Siirry suoraan sisältöön

Käyttöomaisuuden hallintaLaajuus (5 op)

Tunnus: YTEM2100

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Jaakko Oksanen
 • Pasi Lehtola

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa tuotantolaitoksen tai vastaavan käyttöomaisuuden suorituskykyyn vaikuttavat tekijät käyttöomaisuuden elinkaaren aikana ja osaa huomioi nämä päätöksenteossaan. Opiskelija ymmärtää hankintojen roolin osana käyttöomaisuuden hallintaa. Opiskelija hallitsee perusteet elinkaarilaskennasta ja niiden hyödyntämisen investointiprojekteissa. Hän ymmärtää kunnossapitostrategioiden ja talouden väliset kytkennät sekä osaa huomioida elinkaaren aikaiset kustannustekijät ja osaa analysoida ja kehittää toimintaa näiden pohjalta. Opiskelija tunnistaa muutosjohtamisen keinoja elinkaaren hallinnan kehittämisessä

Sisältö

Strategiat. Tuotantolaitoksen tuotantokyky. Elinkaari ja elinjakso. Käyttöomaisuuden hallinta, Suorituskyvyn hallinta elinkaaren eri vaiheissa ja eri lähestymistavat sen johtamiseen. Käyttövarmuuden analysointi ja suorituskyvyn osatekijöiden tasapainottaminen elinkaarikustannusten suhteen. Kestävä kehitys. Tietojärjestelmät. Harjoitustyö.

Esitietovaatimukset

Tekniikan perusosaaminen

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Välttävä (1): Opiskelija hallitsee opintojakson perusasiat.

Tyydyttävä (2): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan periaatteet ja pystyy rajoitetusti soveltamaan oppimiaan asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Hyvä (3): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja pystyy laajasti ja perustellen vertailemaan eri menetelmiä keskenään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä kriittisesti ja innovatiivisesti työtehtävänsä luomien haasteiden kehittämisessä.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Jaakko Oksanen
 • Minna Kervinen
Ryhmät
 • YTH24K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tuotantolaitoksen tai vastaavan käyttöomaisuuden suorituskykyyn vaikuttavat tekijät käyttöomaisuuden elinkaaren aikana ja osaa huomioi nämä päätöksenteossaan. Opiskelija ymmärtää hankintojen roolin osana käyttöomaisuuden hallintaa. Opiskelija hallitsee perusteet elinkaarilaskennasta ja niiden hyödyntämisen investointiprojekteissa. Hän ymmärtää kunnossapitostrategioiden ja talouden väliset kytkennät sekä osaa huomioida elinkaaren aikaiset kustannustekijät ja osaa analysoida ja kehittää toimintaa näiden pohjalta. Opiskelija tunnistaa muutosjohtamisen keinoja elinkaaren hallinnan kehittämisessä

Sisältö

Strategiat. Tuotantolaitoksen tuotantokyky. Elinkaari ja elinjakso. Käyttöomaisuuden hallinta, Suorituskyvyn hallinta elinkaaren eri vaiheissa ja eri lähestymistavat sen johtamiseen. Käyttövarmuuden analysointi ja suorituskyvyn osatekijöiden tasapainottaminen elinkaarikustannusten suhteen. Kestävä kehitys. Tietojärjestelmät. Harjoitustyö.

Opetusmenetelmät

Hankinnan päivän teemat: Hankinnan rooli ja merkitys, Hankintojen johtaminen, Hankintaprosessi, Kokonaiskustannusten hallinta. Hankintateemaan kuuluu yksi orientaatiotehtävä sekä verkko-opetuspäivä, jossa teoriaiskuja sekä yhdessä keskustelua ja työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Hankinta (1 op) vastaa 27 opiskelijatyötuntia, joka sisältää ennakkotehtävän (n. 10h), kontaktipäivän (n. 7h) sekä teeman itseopiskelua (n. 10h).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija hallitsee opintojakson perusasiat.

Tyydyttävä (2): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan periaatteet ja pystyy rajoitetusti soveltamaan oppimiaan asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja pystyy laajasti ja perustellen vertailemaan eri menetelmiä keskenään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä kriittisesti ja innovatiivisesti työtehtävänsä luomien haasteiden kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Tekniikan perusosaaminen

Ajoitus

06.03.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Jaakko Oksanen
 • Minna Kervinen
Vastuuopettaja

Jaakko Oksanen

Ryhmät
 • YTH23K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • ZJAYTH23K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Elinkaaren hallinta, Monimuoto

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tuotantolaitoksen tai vastaavan käyttöomaisuuden suorituskykyyn vaikuttavat tekijät käyttöomaisuuden elinkaaren aikana ja osaa huomioi nämä päätöksenteossaan. Opiskelija ymmärtää hankintojen roolin osana käyttöomaisuuden hallintaa. Opiskelija hallitsee perusteet elinkaarilaskennasta ja niiden hyödyntämisen investointiprojekteissa. Hän ymmärtää kunnossapitostrategioiden ja talouden väliset kytkennät sekä osaa huomioida elinkaaren aikaiset kustannustekijät ja osaa analysoida ja kehittää toimintaa näiden pohjalta. Opiskelija tunnistaa muutosjohtamisen keinoja elinkaaren hallinnan kehittämisessä

Sisältö

Strategiat. Tuotantolaitoksen tuotantokyky. Elinkaari ja elinjakso. Käyttöomaisuuden hallinta, Suorituskyvyn hallinta elinkaaren eri vaiheissa ja eri lähestymistavat sen johtamiseen. Käyttövarmuuden analysointi ja suorituskyvyn osatekijöiden tasapainottaminen elinkaarikustannusten suhteen. Kestävä kehitys. Tietojärjestelmät. Harjoitustyö.

Sisällön jaksotus

18.3.2022 Hankinnan päivä (Hankinnan rooli ja merkitys, Hankintojen johtaminen, Hankintaprosessi)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija hallitsee opintojakson perusasiat.

Tyydyttävä (2): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan periaatteet ja pystyy rajoitetusti soveltamaan oppimiaan asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja pystyy laajasti ja perustellen vertailemaan eri menetelmiä keskenään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä kriittisesti ja innovatiivisesti työtehtävänsä luomien haasteiden kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Tekniikan perusosaaminen

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

04.01.2022 - 28.02.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Elinkaaren hallinta (YAMK)
Opettaja
 • Jaakko Oksanen
 • Minna Kervinen
Vastuuopettaja

Minna Kervinen

Ryhmät
 • ZJA22KTPYEH
  Avoin amk, Tekniikka, Insinööri (YAMK), Elinkaaren hallinta
 • YTH22K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa tuotantolaitoksen tai vastaavan käyttöomaisuuden suorituskykyyn vaikuttavat tekijät käyttöomaisuuden elinkaaren aikana ja osaa huomioi nämä päätöksenteossaan. Opiskelija ymmärtää hankintojen roolin osana käyttöomaisuuden hallintaa. Opiskelija hallitsee perusteet elinkaarilaskennasta ja niiden hyödyntämisen investointiprojekteissa. Hän ymmärtää kunnossapitostrategioiden ja talouden väliset kytkennät sekä osaa huomioida elinkaaren aikaiset kustannustekijät ja osaa analysoida ja kehittää toimintaa näiden pohjalta. Opiskelija tunnistaa muutosjohtamisen keinoja elinkaaren hallinnan kehittämisessä

Sisältö

Strategiat. Tuotantolaitoksen tuotantokyky. Elinkaari ja elinjakso. Käyttöomaisuuden hallinta, Suorituskyvyn hallinta elinkaaren eri vaiheissa ja eri lähestymistavat sen johtamiseen. Käyttövarmuuden analysointi ja suorituskyvyn osatekijöiden tasapainottaminen elinkaarikustannusten suhteen. Kestävä kehitys. Tietojärjestelmät. Harjoitustyö.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija hallitsee opintojakson perusasiat.

Tyydyttävä (2): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan periaatteet ja pystyy rajoitetusti soveltamaan oppimiaan asioita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset asiat ja pystyy laajasti ja perustellen vertailemaan eri menetelmiä keskenään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee käyttöomaisuuden hallinnan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja pystyy soveltamaan niitä kriittisesti ja innovatiivisesti työtehtävänsä luomien haasteiden kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Tekniikan perusosaaminen