Siirry suoraan sisältöön

Projektin suunnittelu ja sen kehittäminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YZZP0110

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Matti Siistonen, Teknologia

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla sinä syvennyt projektin suunnittelun ja sen kehittämisen erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Ymmärrät projektit prosesseiksi. Pystyt kehittämään organisaatiosi projektien suunnittelua ja valitsemaan erilaisista viitekehyksistä, menetelmistä ja hyvistä käytänteistä organisaatioosi sopivat ja soveltamaan niitä käytäntöön.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät projektit laajemmin osana organisaatiosi toimintaa ja eri tason tavoitteita. Osaat huomioida nämä näkökulmat projektien suunnittelussa. Hyödynnät projektien suunnittelun ja ohjauksen teoreettista tietoa omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Kykenet arvioimaan eri teorioita, menetelmiä ja käytänteitä kriittisesti.

Kykenet kehittämään omia projektitoiminnan tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektinsuunnittelun perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektin suunnittelun perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat: Tuntee projektinsuunnittelun käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Opiskelija pystyy johtamaan itseään ja ajankäyttöään tehokkaasti.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 22.08.2024

Ajoitus

19.08.2024 - 18.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 70

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), agrologi
Opettaja
 • Toni Hiltunen
Ryhmät
 • ZJAYSB24S1
  Avoin AMK, sote,Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • YSB24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, sosiaali- ja terveysala
 • YTB24S1
  Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
 • YLP24S1
  Projektijohtaminen ylempi AMK, agrologi

Tavoitteet

Opintojaksolla sinä syvennyt projektin suunnittelun ja sen kehittämisen erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Ymmärrät projektit prosesseiksi. Pystyt kehittämään organisaatiosi projektien suunnittelua ja valitsemaan erilaisista viitekehyksistä, menetelmistä ja hyvistä käytänteistä organisaatioosi sopivat ja soveltamaan niitä käytäntöön.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät projektit laajemmin osana organisaatiosi toimintaa ja eri tason tavoitteita. Osaat huomioida nämä näkökulmat projektien suunnittelussa. Hyödynnät projektien suunnittelun ja ohjauksen teoreettista tietoa omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Kykenet arvioimaan eri teorioita, menetelmiä ja käytänteitä kriittisesti.

Kykenet kehittämään omia projektitoiminnan tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu paikasta riippumatta pääosin oman ajankäyttösuunnitelmasi mukaisesti. Ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla saat tukea tehtävien tekemiseen ja oppimisen vahvistamiseen.

Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai opettajan kanssa, verkko-oppimisympäristössä tehtävä tehtäviä ja testejä, joilla voit arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja oppimistasi, videoluentoja, seminaareja, webinaareja ja omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista.

Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja oman osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmänä on ohjausta verkko-oppimisympäristössä ja voit oman valintasi mukaan osallistua verkkotapaamisiin. Voitte niin halutessanne myös omatoimisesti sopia tapaamisia ja tehdä yhdessä oppimistehtäviä neuvoen ja saaden apua ja vinkkejä muilta ryhmän jäseniltä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektinsuunnittelun perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektin suunnittelun perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat: Tuntee projektinsuunnittelun käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Opiskelija pystyy johtamaan itseään ja ajankäyttöään tehokkaasti.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Toni Hiltunen
Ryhmät
 • ZJAYTB23S1
  Avoin amk, Projektijohtaminen, insinööri, Verkko
 • YTB23S1
  Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • YSB23S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSB23S1
  Avoin AMK, sote,Projektijohtaminen, YAMK-polku

Tavoitteet

Opintojaksolla sinä syvennyt projektin suunnittelun ja sen kehittämisen erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Ymmärrät projektit prosesseiksi. Pystyt kehittämään organisaatiosi projektien suunnittelua ja valitsemaan erilaisista viitekehyksistä, menetelmistä ja hyvistä käytänteistä organisaatioosi sopivat ja soveltamaan niitä käytäntöön.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät projektit laajemmin osana organisaatiosi toimintaa ja eri tason tavoitteita. Osaat huomioida nämä näkökulmat projektien suunnittelussa. Hyödynnät projektien suunnittelun ja ohjauksen teoreettista tietoa omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Kykenet arvioimaan eri teorioita, menetelmiä ja käytänteitä kriittisesti.

Kykenet kehittämään omia projektitoiminnan tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Aika ja paikka

Katso aikataulu Peppi-opiskelijajärjestelmästä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin e-oppimisympäristössä. Sen lisäksi tarvitaan projektijohtamisen kirjallisuutta.

Project Management. 2013. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, PA: Project Management Institute. ISBN: 978-1-935589-67-9 (nidottu). ISBN: 1-935589-67-9 tai 1-935589-81-4 (ekirja).

SFS-ISO 21500. 2012. Ohjeita projektinhallinnasta. Helsinki: SFS.
SFS-ISO 10006. 2012 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektinhallinnalle. Helsinki: SFS.

Burke. R. 2007. Project management techniques. Burke Publishing 2007. ISBN 0-9582-733-4-0 tai USBN: 978-0-9582-7334-3.

ITIL foundation: ITIL 4 edition. 2019. Norwich: TSO - The Stationery Office. ISBN: 978-0-11-331607-6 (ekirja).

Cooper, R. G., 2005. Product leadership: pathways to profitable innovation. 2 ed. New York: Basic Books cop. ISBN: 0-465-01433-X or ISBN: 978-0-465-01433-0.

Torkkola, S., 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa, 7.painos. Helsinki: Alma Talent.
ISBN: 9789521424892 (painettu). ISBN: 978-952-14-2491-5 (ekirja).

Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2011. Project Business. Helsinki, Finland, Online: http://pbgroup.tkk.fi/en/. ISBN 978-952-92-8535-8. Pdf.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu paikasta riippumatta pääosin oman ajankäyttösuunnitelmasi mukaisesti. Ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla saat tukea tehtävien tekemiseen ja oppimisen vahvistamiseen.

Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai opettajan kanssa, verkko-oppimisympäristössä tehtävä tehtäviä ja testejä, joilla voit arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja oppimistasi, videoluentoja, seminaareja, webinaareja ja omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista.

Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja oman osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmänä on ohjausta verkko-oppimisympäristössä ja voit oman valintasi mukaan osallistua verkkotapaamisiin. Voitte niin halutessanne myös omatoimisesti sopia tapaamisia ja tehdä yhdessä oppimistehtäviä neuvoen ja saaden apua ja vinkkejä muilta ryhmän jäseniltä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on suositeltavaa kytkeä omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Myös oman yritystoiminnan kehittäminen opintojaksolla on mahdollista.

Työyhteisösi kehittämistarpeita voit myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä. Tehtävien, testien ja harjoitustöiden viimeinen palautuspäivämäärä sovitaan erikseen

Sovi uusinnoista opettajan kanssa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso arvostellaan prosessiarviointina sisältäen:
- e-oppimisympäristön tehtävät ja testit
- ryhmänä tai halutessaan itsenäisesti tehtävä kehittämistehtävä ja sen seminaariesitys
- kontakti- ja verkkoaktiivisuus.

Opintojakson suoritus on mahdollista rakentaa osin tai kokonaan myös henkilökohtaisena opintopolkuna opinnollistamalla työhön kuuluvia tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset ovat 15 – 35 tuntia sisältäen kehittämistehtävän seminaarit.

Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä on 100 – 120 tuntia, joka sisältää ohjausta e-oppimisympäristössä ja Zoom-verkkotyöskentely-ympäristön kautta.

Ajankäyttö ja kokonaiskuormitus on yhteensä 135 tuntia. Yhden opintopisteen (ECTS) työmäärä on 27 tuntia.

Sisällön jaksotus

Katso kontaktiopetuksen ajankohdat Peppi-opiskelijajärjestelmän kalenterista.

Kontaktiopetus on verkossa lukujärjestyksen mukaisesti Zoom-verkkotyöskentelyjärjestelmän kautta.

Ohjausta on JAMKin e-oppimisympäristössä ja sovitusti ryhmä- tai yksilöohjauksena Zoomin välityksellä.

Ryhmä voi halutessaan ottaa käyttöön myös Microsoft Teamsin yhteiseksi keskustelun, tiimityön, asiakirjojen jakamisen ja muun viestinnän alustaksi ryhmäläisten kesken ja opettajien kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektinsuunnittelun perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektin suunnittelun perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat: Tuntee projektinsuunnittelun käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Opiskelija pystyy johtamaan itseään ja ajankäyttöään tehokkaasti.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Janne Lappi
 • Toni Hiltunen
Ryhmät
 • YTB22S1
  Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK

Tavoitteet

Opintojaksolla sinä syvennyt projektin suunnittelun ja sen kehittämisen erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Ymmärrät projektit prosesseiksi. Pystyt kehittämään organisaatiosi projektien suunnittelua ja valitsemaan erilaisista viitekehyksistä, menetelmistä ja hyvistä käytänteistä organisaatioosi sopivat ja soveltamaan niitä käytäntöön.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät projektit laajemmin osana organisaatiosi toimintaa ja eri tason tavoitteita. Osaat huomioida nämä näkökulmat projektien suunnittelussa. Hyödynnät projektien suunnittelun ja ohjauksen teoreettista tietoa omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Kykenet arvioimaan eri teorioita, menetelmiä ja käytänteitä kriittisesti.

Kykenet kehittämään omia projektitoiminnan tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Aika ja paikka

Katso aikataulu Peppi-opiskelijajärjestelmästä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin e-oppimisympäristössä. Sen lisäksi tarvitaan projektijohtamisen kirjallisuutta.

Project Management. 2013. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, PA: Project Management Institute. ISBN: 978-1-935589-67-9 (nidottu). ISBN: 1-935589-67-9 tai 1-935589-81-4 (ekirja).

SFS-ISO 21500. 2012. Ohjeita projektinhallinnasta. Helsinki: SFS.
SFS-ISO 10006. 2012 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektinhallinnalle. Helsinki: SFS.

Burke. R. 2007. Project management techniques. Burke Publishing 2007. ISBN 0-9582-733-4-0 tai USBN: 978-0-9582-7334-3.

ITIL foundation: ITIL 4 edition. 2019. Norwich: TSO - The Stationery Office. ISBN: 978-0-11-331607-6 (ekirja).

Cooper, R. G., 2005. Product leadership: pathways to profitable innovation. 2 ed. New York: Basic Books cop. ISBN: 0-465-01433-X or ISBN: 978-0-465-01433-0.

Torkkola, S., 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa, 7.painos. Helsinki: Alma Talent.
ISBN: 9789521424892 (painettu). ISBN: 978-952-14-2491-5 (ekirja).

Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2011. Project Business. Helsinki, Finland, Online: http://pbgroup.tkk.fi/en/. ISBN 978-952-92-8535-8. Pdf.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu paikasta riippumatta pääosin oman ajankäyttösuunnitelmasi mukaisesti. Ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla saat tukea tehtävien tekemiseen ja oppimisen vahvistamiseen.

Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai opettajan kanssa, verkko-oppimisympäristössä tehtävä tehtäviä ja testejä, joilla voit arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja oppimistasi, videoluentoja, seminaareja, webinaareja ja omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista.

Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja oman osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmänä on ohjausta verkko-oppimisympäristössä ja voit oman valintasi mukaan osallistua verkkotapaamisiin. Voitte niin halutessanne myös omatoimisesti sopia tapaamisia ja tehdä yhdessä oppimistehtäviä neuvoen ja saaden apua ja vinkkejä muilta ryhmän jäseniltä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on suositeltavaa kytkeä omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Myös oman yritystoiminnan kehittäminen opintojaksolla on mahdollista.

Työyhteisösi kehittämistarpeita voit myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä. Tehtävien, testien ja harjoitustöiden viimeinen palautuspäivämäärä on maanantai 11.1.2022.

Sovi uusinnoista opettajan kanssa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso arvostellaan prosessiarviointina sisältäen:
- e-oppimisympäristön tehtävät ja testit
- ryhmänä tai halutessaan itsenäisesti tehtävä kehittämistehtävä ja sen seminaariesitys
- kontakti- ja verkkoaktiivisuus.

Opintojakson suoritus on mahdollista rakentaa osin tai kokonaan myös henkilökohtaisena opintopolkuna opinnollistamalla työhön kuuluvia tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset ovat 15 – 35 tuntia sisältäen kehittämistehtävän seminaarit.

Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä on 100 – 120 tuntia, joka sisältää ohjausta e-oppimisympäristössä ja Zoom-verkkotyöskentely-ympäristön kautta.

Ajankäyttö ja kokonaiskuormitus on yhteensä 135 tuntia. Yhden opintopisteen (ECTS) työmäärä on 27 tuntia.

Sisällön jaksotus

Katso kontaktiopetuksen ajankohdat Peppi-opiskelijajärjestelmän kalenterista.

Kontaktiopetus on verkossa lukujärjestyksen mukaisesti Zoom-verkkotyöskentelyjärjestelmän kautta.

Ohjausta on JAMKin e-oppimisympäristössä ja sovitusti ryhmä- tai yksilöohjauksena Zoomin välityksellä.

Ryhmä voi halutessaan ottaa käyttöön myös Microsoft Teamsin yhteiseksi keskustelun, tiimityön, asiakirjojen jakamisen ja muun viestinnän alustaksi ryhmäläisten kesken ja opettajien kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektinsuunnittelun perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektin suunnittelun perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat: Tuntee projektinsuunnittelun käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Opiskelija pystyy johtamaan itseään ja ajankäyttöään tehokkaasti.

Ilmoittautumisaika

01.08.2022 - 02.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri
Opettaja
 • Matti Siistonen
 • Toni Hiltunen

Tavoitteet

Opintojaksolla sinä syvennyt projektin suunnittelun ja sen kehittämisen erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Ymmärrät projektit prosesseiksi. Pystyt kehittämään organisaatiosi projektien suunnittelua ja valitsemaan erilaisista viitekehyksistä, menetelmistä ja hyvistä käytänteistä organisaatioosi sopivat ja soveltamaan niitä käytäntöön.

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät projektit laajemmin osana organisaatiosi toimintaa ja eri tason tavoitteita. Osaat huomioida nämä näkökulmat projektien suunnittelussa. Hyödynnät projektien suunnittelun ja ohjauksen teoreettista tietoa omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Kykenet arvioimaan eri teorioita, menetelmiä ja käytänteitä kriittisesti.

Kykenet kehittämään omia projektitoiminnan tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Aika ja paikka

Katso aikataulu Peppi-opiskelijajärjestelmästä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali on JAMKin e-oppimisympäristössä. Sen lisäksi tarvitaan projektijohtamisen kirjallisuutta.

Project Management. 2013. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide). Newtown Square, PA: Project Management Institute. ISBN: 978-1-935589-67-9 (nidottu). ISBN: 1-935589-67-9 tai 1-935589-81-4 (ekirja).

SFS-ISO 21500. 2012. Ohjeita projektinhallinnasta. Helsinki: SFS.
SFS-ISO 10006. 2012 Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat projektinhallinnalle. Helsinki: SFS.

Burke. R. 2007. Project management techniques. Burke Publishing 2007. ISBN 0-9582-733-4-0 tai USBN: 978-0-9582-7334-3.

ITIL foundation: ITIL 4 edition. 2019. Norwich: TSO - The Stationery Office. ISBN: 978-0-11-331607-6 (ekirja).

Cooper, R. G., 2005. Product leadership: pathways to profitable innovation. 2 ed. New York: Basic Books cop. ISBN: 0-465-01433-X or ISBN: 978-0-465-01433-0.

Torkkola, S., 2015. Lean asiantuntijatyön johtamisessa, 7.painos. Helsinki: Alma Talent.
ISBN: 9789521424892 (painettu). ISBN: 978-952-14-2491-5 (ekirja).

Artto K., Martinsuo M., Kujala J., 2011. Project Business. Helsinki, Finland, Online: http://pbgroup.tkk.fi/en/. ISBN 978-952-92-8535-8. Pdf.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan joustavasti verkko-opintoina, joten opiskelu onnistuu paikasta riippumatta pääosin oman ajankäyttösuunnitelmasi mukaisesti. Ryhmä- ja yksilöohjauksen avulla saat tukea tehtävien tekemiseen ja oppimisen vahvistamiseen.

Opintojaksolla hyödynnetään digitaalisia ja vuorovaikutteisia työvälineitä. Verkko-opiskelu sisältää mm. verkkokeskusteluja ryhmän tai opettajan kanssa, verkko-oppimisympäristössä tehtävä tehtäviä ja testejä, joilla voit arvioida ja kehittää omaa osaamistasi ja oppimistasi, videoluentoja, seminaareja, webinaareja ja omatoimista lähdemateriaaliin tutustumista.

Verkko-opiskelu soveltuu itseohjautuvalle ja oman osaamisen kehittymisestä kiinnostuneelle opiskelijalle. Opiskelijaryhmän toiveet huomioidaan toteutustavoissa. Lisäksi opiskelijaryhmänä on ohjausta verkko-oppimisympäristössä ja voit oman valintasi mukaan osallistua verkkotapaamisiin. Voitte niin halutessanne myös omatoimisesti sopia tapaamisia ja tehdä yhdessä oppimistehtäviä neuvoen ja saaden apua ja vinkkejä muilta ryhmän jäseniltä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson kehittämistehtävä on suositeltavaa kytkeä omaan työhösi ja organisaatiosi projektitoiminnan kehittämiseen. Myös oman yritystoiminnan kehittäminen opintojaksolla on mahdollista.

Työyhteisösi kehittämistarpeita voit myös tuoda suunniteltavaksi, jalostettavaksi ja ratkaistavaksi oppimistehtävinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttejä. Tehtävien, testien ja harjoitustöiden viimeinen palautuspäivämäärä on maanantai 11.1.2022.

Sovi uusinnoista opettajan kanssa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakso arvostellaan prosessiarviointina sisältäen:
- e-oppimisympäristön tehtävät ja testit
- ryhmänä tai halutessaan itsenäisesti tehtävä kehittämistehtävä ja sen seminaariesitys
- kontakti- ja verkkoaktiivisuus.

Opintojakson suoritus on mahdollista rakentaa osin tai kokonaan myös henkilökohtaisena opintopolkuna opinnollistamalla työhön kuuluvia tehtäviä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamiset ovat 15 – 35 tuntia sisältäen kehittämistehtävän seminaarit.

Itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä on 100 – 120 tuntia, joka sisältää ohjausta e-oppimisympäristössä ja Zoom-verkkotyöskentely-ympäristön kautta.

Ajankäyttö ja kokonaiskuormitus on yhteensä 135 tuntia. Yhden opintopisteen (ECTS) työmäärä on 27 tuntia.

Sisällön jaksotus

Katso kontaktiopetuksen ajankohdat Peppi-opiskelijajärjestelmän kalenterista.

Kontaktiopetus on verkossa lukujärjestyksen mukaisesti Zoom-verkkotyöskentelyjärjestelmän kautta.

Ohjausta on JAMKin e-oppimisympäristössä ja sovitusti ryhmä- tai yksilöohjauksena Zoomin välityksellä.

Ryhmä voi halutessaan ottaa käyttöön myös Microsoft Teamsin yhteiseksi keskustelun, tiimityön, asiakirjojen jakamisen ja muun viestinnän alustaksi ryhmäläisten kesken ja opettajien kanssa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektinsuunnittelun perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektin suunnittelun perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat: Tuntee projektinsuunnittelun käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektin suunnittelun ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Opiskelija pystyy johtamaan itseään ja ajankäyttöään tehokkaasti.