AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Maaseutuelinkeinot (AMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän ruotsi 4
Työelämän englanti 4
Työelämän viestintä 3
BIOTALOUDEN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Biotalouden alkutuotannon käytännön työt 5
Agrologin matematiikka 3
Agrologin fysiikka ja kemia 4
Agrologin biologia 8
BIOTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ
(Kaikki pakollisia)
Havaintoja biotaloudesta 2
Tuotannon muodot ja biomassat 5
Toimintaympäristö 5
Asiakaslähtöinen markkinointi 4
Bioeconomy, people and environment 5
ICT-valmiudet 3
MAA- JA METSÄTALOUSTUOTANNON PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Maanviljelyn perusteet 5
Maanviljelyn suunnittelu 5
Tuotantoeläimet ja tuotannon edellytykset 4
Tuotantoeläinten hyvinvointi 3
Metsän hoidon ja uudistamisen perusteet 4
Metsänhoidon menetelmät 6
Maatilan työsuojelu 3
BIOTALOUDEN TUOTANTOTEKNOLOGIA JA ENERGIA
(Kaikki pakollisia)
Maatilan tuotantoteknologia 5
Maatilan tuotantoprosessien kehittäminen 5
Maaseudun energiahuolto 5
Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö 5
Ympäristönkäytön ohjauskeinot 5
MAATALOUSTUOTANNON VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
Elintarvikekaura 5
Maataloustuotteiden jatkojalostus 5
Plant Nutrients from Biobased By-products 5
Tuotantoeläinten terveys ja jalostus 5
Tuotantoeläimet 5
Luomutuotanto 5
Ympäristönhoito 5
METSÄTALOUDEN JA ENERGIAN VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Yksityismetsätalouden suunnittelu 7
Kehittyvä metsätalous ja puunjalostus 3
Biopolttoaineet ja jalosteet 5
TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN VAIHTOEHTOISET OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Biomassan tuotannon uudet teknologiset ratkaisut 5
Energiankäytön uudet teknologiset ratkaisut 5
Energia- ja ympäristömittaukset 5
Energia- ja ympäristömittausten analyysit 5
Kyberturvallisuus ja biotalousprosessit 5
BIOTALOUDEN LIIKETOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20-25 op)
Kannattavuus ja kustannuslaskenta 5
Maatilayrityksen kirjanpito ja verotus 5
Yrityksen johtaminen 5
Liiketoimintasuunnitelma 5
Ohjelmistot yritystoiminnan tukena 5
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
Yrittäjyys 3
JAMK InnoFlash 2
Future Factory -projekti 10
Esihautomo 5
Hautomo 8
Demola Project 5
Vuosi Yrittäjänä 10
DreamUp-projektikurssi 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyö, AMK 15
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 15
Harjoittelu 2 15
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan 0-0 op)
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)