 23.10.2024 15:00 - 18:00, Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla YSZY0510-3009
 • 13.11.2024 15:00 - 18:00, Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla YSZY0510-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä tietoa ja asiantuntijuuutta digitaalisuudesta sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakson jälkeen tunnistat digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla asiantuntijuusalueellasi. Saat valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä, sekä pohtia kriittisesti ja avoimesti digitaalisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö

– Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja siihen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt
– Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöön liittyvät asenteet sekä osaaminen
– Kyberturvallisuus, tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalan digitaalisissa palveluissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Hujala, A. & Taskinen, H. (toim.). 2020. Uudistuva sosiaali- ja terveysala.
Häyrinen, K. 2018. Social and health care meets digitalization – challenges and possibilities. FinJeHew, 10(2–3), 186-188.
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3782-6.
Sihvo, P. & Koski, A. 2020. Eettinen toimintamalli - Osaamista tulevaisuuden koulutukseen ja sote-alan työhön
+ muu opintojaksolla ilmoitettu ajankohtainen aineisto

Opetusmenetelmät

Neljä webinaaria (sisältää luentoja ja työpajatyöskentelyä)
Itsenäinen opiskelu
Vertaisryhmäopiskelu
Portfoliotyöskentely

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Webinaareihin osallistuminen toivottavaa, mutta vapaaehtoista. Webinaarit tallennetaan. Poissaolon korvaaminen: Opiskelija käsittelee webinaarin teemoja perusteellisesti oppimisportfoliossaan katsottuaan tallenteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Webinaarit 4 kpl 3x45 min ja niihin valmistautuminen 1 op
Itsenäinen ja vertaisryhmässä opiskelu, portfoliotyöskentely 4 op

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä
Webinaarit
Vertaisryhmätyöskentely
Itsenäinen opiskelu
Portfoliotyöskentely

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyssä suorituksessa osoitat hallitsevasi digitalisaatioon liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnistat digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet omalla asiantuntijuusalueellasi ja kykenet reflektoimaan niitä tutkittuun tietoon perustuen ja monipuolisesti. Osoitat kirjallisessa tehtävässä pohdintaa digitaalisten menetelmien käytöstä ja kykenet kriittisesti arvioimaan menetelmien käyttöönottoa sosiaali- ja terveysalalla.