Siirry suoraan sisältöön

Bachelor´s Degree Programme in Nursing: Full-time Studies

Tunnus: SNS2024SS

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Kesto:
3.5 vuotta (210 op)

Aloituslukukausi:
Syksy 2024

Opetuskieli:
englanti

Näytä opintojen ajoitukset lukuvuosittain, lukukausittain tai periodeittain

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op) 2024-2025 2025-2026 2026-2027 2027-2028 Syksy 2024 Kevät 2025 Syksy 2025 Kevät 2026 Syksy 2026 Kevät 2027 Syksy 2027 1. / 2024 2. / 2025 3. / 2025 1. / 2025 2. / 2026 3. / 2026 1. / 2026 2. / 2027 3. / 2027 1. / 2027
SNS2024SS-1003
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki )

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2 2 2 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1 1 1 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2 1 1 1 1 1 1
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3 3 3 3
SNS2024SS-1004
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki )

11
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1 1 1 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2 2 2 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3 3 3 3
ZZ00CD12 Working Life Project 5 5 5 5
SNS2024SS-1005
LANGUAGES AND COMMUNICATION

(Valitaan kaikki )

9 - 14
ZZ00CD03 English at Work 5 5 5 5
SNS2024SS-1017
OPTIONAL LANGUAGES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4 4 4 4
ZZ00CD04 Finnish 1 4 4 4 4
ZZ00CD06 Finnish 2 for Nursing 5 5 5 5
SNS2024SS-1006
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THESIS

(Valitaan kaikki )

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5 5 5 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3 3 3 1.5 1.5
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2 2 2 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6 6 3 3 3 1.5 1.5
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4 4 4 2 2
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
SNS2024SS-1007
MULTIDICIPLINARY STUDIES IN NURSING

(Valitaan kaikki )

15
SN00CD22 Pharmacology 5 4 1 2 2 1 2 2 1
SN00CD23 Anatomy and physiology 5 5 2.5 2.5 2.5 2.5
SN00CD24 Medical studies 5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
SNS2024SS-1008
FOUNDATION FOR NURSING

(Valitaan kaikki )

26
SN00CD25 Evidence based nursing 5 5 5 5
SN00CD26 Health promotion and guidance 3 3 3 3
SN00CD27 Basics of nursing 3 3 3 3
SN00CD28 Pharmacotherapy 3 3 3 3
SN00CD29 Cultural nursing 3 3 3 3
SW00CD31 Basics of nursing practice 9 9 9 4.5 4.5
SNS2024SS-1009
MEDICAL NURSING

(Valitaan kaikki )

19
SN00CD32 Basics of medical nursing 4 4 4 4
SN00CD33 Clinical medical nursing and palliative care 6 6 6 6
SW00CD37 Medical nursing practice 9 9 9 4.5 4.5
SNS2024SS-1010
GERONTOLOGICAL NURSING

(Valitaan kaikki )

11
SN00CD38 Gerontological nursing and gerontechnology 5 5 5 5
SW00CD39 Home nursing practice 6 6 6 3 3
SNS2024SS-1011
MENTAL HEALTH NURSING

(Valitaan kaikki )

14
SN00CD40 Mental health and addiction nursing 5 5 5 5
SW00CD41 Mental health and addiction nursing practice 9 9 9 9
SNS2024SS-1012
FAMILY AND COMMUNITY NURSING

(Valitaan kaikki )

16
SN00CD42 Maternity and women´s nursing 4 4 4 4
SN00CD43 Pediatric and adolecent nursing 5 5 5 5
SW00CD45 Pediatric and adolecent nursing practice 7 7 7 7
SNS2024SS-1013
ACUTE AND PERIOPERATIVE NURSING

(Valitaan kaikki )

12
SN00CD46 Acute nursing 2 3 3 3
SN00CD47 Perioperative nursing 4 3 3 3
SW00CD48 Perioperative nursing practice 6 6 6 3 3
SNS2024SS-1014
DEVELOPING NURSING EXPERTISE

(Valitaan kaikki )

20
SN00CD49 Clinical Examinations and Assessment of Care 3 3 3 3
SW00CD50 Outpatients practice 6 6 6 3 3
SN00CD51 Working Life Skills and Team Leadership 3 3 3 3
SW00CD52 Practice in different nursing settings 8 8 8 4 4
SNS2024SS-1015
DEEPENING NURSING STUDIES

(Valitaan kaikki )

20
SW00CD53 Deepening nursing practice 20 20 20 20
SNS2024SS-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
SN00CQ42 Finnish 3 for Nursing 5
SN00CQ43 Suomi 4 hoitoalalle 5
SN00CQ44 Suomi 5 hoitoalalle 5
HBII1000 Integration into the Finnish Society 2
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 12)

0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 23)

0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 35)

0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 15)

0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
SNS2024SS-1018
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
SNS2024SS-1020
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
Yhteensä 210 66 55.5 59.5 29 32.5 33.5 24.5 31 29 30.5 29 32.5 29 4.5 24.5 22 9 29 17 13.5 29

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

AMK: Yhteiset osaamiset 2023-2025

Eettisyys

Valmistuva opiskelija toimii ammattialan eettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti huomioiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteet.
- kykenee vastaamaan omasta toiminnastaan ja sen seurauksista ja reflektoimaan niitä alansa ammattieettisten periaatteiden ja arvojen mukaisesti.
- ottaa toiset huomioon ja edistää tasa‐arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
- huomioi toiminnassaan moninaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista.
- ymmärtää hyvän tieteellisen käytännön periaatteet ja toimii niiden mukaisesti.
- kykenee eettisiin arvoihin perustuvaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Kestävän kehityksen perusteet
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Nursing
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Evidence based nursing
Pharmacotherapy
Basics of nursing practice
Gerontological nursing and gerontechnology
Mental health and addiction nursing
Pediatric and adolecent nursing practice
Practice in different nursing settings
Deepening nursing practice
Ennakoiva kehittäminen

Valmistuva opiskelija osaa kehittää oman alan tulevaisuutta ennakoivia ratkaisuja soveltaen olemassa olevaa tietoa sekä tutkimus-ja kehittämismenetelmiä.
− ratkaisee ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.
− osaa työskennellä projekteissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden kanssa.
− osaa soveltaa kehittämisessä alan olemassa olevaa tietoa ja hyödyntää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä.
− osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja oman alansa tulevaisuutta ennakoiden.

Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Working Life Project
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Cultural nursing
Clinical medical nursing and palliative care
Gerontological nursing and gerontechnology
Acute nursing
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus

Valmistuva opiskelija osaa toimia monikulttuurisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja verkostoissa.
- tuntee oman kulttuuritaustansa vaikutuksia toimintaansa ja osaa kehittää monikulttuurisuutta huomioivia toimintatapoja työyhteisössään.
- osaa seurata ja hyödyntää oman alansa kansainvälistä kehitystä työssään.
- kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään.

Minä korkeakouluopiskelijana
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Nursing
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Cultural nursing
Gerontological nursing and gerontechnology
Mental health and addiction nursing
Pediatric and adolecent nursing
Perioperative nursing
Clinical Examinations and Assessment of Care
Kestävä kehitys

Valmistuva opiskelija tuntee kestävän kehityksen periaatteet, edistää niiden toteutumista sekä toimii vastuullisesti ammattilaisena ja yhteiskunnan jäsenenä.
- osaa käyttää omaan alaansa liittyvää tietoa kestävien ratkaisujen ja toimintamallien etsimiseen, käyttöönottamiseen ja vakiinnuttamiseen.
- ymmärtää kestävyyshaasteita, niiden keskinäisiä riippuvuuksia sekä asioiden ja ongelmien monia näkökulmia.

Kestävän kehityksen perusteet
Health promotion and guidance
Cultural nursing
Basics of nursing practice
Medical nursing practice
Home nursing practice
Mental health and addiction nursing practice
Pediatric and adolecent nursing practice
Perioperative nursing practice
Outpatients practice
Working Life Skills and Team Leadership
Practice in different nursing settings
Deepening nursing practice
Oppimaan oppiminen

Valmistuva opiskelija tunnistaa osaamisensa ja oppimistapojensa vahvuuksia ja kehityskohteita sekä hyödyntää oppimisessaan yhteisöllisyyden ja digitalisaation mahdollisuuksia.
- arvioi ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan erilaisissa oppimisympäristöissä.
- osaa hankkia, kriittisesti arvioida sekä tarkoituksenmukaisesti soveltaa oman alansa kansallista ja kansainvälistä tietoperustaa ja käytäntöjä.
- ottaa vastuuta myös ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta.

Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
InnoFlash
Yrittäjyys
Working Life Project
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Nursing
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Evidence based nursing
Perioperative nursing
Working Life Skills and Team Leadership
Työelämässä toimiminen

Valmistuva opiskelija omaa monipuoliset työelämävalmiudet ja osaa toimia alansa työyhteisöissä.
- osaa toimia rakentavasti työyhteisössä ja edistää omaa ja työyhteisön hyvinvointia.
- osaa toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
- hyödyntää teknologian ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia omassa työssään.
- ymmärtää muuttuvan työelämän kompleksisuuden ja omaa resilienssiä muuttuvissa työelämän tilanteissa.
- omaa valmiudet yrittäjämäiseen toimintatapaan.

Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
InnoFlash
Yrittäjyys
Working Life Project
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Nursing
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Evidence based nursing
Medical nursing practice
Home nursing practice
Mental health and addiction nursing practice
Pediatric and adolecent nursing practice
Acute nursing
Perioperative nursing practice
Clinical Examinations and Assessment of Care
Outpatients practice
Working Life Skills and Team Leadership
Practice in different nursing settings
Deepening nursing practice
Luokittelemattomat
Pharmacology
Anatomy and physiology
Medical studies
Basics of nursing
Basics of medical nursing
Maternity and women´s nursing
Finnish 3 for Nursing
Suomi 4 hoitoalalle
Suomi 5 hoitoalalle
Integration into the Finnish Society

AMK: Sairaanhoitaja 2024

Kliininen osaaminen

Opiskelija
- tunnistaa asiakkaan tai potilaan hoidon tarpeen ja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakaslähtöistä hoitoa eri erikoisaloilla yhteistyössä asiakkaan tai potilaan, läheisten ja muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.
- hallitsee näyttöön perustuvat tiedot ja taidot keskeisistä hoitotyön menetelmistä eri erikoisaloilla osana asiakkaan tai potilaan kokonaishoitoa.
- soveltaa kliinistä osaamista tukevia lähitieteitä suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan hoitotyötä.

Pharmacology
Anatomy and physiology
Medical studies
Health promotion and guidance
Basics of nursing
Pharmacotherapy
Basics of nursing practice
Basics of medical nursing
Clinical medical nursing and palliative care
Medical nursing practice
Home nursing practice
Mental health and addiction nursing practice
Maternity and women´s nursing
Pediatric and adolecent nursing
Pediatric and adolecent nursing practice
Acute nursing
Perioperative nursing practice
Clinical Examinations and Assessment of Care
Outpatients practice
Practice in different nursing settings
Deepening nursing practice
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Opiskelija
- tunnistaa tarpeen näyttöön perustuvalle hoitotyölle ja sitoutuu toteuttamaan sitä
- soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
- edistää omalla toimialueellaan näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä
- vertailee monitieteellistä tietoa kliinisen päätöksentekonsa tueksi sekä tekee näyttöön perustuvia johtopäätöksiä
- soveltaa kriittisiä ja eettisiä avoimen tieteen periaatteita tiedonhankinnassa ja käsittelyssä (Jamk eettisyys).

Pharmacology
Anatomy and physiology
Medical studies
Evidence based nursing
Pharmacotherapy
Basics of medical nursing
Clinical medical nursing and palliative care
Gerontological nursing and gerontechnology
Pediatric and adolecent nursing
Perioperative nursing
Clinical Examinations and Assessment of Care
Deepening nursing practice
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen

Opiskelija
- arvioi asiakkaan tai potilaan tarpeita ja voimavaroja sekä tunnistaa oman vastuunsa ohjauksen suunnittelussa ja omahoidon tukemisessa.
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida yksilö- ja ryhmäohjausta yhdessä asiakkaan tai potilaan, läheisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa käyttäen potilaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä.
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tai potilaan hoitoon sitoutumista ja omahoitoa tukevaa ohjausta näyttöön perustuen.
- hallitsee asiakkaan tai potilaan hoitopolun ja tuntee palveluohjaamisen perusteet.

Health promotion and guidance
Basics of nursing
Pharmacotherapy
Medical nursing practice
Home nursing practice
Mental health and addiction nursing
Mental health and addiction nursing practice
Maternity and women´s nursing
Pediatric and adolecent nursing practice
Perioperative nursing
Outpatients practice
Terveyden edistämisen osaaminen

Opiskelija
- soveltaa hoitotyössä hyödynnettäviä terveyden edistämisen teorioita ja ajankohtaista tutkimustietoa.
- suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää näyttöön perustuvia terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita yksilöille, ryhmille ja yhteisöille yhdessä heidän kanssaan sekä moniammatillisessa yhteistyössä.
- tukee asiakkaiden tai potilaiden omien voimavarojen tunnistamista ja voimaantumista.
- tunnistaa ja arvioi asiakkaiden tai potilaiden terveydellisiä riskitekijöitä ja osaa kohdentaa varhaista tukea sitä tarvitseville.
- tunnistaa olemassa olevia ja uusia kansallisia ja globaaleja terveysuhkia sekä osaa tuoda ne osaksi asiakkaiden tai potilaiden terveyden edistämistä.
- edistää globaalia vastuullisuutta (Jamk eettisyys).

Health promotion and guidance
Cultural nursing
Basics of medical nursing
Clinical medical nursing and palliative care
Medical nursing practice
Home nursing practice
Mental health and addiction nursing
Mental health and addiction nursing practice
Maternity and women´s nursing
Pediatric and adolecent nursing
Perioperative nursing practice
Outpatients practice
Luokittelemattomat
Minä korkeakouluopiskelijana
Tiedonhankinta ja raportointi
Urasuunnittelu- ja työelämätaidot
ICT-valmiudet
Kestävän kehityksen perusteet
InnoFlash
Yrittäjyys
Working Life Project
English at Work
Työelämän ruotsi
Finnish 1
Finnish 2 for Nursing
Kehittämis- ja tutkimustoiminta
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK
Opinnäytetyön toteutus, AMK
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK
Kypsyysnäyte, AMK
Working Life Skills and Team Leadership
Finnish 3 for Nursing
Suomi 4 hoitoalalle
Suomi 5 hoitoalalle
Integration into the Finnish Society

Tunnus Opinnon nimi Laajuus (op)
SNS2024SS-1003
TRANSFERABLE SKILLS

(Valitaan kaikki)

8
ZZ00CB57 Minä korkeakouluopiskelijana 2
ZZ00CB58 Tiedonhankinta ja raportointi 1
ZZ00CB59 Urasuunnittelu- ja työelämätaidot 2
ZZ00CB60 ICT-valmiudet 3
SNS2024SS-1004
JAMK FUTURE FACTORY

(Valitaan kaikki)

11
ZZ00CD13 Kestävän kehityksen perusteet 1
ZZ00CK91 InnoFlash 2
ZZ00CK90 Yrittäjyys 3
ZZ00CD12 Working Life Project 5
SNS2024SS-1005
LANGUAGES AND COMMUNICATION

(Valitaan kaikki)

9 - 14
ZZ00CD03 English at Work 5
SNS2024SS-1017
OPTIONAL LANGUAGES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
ZZ00CD01 Työelämän ruotsi 4
ZZ00CD04 Finnish 1 4
ZZ00CD06 Finnish 2 for Nursing 5
SNS2024SS-1006
DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THESIS

(Valitaan kaikki)

20
ZZ00CK89 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
ZZ00BL91 Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
ZZ00BL97 Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
ZZ00BL92 Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
ZZ00BL93 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
ZZOA0220 Kypsyysnäyte, AMK 0
SNS2024SS-1007
MULTIDICIPLINARY STUDIES IN NURSING

(Valitaan kaikki)

15
SN00CD22 Pharmacology 5
SN00CD23 Anatomy and physiology 5
SN00CD24 Medical studies 5
SNS2024SS-1008
FOUNDATION FOR NURSING

(Valitaan kaikki)

26
SN00CD25 Evidence based nursing 5
SN00CD26 Health promotion and guidance 3
SN00CD27 Basics of nursing 3
SN00CD28 Pharmacotherapy 3
SN00CD29 Cultural nursing 3
SW00CD31 Basics of nursing practice 9
SNS2024SS-1009
MEDICAL NURSING

(Valitaan kaikki)

19
SN00CD32 Basics of medical nursing 4
SN00CD33 Clinical medical nursing and palliative care 6
SW00CD37 Medical nursing practice 9
SNS2024SS-1010
GERONTOLOGICAL NURSING

(Valitaan kaikki)

11
SN00CD38 Gerontological nursing and gerontechnology 5
SW00CD39 Home nursing practice 6
SNS2024SS-1011
MENTAL HEALTH NURSING

(Valitaan kaikki)

14
SN00CD40 Mental health and addiction nursing 5
SW00CD41 Mental health and addiction nursing practice 9
SNS2024SS-1012
FAMILY AND COMMUNITY NURSING

(Valitaan kaikki)

16
SN00CD42 Maternity and women´s nursing 4
SN00CD43 Pediatric and adolecent nursing 5
SW00CD45 Pediatric and adolecent nursing practice 7
SNS2024SS-1013
ACUTE AND PERIOPERATIVE NURSING

(Valitaan kaikki)

12
SN00CD46 Acute nursing 2
SN00CD47 Perioperative nursing 4
SW00CD48 Perioperative nursing practice 6
SNS2024SS-1014
DEVELOPING NURSING EXPERTISE

(Valitaan kaikki)

20
SN00CD49 Clinical Examinations and Assessment of Care 3
SW00CD50 Outpatients practice 6
SN00CD51 Working Life Skills and Team Leadership 3
SW00CD52 Practice in different nursing settings 8
SNS2024SS-1015
DEEPENING NURSING STUDIES

(Valitaan kaikki)

20
SW00CD53 Deepening nursing practice 20
SNS2024SS-1016
ELECTIVE STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 9)

4 - 9
SN00CQ42 Finnish 3 for Nursing 5
SN00CQ43 Suomi 4 hoitoalalle 5
SN00CQ44 Suomi 5 hoitoalalle 5
HBII1000 Integration into the Finnish Society 2
ZWHYVIN
Student Wellbeing in Studies and at Work (For Bachelor's Student)
0 - 12
ZW00BM05 Degree Student Tutoring 3 - 5
ZW00BM04 Exchange Student Tutoring 3 - 5
ZZ00BP80 Buustia urallesi! Urasuunnittelu- ja työelämävalmiudet 2
YHTYRI
Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
0 - 23
ZZ00BC02 Ideasta yritykseksi 5
ZZ00BC03 Yrittäjävalmennus 8
ZYVZ0200 Unelmat+Inspiraatio! 3
ZZ00CQ16 Yrittäjyystarinoita 2
ZZ00CQ17 Valmiina yrittämään 3
ZZ00CQ18 Vuosi yrittäjänä 1 - 5
ZZ00CQ62 Yritystoimintaa kehittävät opinnot 1 - 5
INTEG2022
Talent Boost: Integration into Finland
0 - 35
ZW00BS75 Integration into the Finnish Society 2
HBIETE02 Creating Careers 1
HBIETE03 Team and Client - Multidisciplinary Business Project Course 5
BI00BB21 Finnish 2 5
BI00BB22 Finnish 3 5
BI00BB23 Suomi 4 5
BI00BO69 Suomi 5 5
BI00BB47 Each One Teach One 2 - 8
BITB001
Talent Boost: Viestitään suomeksi
0 - 15
BI00BT55 Kirjoita suomeksi 4
BI00BT57 Puhu suomeksi 2
BI00BT58 Kehitä kielioppia 2
BI00CJ87 Suomi 6 5
SNS2024SS-1018
CROSS-INSTITUTIONAL STUDIES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0
SNS2024SS-1020
EUDRES

(Valitaan erillisten kriteerien mukaan: 0)

0