Siirry suoraan sisältöön

Erityisopettajan työn toimintaympäristöt (5 op)

Toteutuksen tunnus: AE00CQ37-3001

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

04.06.2024 - 03.06.2027

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

50 - 50

Koulutus

  • Ammatillinen erityisopettajankoulutus

Opettaja

  • Tiina Parviainen
  • Kaisa Räty
  • Riikka Hongisto
  • Kaija Peuna-Korpioja

Ryhmät

  • AJE24SJE
    Ammatillinen erityisopettajan koulutus

Tavoitteet

Tällä opintojaksolla perehdyt ammatillisen erityisopetuksen ja yksilöllisen tuen eri toimintaympäristöihin. Ammatillisen erityisopettajan on tärkeää tuntea eri ympäristöt, joihin koulutus antaa pätevyyden.

Opintojakson osaamiset:
Tällä opintojaksolla kehität
Oppimisen ohjaamisen osaamistasi havainnoimalla erilaisia oppimisympäristöjä. Opit tuntemaan erilaisia inklusiivisen pedagogiikan keinoja vastata opiskelijoiden erilaisiin tuen tarpeisiin.
Verkosto-osaamistasi tutustumalla ammatillisen erityisopettajan eri toimintaympäristöihin.

Opintojakson osaamistavoite:
Tällä opintojaksolla opit erilaisten oppimisympäristöjen eroja ja merkityksiä ammatilliselle erityisopetukselle ja yksilölliselle tuelle. Tunnistat inklusiivisen pedagogiikan toimintatapoja käytännössä havainnoimalla.

Sisältö

Ammatillisen erityisopettajan työn eri toimintaympäristöt ja inklusiivisen pedagogiikan eri muodot.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Valitset omaa oppimistasi tukevaa kirjallisuutta ja esittelet niitä raportissa.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuotoisesti itsenäisenä työskentelynä ja vertaisoppimisena. Oppimisteh-tävän kautta tutustut ammatillisen erityisopetuksen eri toimintaympäristöihin. Tutustut itsellesi uusiin ympäristöihin vertaisoppimisen ja osaamisen jakamisen kautta.
Opintojakso alkaa ensimmäisessä ohjauspäivässä ja päättyy, kun opinnot loppuvat.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen hankkiminen:
Tällä opintojaksolla tavoitteena olevan osaamisen hankit perehtymällä ammatillisen erityisopettajan eri toimintaympäristöihin ja niihin liittyvään kirjallisuuteen.
Osaamisen osoittaminen:
Tavoitteena olevan osaamisen osoitat a) koostamalla oppimispäiväkirjan havainnoistasi ja niihin liittyvästä kirjallisuudesta sekä b) vertaisarvioinnin avulla antaen ja saaden palautetta oppimisestasi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5op ja se merkitsee sinulta 135 tunnin työpanosta; lukemista, materiaalin han-kintaa, havainnointiympäristöjen etsintää, raportointia ja vertaisarviointia.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on oppimistavoitteisiin pohjautuvaa ja laadullista. Prosessin arvioinnin välineitä ovat itsearvi-ointi. Arviointiaineiston muodostavat oppimistehtävä ja vertaisarviointi oppimispiirissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksyttävän tason arviointikriteerit ovat
Oppimisen ohjaamisen osaaminen: tunnistat erilaisia toimintatapoja opiskelijan ohjauksessa ja tuessa eri oppimisympäristöissä.
Verkosto-osaaminen: tunnistat erilaisia ammatillisen erityisopetuksen ympäristöjä ja niiden eroja.