Skip to main content

PharmacologyLaajuus (11 cr)

Code: YSYSL300

Credits

11 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Hannele Tyrväinen

Objective

Farmakologian opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön, niiden käyttäytymisestä elimistössä ja keskeisten lääkeaineryhmien ominaisuuksista ja kliinisestä käytöstä. Opintojakso sisältää myös lääkeainetoksikologian perusteet.

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet
Osaat kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sovellat lääkkeitä valitessasi ja määrätessäsi tehokkaan, turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon periaatteita.

Hallitset farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenet soveltamaan niitä työssäsi.

Ymmärrät ja osaat kuvata lääkeaineiden vaiheet elimistössä, niihin vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskohteet elimistössä.

Hallitset tärkeimpien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset.

Tunnet yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet.

Osaat analysoida lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.

Osaat tunnistaa ja ohjata edelleen lääkehoidon kokonaisarviointia tarvitsevat potilaat.

Content

Yleisfarmakologia, farmakodynamiikka ja kinetiikka: lääkeaineiden vaiheet elimistössä ja niihin vaikuttavat tekijät, lääkeaineiden vaikutustavat ja -kohteet elimistössä.
Tärkeimmät lääkeaineryhmät ja niiden käyttö sairauksien hoidossa.
Lääkehoidon erityiskysymyksiä ja tavallisimpia lääkehoidon ongelmatilanteita
Yksilöllisen lääkehoidon periaatteet ja merkitys.
Kliininen toksikologia.
Lääkkeiden valintaan, annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.
Lääkehoidon monitorointi

Assessment criteria, satisfactory (1)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Assessment criteria, good (3)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Assessment criteria, excellent (5)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Enrollment

22.11.2023 - 04.01.2024

Timing

22.01.2024 - 31.12.2024

Number of ECTS credits allocated

11 op

Virtual portion

11 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Campus

Lutakko Campus

Teaching languages
 • Finnish
Seats

5 - 5

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Hannele Tyrväinen
Groups
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Objectives

Farmakologian opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön, niiden käyttäytymisestä elimistössä ja keskeisten lääkeaineryhmien ominaisuuksista ja kliinisestä käytöstä. Opintojakso sisältää myös lääkeainetoksikologian perusteet.

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet
Osaat kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sovellat lääkkeitä valitessasi ja määrätessäsi tehokkaan, turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon periaatteita.

Hallitset farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenet soveltamaan niitä työssäsi.

Ymmärrät ja osaat kuvata lääkeaineiden vaiheet elimistössä, niihin vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskohteet elimistössä.

Hallitset tärkeimpien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset.

Tunnet yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet.

Osaat analysoida lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.

Osaat tunnistaa ja ohjata edelleen lääkehoidon kokonaisarviointia tarvitsevat potilaat.

Content

Yleisfarmakologia, farmakodynamiikka ja kinetiikka: lääkeaineiden vaiheet elimistössä ja niihin vaikuttavat tekijät, lääkeaineiden vaikutustavat ja -kohteet elimistössä.
Tärkeimmät lääkeaineryhmät ja niiden käyttö sairauksien hoidossa.
Lääkehoidon erityiskysymyksiä ja tavallisimpia lääkehoidon ongelmatilanteita
Yksilöllisen lääkehoidon periaatteet ja merkitys.
Kliininen toksikologia.
Lääkkeiden valintaan, annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.
Lääkehoidon monitorointi

Learning materials and recommended literature

Koulu, M. & Mervaala, E. (toim). 2019. Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Porvoo: Bookwell Oy
tai
Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. (toim). 2019 Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Teaching methods

Videoluentotallenteet
Live-verkkoluennot
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä
Lopputentti

Exam dates and retake possibilities

Välitenttien ajankohdat Itä-Suomen yliopiston erillisen aikataulun mukaan, joka ilmoitetaan opintojakson alussa.
Tentti joulukuussa 2024, uusintamahdollisuudet tammi- ja helmikuussa 2025.

Student workload

Videoluentotallenteet 61 t
Live-verkkoluennot 5 t (aloitusluento 2 t, kyselytunti 3 x 1 t)
Itsenäinen opiskelu yhteensä 231 t sisältäen
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä (3 x 45 min)
lopputentti 4 t

Content scheduling

Itä-Suomen yliopiston myöhemmin ilmoittaman aikataulun mukaan. Kuukausittain avautuvat katsottaviksi teemoittain luentotallenteet sekä luentoihin liittyvä materiaali tehtävineen.
Välitentit ajoittuvat huhti-, kesä- ja lokakuulle ja niitä edeltää kertausluento (kyselytunti).
Opintojakson toteutus integroidaan sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen opiskelijoiden toteutukseen.

Lopputentti joulukuussa 2024.

Further information for students

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa Itä-Suomen yliopiston Moodle-alustalla. Itä-Suomen yliopisto järjestää tentin. Lisäksi pakollisina suorituksina ovat kuukausittaiset Moodle-tehtävät.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Enrollment

01.11.2022 - 05.01.2023

Timing

26.01.2023 - 30.11.2023

Number of ECTS credits allocated

11 op

Virtual portion

11 op

Mode of delivery

Online learning

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Hannele Tyrväinen
Teacher in charge

Hannele Tyrväinen

Groups
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Objectives

Farmakologian opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön, niiden käyttäytymisestä elimistössä ja keskeisten lääkeaineryhmien ominaisuuksista ja kliinisestä käytöstä. Opintojakso sisältää myös lääkeainetoksikologian perusteet.

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet
Osaat kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sovellat lääkkeitä valitessasi ja määrätessäsi tehokkaan, turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon periaatteita.

Hallitset farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenet soveltamaan niitä työssäsi.

Ymmärrät ja osaat kuvata lääkeaineiden vaiheet elimistössä, niihin vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskohteet elimistössä.

Hallitset tärkeimpien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset.

Tunnet yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet.

Osaat analysoida lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.

Osaat tunnistaa ja ohjata edelleen lääkehoidon kokonaisarviointia tarvitsevat potilaat.

Content

Yleisfarmakologia, farmakodynamiikka ja kinetiikka: lääkeaineiden vaiheet elimistössä ja niihin vaikuttavat tekijät, lääkeaineiden vaikutustavat ja -kohteet elimistössä.
Tärkeimmät lääkeaineryhmät ja niiden käyttö sairauksien hoidossa.
Lääkehoidon erityiskysymyksiä ja tavallisimpia lääkehoidon ongelmatilanteita
Yksilöllisen lääkehoidon periaatteet ja merkitys.
Kliininen toksikologia.
Lääkkeiden valintaan, annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.
Lääkehoidon monitorointi

Learning materials and recommended literature

Koulu, M. & Mervaala, E. (toim). 2019. Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Porvoo: Bookwell Oy
tai
Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. (toim). 2019 Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Teaching methods

Videoluentotallenteet
Live-verkkoluennot
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä
Lopputentti

Exam dates and retake possibilities

Välitenttien ajankohdat Itä-Suomen yliopiston erillisen aikataulun mukaan
Tentti marraskuussa 2021, uusintamahdollisuudet tammi- ja helmikuussa 2022

Student workload

Videoluentotallenteet 61 t
Live-verkkoluennot 5 t (aloitusluento 2 t, kyselytunti 3 x 1 t)
Itsenäinen opiskelu yhteensä 231 t sisältäen
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä (3 x 45 min)
lopputentti 4 t

Content scheduling

Itä-Suomen yliopiston myöhemmin ilmoittaman aikataulun mukaan. Kuukausittain avautuvat katsottaviksi teemoittain luentotallenteet sekä luentoihin liittyvä materiaali tehtävineen.
Välitentit ajoittuvat huhti-, kesä- ja lokakuulle ja niitä edeltää kertausluento (kyselytunti).
Opintojakson toteutus integroidaan sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksen opiskelijoiden toteutukseen.

Lopputentti marraskuussa 2023.

Further information for students

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Enrollment

05.11.2021 - 09.01.2022

Timing

27.01.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

11 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Hannele Tyrväinen
Teacher in charge

Hannele Tyrväinen

Groups
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija

Objectives

Farmakologian opintojakson tarkoituksena on antaa perustiedot lääkeaineiden vaikutuksista elimistöön, niiden käyttäytymisestä elimistössä ja keskeisten lääkeaineryhmien ominaisuuksista ja kliinisestä käytöstä. Opintojakso sisältää myös lääkeainetoksikologian perusteet.

Opintojakson osaamiset
Kliininen asiantuntijaosaaminen

Osaamistavoitteet
Osaat kriittisesti arvioida ja kehittää lääkkeen määräämiseen liittyvää osaamistasi ja työyhteisön toimintatapoja potilaiden lääkehoidossa moniammatillisen tiimin jäsenenä.

Sovellat lääkkeitä valitessasi ja määrätessäsi tehokkaan, turvallisen ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon periaatteita.

Hallitset farmakologian ja lääkeainetoksikologian perusteet ja kykenet soveltamaan niitä työssäsi.

Ymmärrät ja osaat kuvata lääkeaineiden vaiheet elimistössä, niihin vaikuttavat tekijät sekä vaikutuskohteet elimistössä.

Hallitset tärkeimpien lääkeaineryhmien vaikutusmekanismit, hoidollisen käytön perusteet sekä lääkkeisiin liittyvät haitta- ja yhteisvaikutukset.

Tunnet yksilöllisen lääkehoidon vaatimukset ja periaatteet.

Osaat analysoida lääkkeiden valintaan, niiden annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.

Osaat tunnistaa ja ohjata edelleen lääkehoidon kokonaisarviointia tarvitsevat potilaat.

Content

Yleisfarmakologia, farmakodynamiikka ja kinetiikka: lääkeaineiden vaiheet elimistössä ja niihin vaikuttavat tekijät, lääkeaineiden vaikutustavat ja -kohteet elimistössä.
Tärkeimmät lääkeaineryhmät ja niiden käyttö sairauksien hoidossa.
Lääkehoidon erityiskysymyksiä ja tavallisimpia lääkehoidon ongelmatilanteita
Yksilöllisen lääkehoidon periaatteet ja merkitys.
Kliininen toksikologia.
Lääkkeiden valintaan, annokseen ja hoidon toteuttamiseen vaikuttavia tekijöitä farmakologian perustietoja soveltaen.
Lääkehoidon monitorointi

Learning materials and recommended literature

Koulu, M. & Mervaala, E. (toim). 2019. Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Porvoo: Bookwell Oy
tai
Pelkonen, O. & Ruskoaho, H. (toim). 2019 Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim

Teaching methods

Videoluentotallenteet
Live-verkkoluennot
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä
Lopputentti

Exam dates and retake possibilities

Välitenttien ajankohdat Itä-Suomen yliopiston erillisen aikataulun mukaan
Tentti marraskuussa 2021, uusintamahdollisuudet tammi- ja helmikuussa 2022

Student workload

Videoluentotallenteet 61 t
Live-verkkoluennot 5 t (aloitusluento 2 t, kyselytunti 3 x 1 t)
Itsenäinen opiskelu yhteensä 231 t sisältäen
10 oppimistehtävää
3 välitenttiä (3 x 45 min)
lopputentti 4 t

Content scheduling

Itä-Suomen yliopiston myöhemmin ilmoittaman aikataulun mukaan. Kuukausittain avautuvat katsottaviksi teemoittain luentotallenteet sekä luentoihin liittyvä materiaali tehtävineen.
Välitentit ajoittuvat huhti-, kesä- ja lokakuulle ja niitä edeltää kertausluento (kyselytunti).

Lopputentti marraskuussa 2021.

Further information for students

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa.

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Evaluation criteria, good (3-4)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.

Evaluation criteria, excellent (5)

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja arviointi toteutetaan Itä-Suomen yliopiston erillisten arviointikriteerien mukaisesti.