Skip to main content

Diverse interaction in palliative careLaajuus (5 cr)

Code: YSAP0107

Credits

5 op

Teaching language

 • Finnish

Responsible person

 • Annina Kangas-Niemi

Objective

The student
• evaluates and develops human-oriented palliative care based on equal partnership in demanding interaction situations.
• to ensure the right of the patient and their loved ones to receive treatment in accordance with their cultural background, beliefs and desire for treatment in their own language and method of communication.
• evaluates and analyzes the special communication needs of the patient and his relatives and develops human-oriented solutions for them in cooperation with a multiprofessional team.
• supports and encourages professionals in the utilization of art and culture in dealing with existential crisis and alleviating the symptoms.
• Consults and acts as a consulted expert in special questions related to the existential suffering and hope of the patient and his loved ones, taking linguistic and cultural starting points into account.
• evaluates, applies and develops interventions related to existential suffering and interaction situations in multi-professional national networks

Content

• Persons in need of special support and the communities, organizations and networks that represent them (e.g. the third sector, opinion communities, volunteers, special workers/experts)
• Existential suffering, hope and grief at different stages of the life cycle (multiprofessional networks and art-based coping methods)
• Dialogic and partnership-based interaction and methods that support speaking up and interaction (partnership relationship)
• Communication and its enablement: changes in communication in spoken or sign language, changes and needs in the use of a communication method that supports or replaces speech or a communication aid, communication guidance
• Use of an interpreter and communication with the patient and his relatives who speak another language
• Special issues of the will to care and the right to self-determination at the end of life

Qualifications

Basic level (A level) competence in palliative care.

Assessment criteria, satisfactory (1)

Hylätty (0)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus jää ohueksi. Esseessä on mainintoja aihepiirin käsitteistä, mutta käsitteiden käytössä on epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Ennakkotehtävissä käytettyä ja/tai tiedonhaun avulla saatua materiaali ei ole hyödynnetty esseessä. Yleiset ammattieettiset periaatteet eivät juurikaan ole havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi. Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.
Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Assessment criteria, good (3)

Hyvä (3-4)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Assessment criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Enrollment

20.11.2023 - 16.01.2024

Timing

29.01.2024 - 05.05.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Seats

20 - 40

Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Annina Kangas-Niemi
Teacher in charge

Annina Kangas-Niemi

Groups
 • YSY22ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen
 • YSY22SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSV22S1
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, verkostojohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSV22S1
  Avoin AMK, sote, Verkostojohtaminen, YAMK-polku
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYSY22ST
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • ZJAYSC23KM
  Avoin AMK, sote, Terveyden edistäminen, YAMK-polku
 • YSC23KM
  Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma (YAMK)
 • ZJAYSY22SJ
  Avoin AMK, sote, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK-polku
 • ZJAYSY22SK
  Avoin AMK, sote, Kliininen asiantuntija, YAMK-polku
 • YSY22SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

Objectives

The student
• evaluates and develops human-oriented palliative care based on equal partnership in demanding interaction situations.
• to ensure the right of the patient and their loved ones to receive treatment in accordance with their cultural background, beliefs and desire for treatment in their own language and method of communication.
• evaluates and analyzes the special communication needs of the patient and his relatives and develops human-oriented solutions for them in cooperation with a multiprofessional team.
• supports and encourages professionals in the utilization of art and culture in dealing with existential crisis and alleviating the symptoms.
• Consults and acts as a consulted expert in special questions related to the existential suffering and hope of the patient and his loved ones, taking linguistic and cultural starting points into account.
• evaluates, applies and develops interventions related to existential suffering and interaction situations in multi-professional national networks

Content

• Persons in need of special support and the communities, organizations and networks that represent them (e.g. the third sector, opinion communities, volunteers, special workers/experts)
• Existential suffering, hope and grief at different stages of the life cycle (multiprofessional networks and art-based coping methods)
• Dialogic and partnership-based interaction and methods that support speaking up and interaction (partnership relationship)
• Communication and its enablement: changes in communication in spoken or sign language, changes and needs in the use of a communication method that supports or replaces speech or a communication aid, communication guidance
• Use of an interpreter and communication with the patient and his relatives who speak another language
• Special issues of the will to care and the right to self-determination at the end of life

Time and location

Opintojen suorittamisaika: 9.1.2024 - 10.3.2024
Toteuttamistapa: Verkko-opinnot, jossa käytetään erilaisia työskentelymenetelmiä.

Aloitusinfo ja webinaarit toteutuvat seuraavina ajankohtina:

Aloituswebinaari 9.1.2024 klo 9.00–12.00 zoom (yhteinen aloitus Metropolian kanssa kevään 2024 opinnoista)

https://savonia.zoom.us/my/marjaanneli.hynynen


KAKSI WEBINAARIA:

Webinaari 30.1.24 klo 9–16 zoom

Webinaari 21.2.24 klo 9–16 zoom

Opintojen paikka: Kamit/DevMoodle, https://devmoodle.kamit.fi/
Kirjautuminen hakatunnuksilla

Opintojakso: Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5op

Learning materials and recommended literature

The course materials are available in KAMKMoodle.

Teaching methods

Distance learning/Webinars, learning assignments

Practical training and working life connections

The course has content that supports professional skills and student`s own profession.

Exam dates and retake possibilities

The course does not have scheduled exams.

International connections

-

Alternative completion methods

The recognition of prior learning is not possible as a whole course. If the student has previous higher education level studies related to the topic, the recognition of the units can be discussed with the teacher.

Student workload

-

Content scheduling

-

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Hylätty (0)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus jää ohueksi. Esseessä on mainintoja aihepiirin käsitteistä, mutta käsitteiden käytössä on epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Ennakkotehtävissä käytettyä ja/tai tiedonhaun avulla saatua materiaali ei ole hyödynnetty esseessä. Yleiset ammattieettiset periaatteet eivät juurikaan ole havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi. Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.
Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3-4)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Prerequisites

Basic level (A level) competence in palliative care.

Enrollment

01.08.2022 - 11.09.2022

Timing

12.09.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Face-to-face

Unit

School of Health and Social Studies

Teaching languages
 • Finnish
Degree programmes
 • Master’s Degree Programme in Health Care and Social Services
Teachers
 • Annina Kangas-Niemi
Teacher in charge

Annina Kangas-Niemi

Groups
 • YSY21SJ
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan johtaminen
 • YSY21SK
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
 • YSY21ST
  Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen

Objectives

The student
• evaluates and develops human-oriented palliative care based on equal partnership in demanding interaction situations.
• to ensure the right of the patient and their loved ones to receive treatment in accordance with their cultural background, beliefs and desire for treatment in their own language and method of communication.
• evaluates and analyzes the special communication needs of the patient and his relatives and develops human-oriented solutions for them in cooperation with a multiprofessional team.
• supports and encourages professionals in the utilization of art and culture in dealing with existential crisis and alleviating the symptoms.
• Consults and acts as a consulted expert in special questions related to the existential suffering and hope of the patient and his loved ones, taking linguistic and cultural starting points into account.
• evaluates, applies and develops interventions related to existential suffering and interaction situations in multi-professional national networks

Content

• Persons in need of special support and the communities, organizations and networks that represent them (e.g. the third sector, opinion communities, volunteers, special workers/experts)
• Existential suffering, hope and grief at different stages of the life cycle (multiprofessional networks and art-based coping methods)
• Dialogic and partnership-based interaction and methods that support speaking up and interaction (partnership relationship)
• Communication and its enablement: changes in communication in spoken or sign language, changes and needs in the use of a communication method that supports or replaces speech or a communication aid, communication guidance
• Use of an interpreter and communication with the patient and his relatives who speak another language
• Special issues of the will to care and the right to self-determination at the end of life

Time and location

Opintojen suorittamisaika: 12.10. - 18.12.2022
Toteuttamistapa: Verkko-opinnot, jossa käytetään erilaisia työskentelymenetelmiä. Opintojaksoon kuuluu myös kontaktiopetusta, johon opiskelijan tulee osallistua.

Aloitusinfo ja webinaarit toteutuvat seuraavina ajankohtina:
12.10.2022 klo. 14.00–16.00 info (zoom)
web1: 8.11.2022 klo. 9.00–16.00 (zoom)
web2: 7.12.2022 klo. 9.00–16.00 (zoom)

Opintojen paikka: Kamit/DevMoodle, https://devmoodle.kamit.fi/
Kirjautuminen hakatunnuksilla

Opintojakso: Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5op

Moodlessa opintojakso avautuu 12.9.2022. Moodle avain ja lisätiedot tulevat viimeistään viikon 35 aikana opintojaksoon ilmoittautuneille

ILMOITTAUTUMINEN: Ilmoittautuminen aukeaa 1.3.2022 ja päättyy 20.5.2022 23:59
Ilmoittautuminen linkki: https://hakija.diak.fi/#3111
(kopio linkki selaimeesi, jos ei aukea kirjeestä suoraan)

Learning materials and recommended literature

The course materials are available in KAMKMoodle.

Teaching methods

Distance learning/Webinars, learning assignments

Practical training and working life connections

The course has content that supports professional skills and student`s own profession.

Exam dates and retake possibilities

The course does not have scheduled exams.

International connections

-

Alternative completion methods

The recognition of prior learning is not possible as a whole course. If the student has previous higher education level studies related to the topic, the recognition of the units can be discussed with the teacher.

Student workload

-

Content scheduling

-

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Hylätty (0)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus jää ohueksi. Esseessä on mainintoja aihepiirin käsitteistä, mutta käsitteiden käytössä on epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Ennakkotehtävissä käytettyä ja/tai tiedonhaun avulla saatua materiaali ei ole hyödynnetty esseessä. Yleiset ammattieettiset periaatteet eivät juurikaan ole havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden kuvaus on hyvää, mutta pohtiminen jää vajaaksi. Esseessä käytetään aihepiirin käsitteitä ja kuvataan omaa osaamista ja sen kehittämistarpeita, mutta käsitteiden käytössä on osin epäloogisuutta tai käytettyjä käsitteitä ei avata tekstissä. Moninaisen vuorovaikutuksen arvoperusta ja ammattietiikka sekä hyviin käytänteisiin perustuva tieto ovat havaittavissa esseestä.
Arviointikriteerit - hyvä (3-4)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.
Arviointikriteerit - kiitettävä (5)

Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3-4)
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamisen ja sen kehittämistarpeiden pohdinta on selkeää ja perusteltua. Essee osoittaa kykyä käyttää monipuolisesti aihepiirin käsitteitä oman osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä hyödynnetään monipuolisesti moninaisen vuorovaikutukseen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5
Esseessä moninaisen vuorovaikutuksen osaamista ja sen kehittämistarpeita on pohdittu kiitettävästi, perustellusti ja omaperäisesti. Essee osoittaa kykyä käyttää aihepiirin erityisosaamista vaativia käsitteitä luovasti ja kriittisesti omaan osaamisen ja sen kehittämistarpeiden analysoinnissa. Esseessä sovelletaan monipuolisesti ja syvällisesti moninaiseen vuorovaikutuksen arvoperustaa ja ammattietiikkaa sekä hyviin käytäntöihin ja näyttöön perustuvaa tietoa.

Prerequisites

Basic level (A level) competence in palliative care.