Siirry suoraan sisältöön

Erityisopetus eri oppimisympäristöissä (6 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ32-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Osaat opettaa ja ohjata erilaisia oppijoita yksilöllisesti erityisen tuen menetelmiä ja oppilaitoksen erityistä tukea hyödyntäen ja oppimisympäristön inklusiivisuutta edistäen.

Sisältö

Harjoittelun ydinsisältö on teoreettisesti perustellun yksilöllisen oppimisprosessin ja erityisen/vaativan erityisen tuen suunnittelu ja toteutus. Yksityiskohtaisempi sisältö määrittyy omien henkilökohtaisten harjoittelutavoitteittesi mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ennen harjoittelun alkua valitse sellaista kirjallisuutta, joka tukee työskentelyäsi ja oppimistasi harjoittelussa. Kirjaa valitsemasi kirjallisuus harjoittelusuunnitelmaasi. Harjoittelun jälkeen hyödynnä raportissa lisäksi kirjallisuutta, jonka auttaa sinua tarkastelemaan harjoittelun aikaisia ilmiöitä ja asioita sekä reflektoimaan oppimistasi teoriaan kytkettynä.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu pohjautuu henkilökohtaisiin, omalle oppimisellesi asettamiisi tavoitteisiin, jotka kuvaat ennen harjoittelua tehtävässä harjoittelusuunnitelmassa. Harjoittelua et voi tehdä omassa työssäsi, vaan toteutat sen itsellesi uudessa toimintaympäristössä. Harjoittelupaikka voi olla ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, yleisessä ammattioppilaitoksessa tai yksilöllisiin tavoitteisiin pohjautuen muussa erityisopetuksen/erityisen tuen toimintaympäristössä.

Ennen harjoittelusuunnitelman tekoa tutustut harjoitteluympäristöön/-paikkaan ja valitset harjoittelua taustoittavaa kirjallisuutta. Sovit myös harjoittelunohjaajasta, jonka tulee olla harjoittelupaikkasi erityisopettaja. Harjoittelun voit aloittaa yksilöllisen aikataulun mukaisesti sen jälkeen, kun vastuukouluttajasi on hyväksynyt harjoittelusuunnitelmasi.

Harjoittelun aikana suunnittelet ja toteutat erityisen tuen oppimiskokonaisuuksia yhdessä opiskelijoiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Harjoittelussa ohjaat erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden oppimista ja reflektoit toimintaasi ja oppimistasi suhteessa harjoittelun tavoitteisiin. Harjoittelua ohjaava erityisopettaja tukee osaamisesi kehittymistä antamalla palautetta.

Harjoittelusta laadit kirjallisuuteen ja päiväkirjaasi pohjautuvan harjoitteluraportin. Raportissa reflektoit osaamisesi kehittymistä ja tavoitteittesi saavuttamista sekä yhdistät käytännön kokemukset ja teoreettista tietoa erityisopettajan käyttöteorian perustaksi. Raportissa pohdit myös saadun ohjauksen ja harjoittelun merkitystä osaajaidentiteettisi kehittymisessä.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla Jamkin kv-vaihdon ohjeistusten mukaisesti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Harjoittelua ei voi hyväksilukea muilla opinnoilla tai osaamisella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 6op ja se merkitsee sinulta 162 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, työskentelyn suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä raportointia.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Prosessin arvioinnin välineitä ovat palautteet ja itsearviointi. Arviointiaineiston muodostavat raportti, harjoittelun ohjaajan arviointi ja itsearviointi. Arviointipäätöksen tekee kouluttaja, kun kaikki oppimistehtävä on tehty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Yksilöllisen oppimisen ohjausosaaminen:
Osaat suunnitella omaa ammatillista kehittymistäsi edistävän kokonaisuuden ja valita siihen soveltuvaa kirjallisuuta.

Osaat tunnistaa ja huomioida yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja niiden perusteella suunnitella ja toteuttaa opetusta ja ohjausta monenlaisille oppijoille erityisen tuen menetelmiä hyödyntäen. Kykenet perustelemaan pedagogiset ratkaisusi kytkemällä ne teoriaan ja opiskelijan yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyödynnät harjoitteluoppilaitoksen erilaisia tuki- ja palvelujärjestelmiä. Tunnet oppilaitoksen yhteistyöverkostoja ja osaat toimia aktiivisesti ja tarkoituksenmukaisesti niiden kanssa oppimisen edistämiseksi. Ymmärrät inklusiivisen, esteettömän ja saavutettavan oppimisympäristön merkityksen oppimiselle ja osaat hyödyntää erilaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia oppimisen edistämiseen.

Osaat arvioida omaa kehittymistäsi erityisen tuen asiantuntija-na yksilöllisen oppimisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Arvioit ja osoitat osaamistasi laatimalla harjoittelusta pedagogisesti jäsennellyn harjoitteluraportin, jossa hyödynnät valitsemaasi kirjallisuutta.