Siirry suoraan sisältöön

Dialoginen yhteistyösuhdeLaajuus (5 op)

Tunnus: YS00BY72

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Katja Kokkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
-hallitsee dialogisen lähestymistavan teoreettiset perusteet, keskeiset ilmiöt ja toimintatavat.
-osaa arvioida ja kehittää terapeuttisen yhteistyösuhteen osaamistaan asiakkaan tarpeista käsin.
-osaa arvioida ja kehittää työyhteisön dialogista ja reflektiivistä työtapaa.
-osaa tarkastella kriittisesti sekä kehittää yhteistyökäytäntöjä kulttuurisen sensitiivisyyden ja moninaisuuden näkökulmista.

Sisältö

- Dialogisuus ja dialogiset toimintatavat
- Avoimen dialogin toimintamalli
- Terapeuttinen yhteistyösuhde
- Kehollisuus
- Henkisyys
- Kulttuurinen sensitiivisyys ja moninaisuuden huomioiminen

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyön YAMK-opintojen opintokokonaisuuden opiskelijalta edellytetään
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan perustutkintoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1)

Opiskelija:
-osaa hakea tietoa aihealueeseen liittyen ja käyttää kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä.
-osaa soveltaa kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa.
-ei osoita aihealueen kriittistä arviointia.
Osallistuminen opintojaksolle on vaihtelevaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta sekä kansallisista että kansainvälisistä tiedonlähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella.
-osaa tehdä analyysia ja synteesiä aihealueesta
-osaa käyttää hankkimaansa tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osallistuminen opintojaksolla on pääsääntöisesti aktiivista ja ammatillista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä.
-osaa arvioida tutkimuksia kriittisellä otteella ja kykenee muodostamaan kerätystä tiedosta synteesiä.
-osoittaa syvällisen näkemyksensä aihealueesta.
-osaa kriittisesti arvioida nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia näyttöön perustuvia toimintatapoja.
Osallistuminen opintojaksolla on kokonaisuutena aktiivista ja ammatillista.

Lisätiedot

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Ilmoittautumisaika

01.08.2024 - 25.08.2024

Ajoitus

01.10.2024 - 08.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 40

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK (YAMK)
Opettaja
 • Katja Kokkinen
Vastuuopettaja

Katja Kokkinen

Ryhmät
 • ZJAYSI24S1
  Avoin AMK, sote,YAMK-väylät,Kliininen asiantuntija (MTP)
 • YSI24S1
  Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:
-hallitsee dialogisen lähestymistavan teoreettiset perusteet, keskeiset ilmiöt ja toimintatavat.
-osaa arvioida ja kehittää terapeuttisen yhteistyösuhteen osaamistaan asiakkaan tarpeista käsin.
-osaa arvioida ja kehittää työyhteisön dialogista ja reflektiivistä työtapaa.
-osaa tarkastella kriittisesti sekä kehittää yhteistyökäytäntöjä kulttuurisen sensitiivisyyden ja moninaisuuden näkökulmista.

Sisältö

- Dialogisuus ja dialogiset toimintatavat
- Avoimen dialogin toimintamalli
- Terapeuttinen yhteistyösuhde
- Kehollisuus
- Henkisyys
- Kulttuurinen sensitiivisyys ja moninaisuuden huomioiminen

Aika ja paikka

Intensiivipäivät 18.-19.11.2024 Porin ammattikorkeakoulussa (SAMK)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kilkku, N. & Kristofersson, G.K. 2022. Part II: Foundations for Collaborative Working: Therapeutic Alliance. Teoksessa Higgins, A., Kilkku, N. & Kristofersson, G.K. (toim.), Advanced Practice in Mental Health Nursing (s. 71-90). Springer, Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05536-2

Barker, P. 2001. The Tidal Model: developing an empowering, person-centred approach to recovery within psychiatric and mental health nursing. J Psychiatr Ment Health Nurs. 2001 Jun;8(3):233-40. doi: 10.1046/j.1365-2850.2001.00391.x. PMID: 11882132.

Ajankohtaiset artikkelit ja muu materiaali

Opetusmenetelmät

Ennakkotehtävä, kaksi peräkkäistä intensiivipäivää Porissa (sisältää luentoja, ryhmätöitä), kirjallinen tehtävä tai tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallisen tehtävän palautuspäivä / tentti sovitaan intensiivipäivillä. Kaksi uusintamahdollisuutta (sovitaan intensiivipäivillä):
1. Uusintapäivä (n 2 viikkoa palautuspäivästä)
2. Uusintapäivä (n 2 viikkoa edellisestä palautuspäivästä)
Uusintapäivien jälkeen palautuksia ei oteta vastaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä 1 op, intensiivipäivät 1 op, opintojakson kirjallinen tehtävä / tentti 3 op

Sisällön jaksotus

Opintojakson ennakkotehtävä annetaan noin kuukausi ennen intensiivipäiviä. Kirjallinen tehtävä tai tenttimateriaali annetaan intensiivipäivillä.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.

Taustakoulutusvaatimus näihin opintoihin on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja tai kätilö.

Opintojakson järjestämisvastuussa oleva ammattikorkeakoulu vastaa opintojakson toteuttamisesta ja arvioinnista.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija:
-osaa hakea tietoa aihealueeseen liittyen ja käyttää kansallisia ja kansainvälisiä lähteitä.
-osaa soveltaa kuvailevalla tasolla keräämäänsä tietoa nykyisten käytäntöjen ja toimintatapojen tarkastelussa.
-ei osoita aihealueen kriittistä arviointia.
Osallistuminen opintojaksolle on vaihtelevaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta sekä kansallisista että kansainvälisistä tiedonlähteistä sekä arvioimaan lähteitä kriittisellä otteella.
-osaa tehdä analyysia ja synteesiä aihealueesta
-osaa käyttää hankkimaansa tietoa nykyisten toimintatapojen kriittisessä arvioinnissa ja kehittämisessä.
Osallistuminen opintojaksolla on pääsääntöisesti aktiivista ja ammatillista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija:
-osaa hakea näyttöön perustuvaa tietoa aihealueesta useista kansallisista ja kansainvälisistä tiedonlähteistä.
-osaa arvioida tutkimuksia kriittisellä otteella ja kykenee muodostamaan kerätystä tiedosta synteesiä.
-osoittaa syvällisen näkemyksensä aihealueesta.
-osaa kriittisesti arvioida nykyisiä käytäntöjä ja luomaan uusia näyttöön perustuvia toimintatapoja.
Osallistuminen opintojaksolla on kokonaisuutena aktiivista ja ammatillista.

Esitietovaatimukset

Mielenterveys- ja päihdetyön YAMK-opintojen opintokokonaisuuden opiskelijalta edellytetään
sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan perustutkintoa.

Lisätiedot

Opintojakso on osa Mielenterveys- ja päihdetyön syventävät YAMK-opinnot opintokokonaisuutta eikä sitä voi suorittaa erillisenä.