Skip to main content

Yksilöllinen ohjaus ja tuki (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ30-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Objectives

Tällä opintojaksolla perehdyt yksilöllisiin oppimisen valmiuksiin, vahvuuksiin ja tuen tarpeisiin. Opit tun-nistamaan ja huomioimaan yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja tuen tarpeita ja suunnittelemaan opetusta niiden mukaisesti.

Tällä opintojaksolla kehität
Oppimisen ohjaamisen osaamistasi yksilöllisistä tuen tarpeista ja keinoista niiden tukemiseen.

Content

Yksilölliset vahvuudet ja tuen tarpeet, tuen tarpeisiin vastaaminen.

Learning materials and recommended literature

Ahonen, T. ym. 2019. Oppimisen vaikeudet. NMI.
Wenström, S. 2022. Kaikilla vahvuuksilla. PS-kustannus.
Niskanen, T. & Jussila, V. 2024. Nepsy –materiaalipakki ammattilaiselle. Santalahti.
Lisäksi eri oppimisen vaikeuksiin liittyvää kirjallisuutta

Teaching methods

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti itsenäisenä työskentelynä, oppimispiirissä ja ohjauspäivissä työskennellen. Oppimistehtävän kautta tutkit yksilöllisen tuen tarpeita ja jaat osaamistasi oppimispiirissä.

Alternative completion methods

Osaamisen hankkiminen:
Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä erilaisiin tuen tarpeisiin, niiden tunnistamiseen ja tukeen ja tuen arviointiin.

Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat a) perehtymällä kirjallisuuteen ja materiaaleihin sekä koostamalla raportin työskentelystä sekä b) osaamisen jakamisen avulla oppimispiirissä vertaisarvioiden.

Student workload

Opintojakson laajuus on 5op ja se merkitsee sinulta 135 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, työskentelyn suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä raportointia.

Content scheduling

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 24-25 aikana.

Further information for students

Arviointi on oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Prosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Arviointiaineiston muodostavat raportti ja itsearviointi. Arviointipäätöksen tekee kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävät on tehty.

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat
Oppimisen ohjaamisen osaaminen: yksilöllisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen tarpeisiin vastaami-nen.