Siirry suoraan sisältöön

Inklusiivinen pedagogiikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ31-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt inklusiiviseen pedagogiikkaan yksilöllisissä oppimisen tuen tarpeissa. Opit tunnistamaan ja huomioimaan yksilöllisiä tuen tarpeita ja suunnittelemaan pedagogisia ratkaisuja niiden perusteella ja käyttämään inklusiivisen pedagogiikan ja erityisopetuksen keinoja niiden tukemiseen.

Tällä opintojaksolla kehität
Oppimisen ohjaamisen osaamistasi yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaamisesta.

Sisältö

Tuen tarpeisiin vastaaminen erityisen tuen ja inklusiivisen pedagogiikan avulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Roiha, A. 2023, Onnistu eriyttämisessä.
Muuta soveltuvaa kirjallisuutta.

Oppimisen vaikeuksien testeihin ja kartoituksiin tutustuminen.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti itsenäisenä työskentelynä, oppimispiirissä ja ohjauspäivissä työskennellen. Oppimistehtävän kautta tutkitte pedagogisia menetelmiä ja tuen vaikuttavuutta inklu-siivisessa oppimisympäristössä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä yksilöllisen tuen menetelmiin ja niiden toteutukseen.
Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat a) koostamalla raportin oppimispiirin kanssa valitsemastanne menetelmästä sekä siihen liittyvästä kirjallisuudesta sekä b) vertaisarvioinnin avulla saaden palautetta oppimisestasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 4op ja se merkitsee sinulta 108 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, työskentelyn suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä raportointia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 24-25 aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Prosessin arvioinnin välineitä ovat palaut-teet ja itsearviointi. Arviointiaineiston muodostavat raportti ja vertaisarviointi. Arviointipäätöksen tekee kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävä on tehty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat
Oppimisen ohjaamisen osaaminen: yksilöllisiin tuen tarpeisiin vastaaminen.
Verkosto-osaaminen: inklusiivisen pedagogiikan suunnittelu moniammatillisesti.