Siirry suoraan sisältöön

Tietojenkäsittely (AMK)

Tutkinto:
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Laajuus:
210 op

Osaamiskuvaus

Työmarkkinoilla on jatkuva pula ihmisistä, jotka osaavat toteuttaa erilaisia digitaalisia palveluita ja kehittää digitaalista liiketoimintaa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta voit valmistua juuri tällaiseksi tulevaisuuden osaajaksi. Tietojenkäsittelystä valmistuneet tradenomit ovat työllistyneet erinomaisesti, esimerkiksi web-sovelluskehittäjiksi ja pilvipalveluiden asiantuntijoiksi.

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistut ICT-alan osaajaksi, joka pystyy toimimaan ohjelmistokehitykseen liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen sisältö painottuu moderniin web-sovelluskehitykseen, joten valmistuttuasi osaat suunnitella, toteuttaa ja testata web- ja mobiilisovelluksia. Osaat toimia osana tuotekehitystiimiä ja kehittää omaa osaamistasi teknologioiden muuttuessa. Sinulla on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot. Vaikka koulutus on teknologiapainotteista, saat myös liiketoimintaosaamista ja osaat täten auttaa yrityksiä löytämään parhaat tavat käyttää teknologiaa ja tietojärjestelmiä liiketoiminnan tehostamiseksi. Tunnet kestävän kehityksen periaatteet, jotta voit työsi kautta vaikuttaa yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiin.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Tietojenkäsittelyn opinnot kestävät 3,5 vuotta (210 opintopistettä). Opiskelu on käytännönläheistä ja painottuu vahvasti ammattitaidon kehittämiseen. Perusopinnoissa opiskelet ICT-alalla toimimiseen ja yleisiin työelämätaitoihin liittyviä asioita. Kehität osaamistasi web-teknologioiden, ohjelmoinnin, tietokantojen, pilvipalveluiden ja digitaalisen median parissa. Opiskelet myös liiketoimintaa ja ohjelmistotuotantoa. Osa perusopinnoista toteutetaan englanniksi yhdessä englanninkielisen Business Information Technology -tutkinto-ohjelman (Game Production) kanssa.

Perusopintojen jälkeen voit suunnata opintojasi itsellesi parhaiten sopivaan suuntaan. Voit keskittyä tutkinto-ohjelman suuntautumisen mukaisesti moderniin web-sovelluskehitykseen, jolloin opiskelet syvällisemmin esimerkiksi ohjelmointia, erilaisia web-teknologioita, pilvipalveluita, tekoälyä, datan käsittelyä ja ohjelmistotestausta. Jos kuitenkin huomaat, että kiinnostuksesi ja vahvuutesi ovat enemmän digitaalisten palveluiden ja liiketoiminnan alueella, on sinulla mahdollisuus suorittaa näihin liittyviä opintojaksoja muiden tutkinto-ohjelmien ja oppilaitosten tarjonnasta. Nämä opinnot voivat liittyä esimerkiksi digitaaliseen markkinointiin ja sisällöntuotantoon tai vaikka hakukoneoptimointiin.

Projektityöskentelyä opit osallistumalla ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden lopussa järjestettäviin ohjelmistoprojekteihin. Näissä projekteissa sovellat oppimaasi yhdessä tiimisi kanssa kehittämällä omaa ohjelmistotuotetta joko opiskelijoiden omien konseptien ja ideoiden tai yritysten toimeksiantojen pohjalta. Kolmantena vuonna osallistut puolen vuoden mittaiseen Ticorporate-tuotekehitysprojektiin, jossa voit toimia erilaisissa rooleissa, kuten scrum masterina, ohjelmoijana ja testaajana riippuen kiinnostuksestasi ja osaamisestasi. Osana Ticorporate-projektia kirjoitat myös opinnäytetyötäsi, jonka aihe liittyy kiinteästi projektiisi.

Opintojen lopuksi teet viiden kuukauden mittaisen työharjoittelujakson ICT-alan yrityksissä, esimerkiksi tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman kumppaniyrityksissä tai muissa organisaatioissa.

Opintojen joustava toteuttaminen

Tietojenkäsittelyn tutkinto-opiskelijana opiskelet pääsääntöisesti lähiopetuksessa Jamkin pääkampuksella. Lähiopetuksen lisäksi osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan tai osittain verkko-opintoina, jolloin voit opiskella itsellesi sopivana aikana sopivassa paikassa.

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Työelämäläheistä oppimista sisältyy AMK-opintoihisi koko opiskelun ajan. Projektit, ryhmätyöt, harjoittelu ja yrityksen tarpeista lähtevä opinnäytetyö mahdollistavat oppimiesi tietojen ja taitojen soveltamisen käytäntöön. Ne syventävät tietämystäsi myös erilaisista ICT-alan yrityksille tärkeistä liiketoiminta-alueista.

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma tekee yhteistyötä ICT-alan yritysten kanssa, mikä avaa sinulle tilaisuuksia luoda verkostoja työelämään jo opintojesi aikana. Yritysten edustajat vierailevat vuosittain tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelman tilaisuuksissa ja tarjoavat harjoittelu- ja työpaikkoja sekä opinnäytetyön aiheita.

Mikäli haaveilet yrittäjyydestä, on sinulla mahdollisuus suunnata opintojasi oman liikeideasi kehittämiseen ja saada valmennusta yritystoiminnan edistämiseksi.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistuneiden tradenomien työllisyystilanne on hyvä. Erityisesti web-sovelluskehitykseen suuntautuneet opiskelijat ovat työllistyneet osaamisalaansa vastaaviin töihin usein jo opintojen loppuvaiheessa tai pian valmistumisen jälkeen. Harjoittelupaikalla on suuri merkitys työllistymiseen.

Työllistyneiden tehtäviin kuuluu pääasiallisesti sovelluskehitystä, ohjelmointia, tietojärjestelmien suunnittelua ja projektityöskentelyä. Heidän tehtävänimikkeitään ovat esimerkiksi sovelluskehittäjä, full stack developer, sovellussuunnittelija tai tietojärjestelmäasiantuntija. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelmasta valmistuneita työskentelee lisäksi esimerkiksi pilvipalvelu-, business intelligence- ja käytettävyysasiantuntijoina, testaajina, tuotepäällikköinä sekä digitaalisen markkinoinnin ja teknisen asiakaspalvelun tehtävissä.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelma on laadittu työelämän osaamistarpeiden pohjalta määräaikaisarvioinnin tuloksia hyödyntäen. Tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma tekee jatkuvaa yhteistyötä alueen yritysten kanssa osaamistarpeiden kartoittamisessa. Opiskelijoilta kerätään monipuolista palautetta opinnoista ja koulutusta kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta. Suunnittelussa on kuultu sekä opiskelijoita että tutkinto-ohjelman alumneja.

Vastuuhenkilö

Immonen Jarkko
Lehtori, Global Competence
+358504078488
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tietojenkäsittely
Tunnus
(HTK2024SS)
Tietojenkäsittely
Tunnus
(HTK2023SS)
Tietojenkäsittely
Tunnus
(HTK2022SS)
Tietojenkäsittely
Tunnus
(HTK2021SS)
Tietojenkäsittely
Tunnus
(HTK2020SS)

Ajoitus 08.01.2024 - 08.03.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0140-3003 Ryhmät HTK22S1 ZJK24KI ZJA24KI
Ajoitus 18.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0150-3003 Ryhmät HTK21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code HTGP0110-3006 Groups HTK23S1 HTG23S1 ZJAHTK23S1 ZJAHTG23S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code HTGP0120-3002 Groups HTK21S1 HTG21S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code HTGP0020-3002 Groups HTK21S1 HTG21S1
Timing 23.10.2023 - 19.12.2023 Code HTGP0050-3007 Groups HTK23S1 HTG23S1 ZJAHTK23S1 ZJAHTG23S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code HTGP0060-3005 Groups HTK23S1 HTG23S1 ZJAHTK23S1 ZJAHTG23S1
Ajoitus 02.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00BN66-3003 Ryhmät HTK22S1
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code HTGP0500-3005 Groups HTG22S1 HBI23VS HBI18S1 HTK22S1 HBI19S1 MTM23VS HBI20S1 HTG23VS ZJA23SI HBI18K1 HTK21S1 HBI21S1 HTK20S1 HBI22S1
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Code HTGP0450-3007 Groups HTG22S1 HTK21S1 HTG21S1 HTK22S1 HTG24VK
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HTGP0470-3004 Ryhmät HTK21S1
Ajoitus 02.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HTKA0120-3003 Ryhmät HTK22S1 ZJA23SI
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus HTH4W100-3006 Ryhmät HTK21S1 HTK22S1 HTK19S1 HTK20S1
Ajoitus 08.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus HT00BN69-3003 Ryhmät HTK21S1 HTK22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3177 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3167 Ryhmät HTL22S1 ZJA23SHNO1 HTL22SIY
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Timing 12.02.2024 - 20.06.2024 Code HTGP0510-3004 Groups HTG22S1 HTK21S1 HTK22S1 HBI19S1 HTG24VK HBI21S1 HBI20S1 HTK20S1 HBI22S1 ZJA24KI
Ajoitus 08.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0010-3004 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 08.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3158 Ryhmät HTK21S1 HTK20S1
Ajoitus 09.10.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HTKA0220-3003 Ryhmät HTK22S1 ZJA23SI
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 05.02.2024 - 12.04.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0130-3003 Ryhmät HTK22S1 ZJK24KI ZJA24KI
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HTKA0020-3004 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0050-3004 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Timing 28.08.2023 - 13.10.2023 Code HTGP0070-3005 Groups HTK23S1 HTG23S1 ZJAHTK23S1 ZJAHTG23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3229 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HT00BN90-3002 Ryhmät HTK22S1 ZJA23SI
Ajoitus 28.08.2023 - 29.09.2023 Toteutuksen tunnus HT00BN68-3003 Ryhmät HTK22S1 ZJA23SI
Timing 12.02.2024 - 20.05.2024 Code HTGP0090-3004 Groups HTG22S1 HTK22S1
Ajoitus 26.02.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0090-3004 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Timing 08.01.2024 - 20.05.2024 Code HTGP0480-3002 Groups HTK21S1 HTG21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HTKA0080-3003 Ryhmät HTK22S1 ZJA23SI
Ajoitus 28.08.2023 - 27.10.2023 Toteutuksen tunnus HTKA0060-3004 Ryhmät HTK22S1 ZJA23SI
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code HTGP0100-3004 Groups HTK22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus HTKA0030-3005 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Ajoitus 04.03.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00BP68-3003 Ryhmät HTK22S1 HTK23S1 ZJAHTK23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus HT00BN89-3003 Ryhmät HTK23S1 ZJAHTK23S1
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Ajoitus 26.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HTK30102-3006 Ryhmät HTK22S1
Ajoitus 13.01.2025 - 14.03.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0140-3004 Ryhmät HTK23S1 ZJA25KI ZJK25KI
Ajoitus 17.03.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0150-3004 Ryhmät HTK22S1 ZJA25KI
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HG00CI45-3002 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HG00CI45-3004 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code HTGP0120-3003 Groups HTG22S1 HTK22S1
Timing 21.10.2024 - 18.12.2024 Code HTGP0020-3003 Groups HTG22S1 HTK22S1
Ajoitus 30.09.2024 - 29.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00BN66-3004 Ryhmät ZJA24SI ZJK24SI HTK23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HTGP0470-3006 Ryhmät HTK22S1
Ajoitus 07.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0120-3004 Ryhmät ZJA24SI HTK23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 31.07.2029 Toteutuksen tunnus HTH4W100-3007 Ryhmät HTK21S1 HTK22S1 HTK23S1 HTK19S1 HTK20S1
Ajoitus 13.01.2025 - 04.04.2025 Toteutuksen tunnus HT00BN69-3004 Ryhmät HTK22S1 HTK23S1
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3003 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3005 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3016 Ryhmät KPV24S1 KPI24S1
Timing 13.01.2025 - 19.05.2025 Code ZZ00CB60-3017 Groups ZJAHBI24S1 HBI24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 19.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3020 Ryhmät ZJASAR24SM SAR24SM ZJASAR24S1 SAR24S1
Ajoitus 28.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3021 Ryhmät STT24S1 ZJASOS24SM ZJASTT24S1 SOS24SM
Ajoitus 30.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3022 Ryhmät ZJA24STINO ZJA24STIDI ZJA25KTINO
Ajoitus 17.08.2024 - 30.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3023 Ryhmät ZJM24STVGR ZJM24STVGSA ZJM24STVGK ZJM24STVGLA ZJM24STIVGA ZJM24STIVGIL ZJM24STVGSL ZJM24STVGLL
Ajoitus 19.08.2024 - 27.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3024 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM ZJASFT24S1 SFT24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3027 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 02.09.2024 - 15.11.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CK91-3001
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CK89-3013 Ryhmät HTK21S1 HTK22S1 HTK20S1
Ajoitus 04.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD13-3003
Ajoitus 07.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD13-3004
Ajoitus 21.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0220-3004 Ryhmät ZJA24SI HTK23S1
Ajoitus 21.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HTGP0100-3007 Ryhmät HTK23S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00CF40-3001 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00CF18-3001 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3006 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3016 Ryhmät TER24S1 ZJATER24S1
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3018 Ryhmät TSA24S1 TSA24SR1 ZJATSA24S1 TSA24SR2
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3026 Ryhmät TSA25KM ZJATSA25KM
Ajoitus 12.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3027 Ryhmät TER24SM ZJATER24SM
Ajoitus 26.08.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3034 Ryhmät ZJASFT24S1 SFT24S1 ZJA24SS
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3035 Ryhmät ZJM24SSVGSA ZJM24SSVGKL ZJM24SSVGKA ZJM24SSVGSL
Ajoitus 19.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3036 Ryhmät ZJASOS24SM SOS24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3037 Ryhmät ZJASKO24SM SKO24SM
Ajoitus 19.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3038 Ryhmät ZJASAR24S1 SAR24S1
Ajoitus 19.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3039 Ryhmät ZJASAR24SM SAR24SM ZJA24SS
Ajoitus 19.08.2024 - 31.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3041 Ryhmät SAR24S2
Ajoitus 01.08.2024 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3042 Ryhmät STT24S1 ZJASTT24S1 ZJA24SS
Ajoitus 26.08.2024 - 23.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3043 Ryhmät ZJA24SHPM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CB57-3047 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 03.02.2025 - 11.04.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0130-3004 Ryhmät HTK23S1 ZJA25KI
Ajoitus 26.08.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00CF21-3001 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00CQ58-3002 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 10.02.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HTGP0090-3006 Ryhmät HTK23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HT00CF22-3001 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3171 Ryhmät TER22S1 ZJATER22S1
Ajoitus 21.10.2024 - 13.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3172 Ryhmät TER22SM ZJATER22SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3209 Ryhmät ZJASAR23S1 SAR23S1
Ajoitus 02.09.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3245 Ryhmät ZJATER23S1 TER23S1 TER23SM ZJATER23SM
Ajoitus 26.08.2024 - 23.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3258 Ryhmät SFT23SM
Ajoitus 02.09.2024 - 08.11.2024 Toteutuksen tunnus HT00BN90-3003 Ryhmät HTK23S1
Ajoitus 26.08.2024 - 27.09.2024 Toteutuksen tunnus HT00BN68-3004 Ryhmät ZJA24SI ZJK24SI HTK23S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00CF25-3001 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Timing 04.09.2024 - 15.12.2024 Code HT00BY31-3002 Groups HTG22S1 ZJA24SI HTK21S1 HTG21S1 ZJK24SI HTK22S1 HTK23S1 HTG23S1 HTK20S1 HTG20S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0100-3003 Ryhmät HTK22S1
Ajoitus 03.03.2025 - 09.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00BN67-3004 Ryhmät HTK23S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HTGP0480-3003 Ryhmät HTG22S1 HTK22S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0080-3004 Ryhmät ZJA24SI HTK23S1
Ajoitus 10.03.2025 - 16.05.2025 Toteutuksen tunnus HTKA0110-3004 Ryhmät HTK23S1 ZJA25KI
Ajoitus 20.05.2025 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus HT00CF29-3001 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 11.10.2024 Toteutuksen tunnus HTKA0060-3005 Ryhmät ZJA24SI HTK23S1
Ajoitus 13.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus HT00CF26-3001 Ryhmät HTK24S1 ZJAHTK24S1
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3001
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3002
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3005
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3007
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3008
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3009
Timing 26.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3010
Timing 30.08.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3011
Timing 05.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3012
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3013
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3014
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3015
Timing 12.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3016
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3017
Timing 02.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3018
Timing 09.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3019
Timing 09.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3020
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3021
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3022
Timing 16.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3023
Timing 21.10.2024 - 18.12.2024 Code ZZ00CD00-3024
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3052
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3053
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3054
Ajoitus 07.01.2025 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD00-3055 Ryhmät ZJA24SSA
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3003
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3004
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3005
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3006
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3007
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3008
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3009
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3010
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3011
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3012
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3013
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3014
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3015
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3016
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3017
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3018
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3019
Ajoitus 09.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3020
Ajoitus 09.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3021
Ajoitus 16.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3022
Ajoitus 16.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3023
Ajoitus 21.10.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3024
Ajoitus 26.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3052
Ajoitus 07.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus ZZ00CD01-3053 Ryhmät ZJA24SSA