Siirry suoraan sisältöön

Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK (3 op)

Toteutuksen tunnus: YZ00BL98-3048

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 13.10.2024

Ajoitus

21.10.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

TA94 - Kielikeskus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Opettaja

  • Sisko Riihiaho
  • 23.10.2024 16:00 - 17:30, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3048
  • 13.11.2024 16:00 - 17:30, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3048
  • 04.12.2024 16:00 - 17:30, Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK YZ00BL98-3048

Tavoitteet

Opintojakson sisältö on suunniteltu tukemaan erityisesti opinnäytetöitä, jotka palvelevat työelämän kehittämistä ja työelämän uudistamista. Opintojakson aikana keskitytään oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittamiseen.

Saat varmuutta tutkimustyyliseen kirjoittamiseen voidaksesi työstää opinnäytetyötäsi ja kirjoittaa omasanaista, asiatyylistä tekstiä lähteiden pohjalta, noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita ja soveltaa JAMKin raportointiohjetta.

Sisältö

Kirjoittamisprosessi
Opinnäytetyön rakenne
Lähteiden käytön periaatteet
Referoinnin periaatteet, referoiva esitystapa ja kieli, metateksti
Argumentointi
Opinnäytetyön kerronta

Aika ja paikka

Ei täytetä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Liukko, S. & Perttula, S. 2019. Opinnäytetyön raportointi. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ohjetta päivitetään vuosittain. https://help.jamk.fi/raportointiohje/fi/

Opetusmenetelmät

Ajoitettu verkkototeutus, flipped learning -menetelmä

Opiskelija itsenäisesti opiskelee työtilan materiaaleja, tekee niiden avulla tehtävät ja saa tehtävistä palautetta lähinnä yhteispalautteena mutta myös yksilöllisenä palautteena. Oppimisympäristönä on Moodlen työtila, joka aukeaa viimeistään kurssin alkaessa. Ohjaus tapahtuu lukujärjestyksen mukaisesti Zoomissa, jonka linkki ilmoitetaan Moodlessa.

Tämä opintojakso on tarkoitettu opinnäytetyötään suomeksi kirjoittaville. Englannin kielellä kirjoittavat osallistuvat vastaavalle englanninkieliselle toteutukselle Research Writing.

Opintojaksolle osallistutaan, kun opinnäytetyön lähdeaineistoon on tutustuttu ja tietoperustan kirjoittaminen on aktiivivaiheessa. Tämän varmistamiseksi opiskelijan tulee palauttaa opintojakson aluksi ennakkotehtävänä 3–5 sivua opinnäytetyönsä tietoperustaa (ei tutkimussuunnitelmaa). Opintojakson aikana oman opinnäytetyön tietoperustaa kirjoitetaan lisää, muokataan ja analysoidaan ohjatusti ryhmän kanssa yhteisellä aikataululla.

HUOM! Vain ennakkotehtävän palauttaneet hyväksytään virallisesti opintojaksolle. Jos ennakkotehtävää ei palauta määräaikaan mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä ilman erillistä viestiä. Näin opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ei täytetä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautusajat ja uusinnan ajat näkyvät Moodlen työtilassa.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa määräaikaan mennessä, jos opintojakson aikoo aloittaa.

Tehtävät 1 ja 2 tulee palauttaa määräaikaan mennessä, mikäli opintojaksolla aikoo jatkaa. Eli tehtävät 1 ja 2 ajallaan palauttamalla osoittaa, että jatkaa opintojaksolla yhteisen aikataulun mukaisesti. Jos tehtäviä 1 ja 2 ei ole kertaalleen palautettuina määräaikoihin mennessä, ilmoittautuminen poistetaan Pepistä, jotta opiskelija voi itse ilmoittautua toiselle toteutukselle.

Tehtävät 3, 4 ja 5 voi uusia kaksi kertaa, jos ei mene ensimmäisellä kerralla läpi.

Kansainvälisyys

Ei täytetä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei täytetä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtäviä on ennakkotehtävän lisäksi viisi:
Tehtävä 1 Toisen YAMK-tason opinnäytetyön rakenteen tarkastelu
Tehtävä 2 Omien opinnäytetyössä käytettävien lähteiden arviointia ja keskustelua keskustelupalstalla
Tehtävä 3 Referoivan ja metatekstiä sisältävän tekstin tekeminen opinnäytetyönsä teoriaosaan
Tehtävä 4 Johdannon luonnos opinnäytetyöhön
Tehtävä 5 Itsearviointi

Orientoituminen ja työtilaan tutustuminen 10 h
Webinaarit 6–10 h
Materiaalien opiskelu ja tehtävien tekeminen 20–30 h
Oman opinnäytetyön tietoperustan kirjoittaminen ja
analysointi 20–30 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson yhteiset tapaamiset:
- ke 23.10. klo 16.00 - 17.30 / Aloituswebinaari (pakollinen)
- ke 13.11. klo 16.00 - 17.30 / Webinaari (ei tallennetta)
- ke 4.12. klo 16.00 - 17.30 / Webinaari (ei tallennetta)

ma 21.10. klo 23.59 / Ennakkotehtävän (3–5 sivua tietoperustaa) palautus Moodleen

Opintojakson muut tehtävät jaksottuvat yhteisten tapaamisten lomaan Moodlessa ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijoille

Yhteispalaute, vertaispalaute, yksilöllinen palaute ja itsearviointi. Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Suoritus on hyväksytty, kun kaikki tehtävät on tehty ja ne osoittavat, että opintojakson teemoja on opiskeltu ja tehtävissä on hyödynnetty oppimateriaaleja.

Esitietovaatimukset

Olet suorittanut Tutkiva kehittäminen -opintojakson ja opinnäytetyöprosessin vaiheen 1 Opinnäytetyön suunnittelu, joka on kuvattu Opinnäytetyö-sivustolla JAMKin avoimissa oppimateriaaleissa.