Siirry suoraan sisältöön

Palvelujen markkinoinnin johtaminenLaajuus (5 op)

Tunnus: YHYYM220

Laajuus

5 op

Opetuskieli

 • suomi

Vastuuhenkilö

 • Mari Karjalainen, Liiketalous

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ratkaiset organisaation käytännön ongelmia palvelujen markkinoinnin teorioihin nojautuen.Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Arvioit ratkaisujen hyödynnettävyytttä. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Opettaja
 • Mari Karjalainen
Ryhmät
 • ZJK24KM
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, MARATA
 • ZJAYMJ23S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Matkailu ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • ZJA24KM
  Avoin amk, marata
 • YMJ23S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen

Aika ja paikka

Webinaarit:
vk 18 aloituswebinaari
vk 20 tehtävien tukiwebinaari (vapaaehtoinen tukitunti, jossa ratkotaan tehtäviin liittyviä kysymyksiä)
vk 22 keskusteluwebinaari (vaihtoehtoinen tapa suorittaa yksi kurssin tehtävistä)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill.
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Journal of Service Management Journal of Service Science and Management.

Opetusmenetelmät

Kurssin avaus live-webinaari, keskusteluwebinaari ja tukiwebinaari sekä videotallenteet ja itsenäiset harjoitustyöt. Kurssin toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Palvelujen markkinoinnin johtamisen tai palvelun johtamisen analyysit ja kehittämistehtävät 6 kpl, Arvionti tehtävissä S. Toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

virtuaaliopiskelu 27 h, harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely 108 h. Yhteensä 135 h (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (sis. max-määrään)
Campusonline 15
Aikaisemman osaamisen tunnistamisen prosessin kautta oman osaamisen osoittammalla ja perustelemalla voi opintojakson saada suoritetuksi osittain tai kokonaan (aikaisempi korkeakoulutasoinen saman laajuinen ja sisältöinen opintokokonaisuus)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ratkaiset organisaation käytännön ongelmia palvelujen markkinoinnin teorioihin nojautuen.Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Arvioit ratkaisujen hyödynnettävyytttä. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 30.04.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Mari Karjalainen
Ryhmät
 • ZJA23KM
  Avoin AMK, marata
 • YMJ22S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • ZJAYMJ22S1
  Avoin AMK, marata, YAMK-polut, Matkailu ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • ZJK23KH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • YHO22S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen

Aika ja paikka

Webinaarit:
vk 18 aloituswebinaari
vk 20 tehtävien tukiwebinaari (vapaaehtoinen tukitunti, jossa ratkotaan tehtäviin liittyviä kysymyksiä)
vk 22 keskusteluwebinaari (vaihtoehtoinen tapa suorittaa yksi kurssin tehtävistä)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill.
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Journal of Service Management Journal of Service Science and Management.

Opetusmenetelmät

Kurssin avaus live-webinaari, keskusteluwebinaari ja tukiwebinaari sekä videotallenteet ja itsenäiset harjoitustyöt. Kurssin toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Palvelujen markkinoinnin johtamisen tai palvelun johtamisen analyysit ja kehittämistehtävät 6 kpl, Arvionti tehtävissä S. Toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

virtuaaliopiskelu 27 h, harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely 108 h. Yhteensä 135 h (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (sis. max-määrään)
Campusonline 15
Aikaisemman osaamisen tunnistamisen prosessin kautta oman osaamisen osoittammalla ja perustelemalla voi opintojakson saada suoritetuksi osittain tai kokonaan (aikaisempi korkeakoulutasoinen saman laajuinen ja sisältöinen opintokokonaisuus)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ratkaiset organisaation käytännön ongelmia palvelujen markkinoinnin teorioihin nojautuen.Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Arvioit ratkaisujen hyödynnettävyytttä. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.

Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 31.03.2022

Ajoitus

09.05.2022 - 30.07.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
Opettaja
 • Mari Karjalainen
Ryhmät
 • YHO21S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ21S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen (YAMK)
 • YHO20SA
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • YMJ20S1
  Matkailu- ja palveluliiketoiminnan johtaminen
 • ZJK22KM
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, MARATA
 • YHO20S1
  Organisaation ja talouden johtaminen

Tavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on lisätä ymmärrystä palvelujen markkinoinnin johtamisen merkityksestä liiketoiminnassa ja yhteiskunnassa sekä kehittää sitä hyödyntäen tutkimusta ja erilaisia työkaluja.

Opintojakson osaamiset
Palveluliiketoiminnan johtamisosaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen
Yrittäjyys-, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson tavoitteet
Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ymmärrät keskeisiä ongelmia palvelujen johtamisessa. Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Kehität uusia ratkaisuja organisaatiosi palveluiden markkinoinnin johtamiseen, joissa hyödynnät palvelun johtamisen malleja ja teoriaa fyyisessä ja digitaalisessa ympäristössä.

Sisältö

Palveluiden käsitteiden ja teorian ymmärtäminen, asiakassuhteiden hallinta, palveluiden luonne, palveluiden ja suhteiden laatu, palveluiden laadun johtaminen, palveluiden tuotteistaminen, palveluiden ja suhteiden kannattavuus, palveluiden kokonaisvaltainen markkinointi, palvelun tuottavuuden ja toimintojen johtaminen

Aika ja paikka

Webinaarit:
vk 19 aloituswebinaari
vk 21 tehtävien tukiwebinaari (vapaaehtoinen tukitunti, jossa ratkotaan tehtäviin liittyviä kysymyksiä)
vk 22 keskusteluwebinaari (vaihtoehtoinen tapa suorittaa yksi kurssin tehtävistä)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Zeithaml, V. A., Bitner, M. J. & Gremler, D. D. 2017. Services marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm. New York: McGraw-Hill.
Grönroos, C. 2009. Palvelujen johtaminen ja markkinointi. Talentum. Journal of Service Management Journal of Service Science and Management.

Opetusmenetelmät

Kurssin avaus live-webinaari, keskusteluwebinaari ja tukiwebinaari sekävideotallenteet ja itsenäiset harjoitustyöt. Kurssin toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin ei sisälly tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Palvelujen markkinoinnin johtamisen tai palvelun johtamisen analyysit ja kehittämistehtävät 6 kpl, Arvionti tehtävissä S. Toteutus Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

virtuaaliopiskelu 27 h, harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely 108 h. Yhteensä 135 h (yhden opintopisteen työmäärä on 27 tuntia).

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Campusonline 15
Aikaisemman osaamisen tunnistamisen prosessin kautta oman osaamisen osoittammalla ja perustelemalla voi opintojakson saada suoritetuksi osittain tai kokonaan (aikaisempi korkeakoulutasoinen saman laajuinen ja sisältöinen opintokokonaisuus)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hallitset palvelujen markkinoinnin teorian ja käsitteet sekä ymmärrät palvelujen markkinoinnin johtamisen strategisen roolin. Ratkaiset organisaation käytännön ongelmia palvelujen markkinoinnin teorioihin nojautuen.Osaat arvioida asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen sekä suhteiden laatua. Arvioit ratkaisujen hyödynnettävyytttä. Reflektoit omaa osaamistasi ja kehittymistäsi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee markkinoinnin perusteet. Opiskelijalla on AMK-tutkinto.