Siirry suoraan sisältöön

Konsultaatio-osaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ34-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla hankit tietoa, taitoa ja valmiuksia ammatillisen erityisen tuen verkostotoimijuuteen ja yhteistyön eri muotoihin.
Opit valmiuksia toimia erityisen tuen asiantuntijana hyödyntäen konsultaation eri menetelmiä.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla kehität
konsultaatio-osaamista ammatillisen erityisopettajan näkökulmasta.

Sisältö

Erityisopetuksen asiantuntijana toimiminen omassa työyhteisössä ja moniammatillisissa verkostoissa.
Konsultatiivinen työote muun opetus- ja ohjaushenkilöstön tukemisessa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Alasuutari, M. ym. 2023. Hyvä pedagoginen kirjaaminen. PS-kustannus.
Soveltuvaa kirjallisuutta konsultatiivisesta työotteesta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti itsenäisenä työskentelynä ja ohjauspäivissä työskennellen. Oppimistehtävän kautta tutkit konsultatiivista ammatillista erityisopetusta ja sen vaikuttavuutta opis-kelijan työympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op ja se merkitsee sinulta 135 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, työskentelyn suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä raportointia.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan lukuvuoden 24-25 aikana.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat

Verkosto-osaaminen: löydät erilaisia tapoja käyttää konsultatiivista työotetta eri verkostojen kanssa in-klusiivisen ja saavutettavan opetuksen edistämiseksi