Siirry suoraan sisältöön

Maaseutuelinkeinot (AMK)

Tutkinto:
Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Agrologi (AMK)

Laajuus:
240 op

Osaamiskuvaus

Suoritettuasi Agrologi (AMK) -tutkinnon olet biotalouden eli uusiutuvien luonnonvarojen kestävän ja kannattavan käytön asiantuntija. Osaat tuottaa laadukasta ruokaa, muita biomassoja ja energiaa tai kasvattaa ja käyttää moniarvoisesti metsää. Ymmärrät biotalouden perustana olevia luonnontieteiden lainalaisuuksia. Osaat huomioida maa- ja metsätalouden ympäristövaikutuksia ja huolehdit maaperästä, metsästä ja vesistöistä osana ilmastonmuutoksen hillintää ja hiilineutraaliuteen pyrkimistä. Tunnet alan kotimaista ja kansainvälistä toimintaympäristöä. Osaat hakea ratkaisuja biotalouden kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan sekä hyödynnät uusinta tutkimustietoa ja teknologiaa. Osaat kehittää asiakaslähtöisiä ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Koulutuksen sisältö ja osaamisen rakentuminen

Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman läpileikkaavia teemoja ovat AgriBusiness ja älybiotalous. Tutkinto-ohjelmassa opiskelet biotalouden kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, alan uusimman tutkimustiedon ja teknologian hyödyntämistä sekä asiakaslähtöisten ja innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Osaamisesi rakentuu yhteisistä työelämävalmiuksista, ammatillisista ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Voit valita kiinnostuksesi mukaan vaihtoehtoisia ammattiopintoja opintoja 15 op joko biotalouden alkutuotannon syventävistä opinnoista tai älybiotalouden kehittämisestä. Tutkintoon sisältyy lisäksi 10 op vapaasti valittavia opintoja. Agrologi (AMK) tutkinnon osaamisalueet ovat maa- ja metsätalous, biotalouden teknologia ja energia sekä johtaminen ja liiketalous. 

Ensimmäisenä opiskeluvuotena vahvistat työelämäosaamista ja saat perusymmärryksen biotalouden perusteista, toimintaedellytyksistä ja kehitystrendeistä. Toisena opiskeluvuotena opiskelet maa- ja metsätaloustuotannon perusteet ja seuraavina opiskeluvuosina paneudut biotalouden eri sektorien kestävään liiketoimintaan, tuotantoprosessien kehittämiseen ja voit täydentää osaamistasi valitsemillasi opinnoilla. Kehität opintojesi aikana yrittäjävalmiuksiasi tuottamalla toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman. Liiketoimintaideaasi voit testata käytännössä projektiopintojen aikana ja voit etsiä ideaasi liittyviin kysymyksiin ratkaisuja opinnäytetyössäsi.

Opintojen joustava toteuttaminen

Monimuotototeutuksessa opiskelua on Saarijärven Biotalouskampuksella keskimäärin 2 päivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Osallistuminen näihin päiviin on suositeltavaa. Monimuoto-opiskelu edellyttää itseohjautuvuutta ja itsenäistä ajankäytön ja opintojen suunnittelua. Monimuoto-opetus sopii myös kokopäiväisesti opiskelevalle. Osa opintojaksoista on suoritettavissa verkkototeutuksena. 

Sinulle on tarjolla vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia opintoja EduFutura-yhteistyöoppilaitoksissa (Jyväskylän yliopisto ja Gradia) ja kansainvälisiä opintoja eurooppalaisissa EUDRES-korkeakouluissa. Voit lisäksi valita opintoja suomalaisista ja ulkomaisista kumppanikorkeakouluista, esimerkiksi muista ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Voit hakea hyväksilukua muualla suoritetuista korkeakouluopinnoista.

Työelämäläheinen oppiminen

Biotalousinstituutin laajaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan osallistuminen tarjoaa sinulle mahdollisuuksia kehittää projektiosaamista ja asiantuntijuutta. Jamkin Future Factory® -toimintamalli yhdistää opiskelijat, työelämän toimijat ja Jamkin asiantuntijat. Opetuksessa hyödynnetään Biotalouskampuksen opetusmaatilaa. Opintoihisi sisältyy kaksi 10 viikon harjoittelujaksoa valitsemissasi harjoittelupaikoissa kotimaassa tai ulkomailla. Opintojen lopussa tehdään 15 op laajuinen opinnäytetyö toimeksiantona alan yrityksille.

Uramahdollisuudet ja työllistyminen

Agrologin laaja-alainen osaaminen mahdollistaa sijoittumisesi monenlaisiin biotalouden työtehtäviin. Voit opintovalinnoillasi vaikuttaa osaamisesi syventämiseen työtehtävien vaatimusten mukaisesti. Työllistyminen opintojen jälkeen on ollut hyvä. Yhteiskunnan siirtymä biotalouteen kasvattaa biotalouden asiantuntijoiden tarvetta tulevaisuudessa. Merkittävä osa valmistuneista työskentelee yrittäjinä. Muita merkittäviä työpaikkoja ovat muun muassa neuvonta- ja järjestöorganisaatiot, maaseutuhallinto, hankeorganisaatiot, oppilaitokset, maatalouskauppa ja biotalousalan yritykset.

Kelpoisuudet

Ammattialalla ei ole tutkintoon liittyviä ja säädöksiin perustuvia erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Jatko-opinnot

Voit valmistuttuasi ja vähintään kahden vuoden työkokemuksen jälkeen hakeutua ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen. Voit jatkaa opintojasi hakeutumalla esimerkiksi yliopistojen maisterikoulutuksiin, ammatilliseen opettajankoulutukseen tai ulkomaisiin maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulu tarjoaa osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia mm. avoimessa ammattikorkeakoulussa, erikoistumiskoulutuksissa ja työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa.

Koulutuksen suunnittelu

Opetussuunnitelman laadinnassa on hyödynnetty työelämän tulevaisuuden osaamistarpeista kerättyä tietoa. Opiskelijoilta saatu palaute on huomioitu opetussuunnitelman suunnittelussa. Opettajatiimi on työstänyt opetussuunnitelmaa yhdessä instituutin projektiasiantuntijoiden kanssa. Biotalousinstituutin keskeisten sidosryhmien edustajista koostuva neuvottelukunta on osallistunut opetussuunnitelman tavoitteiden määrittelyyn ja antanut palautetta opintokokonaisuuksista.

Vastuuhenkilö

Riihinen Arto
Lehtori, Biotalousinstituutti
+358407694793
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2024SM)
Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2023SS)

Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2024KMM)
Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2022SS)

Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2023KMM)
Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2021SS)

Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2022KMM)
Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2020SS)

Maaseutuelinkeinot (AMK)
Tunnus
(LMS2021KMM)

Ajoitus 10.01.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus LMSB1400-3010 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 02.02.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus LMSB1400-3011 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus LMSB1300-3007 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 09.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB1300-3008 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB1200-3007 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 15.02.2024 - 07.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB1200-3008 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB2400-3005 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 09.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB2400-3006 Ryhmät LMS23S1
Timing 01.03.2024 - 19.05.2024 Code LMSB2500-3005 Groups LMS22KM
Timing 27.03.2024 - 19.05.2024 Code LMSB2500-3006 Groups LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSV2100-3001 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.01.2024 Toteutuksen tunnus LMSV1300-3001 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB1100-3008 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 15.02.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus LMSB1100-3009 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.04.2024 - 31.10.2024 Toteutuksen tunnus LMSV0100-3001 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSV2300-3001 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Ajoitus 09.02.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSV2400-3001 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSV2200-3001 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3166
Timing 15.01.2024 - 20.05.2024 Code ZZPP0750-3168
Timing 05.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0920-3048 Groups TLP20S1 MTM21S1 TLP20SAVO
Ajoitus 09.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3057 Ryhmät ZJA22KYK
Ajoitus 02.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3051
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3043 Ryhmät TLS20S1 TSA21SA TSA21SB MPT21S1 TLS20SB SOS20SM TLS20SA SKO21SM
Ajoitus 15.01.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3047
Ajoitus 12.09.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3050
Timing 15.01.2024 - 31.05.2024 Code ZZPP0920-3049
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LMSHW100-3007 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 01.09.2023 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LMSHW100-3008 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 20.05.2024 - 30.06.2025 Toteutuksen tunnus LMSHW200-3002 Ryhmät LMS21S1
Ajoitus 01.05.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LMSHW200-3003 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 02.05.2024 - 30.06.2026 Toteutuksen tunnus LMSHW200-3004 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB2100-3012 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.02.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus LMSB2100-3013 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 02.10.2023 - 15.11.2023 Toteutuksen tunnus LMSB2100-3014 Ryhmät ZJA23SLTK
Ajoitus 15.04.2024 - 19.04.2024 Toteutuksen tunnus LM00BV36-3002 Ryhmät ZJA24KLKKV
Timing 17.08.2023 - 01.09.2023 Code LM00BM63-3002 Groups TKN23SHNU
Ajoitus 24.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3151 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM LMS23S1 TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3158 Ryhmät ZJASAR23SM ZJASAR23S1 SAR23S1 SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3171 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 04.09.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3173 Ryhmät ZJAG23SMP MPT23S1 ZJAMPT23S1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3179 Ryhmät SAR24KM SAR24K1 ZJASAR24KM ZJASAR24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3182 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3183 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3184 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23S1 SFT23S1 ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3185 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3186 Ryhmät STT23SM ZJASTT23SM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3189 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 25.08.2023 - 31.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3190 Ryhmät ZJAG23STR ZJAG23STS ZJAG23STV ZJAG23STL ZJAG23STK
Timing 01.08.2023 - 31.12.2023 Code ZZPP0420-3191 Groups TAR23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3192 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 08.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3193 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM STT24KM ZJASTT24KM
Ajoitus 25.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0420-3196 Ryhmät TLS23SMM TRM23KMM TTV23S2 TKN23S1 TKN23SM TTV23S3 TER23S1 TTV23SM TTV23S5 TSA23SM TER23SM TSA23S1 ZJATTV23SM TRY23S1 TLS23S1 LMS24KM UTIVERKKO TTV23S1
Ajoitus 06.05.2024 - 06.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00BC02-3029
Ajoitus 06.11.2023 - 10.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3059 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 09.10.2023 - 13.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3061
Ajoitus 04.09.2023 - 22.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3055
Ajoitus 01.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3063
Timing 02.10.2023 - 30.11.2023 Code ZZPP0740-3058
Timing 18.02.2024 - 24.04.2024 Code ZZPP0740-3067
Ajoitus 18.02.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3060
Ajoitus 22.04.2024 - 31.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3070
Ajoitus 02.10.2023 - 30.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0740-3057
Timing 04.09.2023 - 22.12.2023 Code ZZPP0740-3056
Timing 01.02.2024 - 30.04.2024 Code ZZPP0740-3066
Ajoitus 01.09.2023 - 08.12.2023 Toteutuksen tunnus LM00BD32-3005 Ryhmät LMS21S1 LMS21KM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LM00BD32-3006 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 28.08.2023 - 25.10.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0620-3001 Ryhmät TSA20SA TSA20SB
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2025 Toteutuksen tunnus LMSB6400-3007 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 14.03.2024 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus LMSB6400-3008 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LMSB6400-3009 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 05.03.2024 - 24.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZVV0420-3004
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LM00BP88-3003 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LM00BP87-3004 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 01.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSV0600-3003 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB4100-3007 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB4100-3008 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4100-3009 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4200-3007 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 18.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4200-3008 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4200-3009 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB5300-3004 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB5300-3005 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB5200-3005 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 18.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB5200-3006 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB5100-3007 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB5100-3008 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LMSB5100-3009 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4700-3008 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4700-3009 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 14.09.2023 - 11.01.2024 Toteutuksen tunnus LMSB6200-3003 Ryhmät LMS20S1 LMS21KM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LMSB6200-3005 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 30.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB4500-3005 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 28.08.2023 - 13.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB4500-3006 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 10.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4600-3005 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 19.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4600-3006 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3163 Ryhmät SAR22SM2
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3192 Ryhmät ZJASAR23KM SAR23KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3194 Ryhmät SAR23KM2
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3199 Ryhmät STT24KM ZJA24SS ZJASTT24KM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3212 Ryhmät ZJASAR23SM SAR23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3221 Ryhmät KPD23S1
Ajoitus 03.01.2024 - 12.09.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3226 Ryhmät ZJASOK24K1 SOK24K1
Ajoitus 21.08.2023 - 20.05.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3230 Ryhmät ZJASKO23SM SKO23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3231 Ryhmät ZJASOS23SM SOS23SM2 SOS23SM
Ajoitus 28.08.2023 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3232
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3235 Ryhmät STT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3236 Ryhmät ZJASTT23SM STT23SM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3237 Ryhmät ZJASFT23S1 SFT23S1
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3238 Ryhmät SFT23SM ZJASFT23SM
Ajoitus 21.08.2023 - 30.06.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3239 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3240 Ryhmät SAR24K1 ZJASAR24K1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2027 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3241 Ryhmät SAR24KM ZJASAR24KM
Timing 01.08.2023 - 31.07.2024 Code ZZPP0520-3244 Groups TAR23S1
Ajoitus 01.01.2024 - 31.12.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3247 Ryhmät TSA24KM ZJATSA24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 31.07.2028 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3248 Ryhmät MPT24KM ZJAMPT24KM
Ajoitus 18.01.2024 - 31.12.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3251 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3253 Ryhmät ZJASFT24KM SFT24KM
Ajoitus 01.08.2023 - 31.07.2026 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3255 Ryhmät SAR24KM2
Ajoitus 15.01.2024 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0520-3260 Ryhmät ZJAJ24KHUKR
Ajoitus 01.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB2300-3006 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB2300-3007 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 21.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB2200-3008 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 07.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB2200-3009 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 07.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB4300-3007 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 19.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4300-3008 Ryhmät LMS23KM
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LMSB4300-3009 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LVAE0100-3005 Ryhmät LMS20KM
Ajoitus 17.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3185 Ryhmät LMS22S1
Ajoitus 12.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3186 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3187
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3189
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3190
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3191
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3192
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3194
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3195
Timing 31.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3196
Timing 01.09.2023 - 15.12.2023 Code ZZPC0220-3197
Timing 29.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3198
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3199
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3200
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3201
Timing 04.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3202
Timing 04.09.2023 - 12.12.2023 Code ZZPC0220-3203
Timing 11.09.2023 - 18.12.2023 Code ZZPC0220-3204
Timing 11.09.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3205
Timing 04.09.2023 - 10.12.2023 Code ZZPC0220-3206
Timing 11.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3207
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3208
Timing 28.08.2023 - 19.12.2023 Code ZZPC0220-3209
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3210
Timing 25.09.2023 - 17.12.2023 Code ZZPC0220-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3212
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3214
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0220-3219
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3220
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3221
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3222
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3223
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3224
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3225
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3226
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3228
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3229
Timing 15.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3230
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3231
Timing 05.02.2024 - 28.04.2024 Code ZZPC0220-3232
Timing 08.01.2024 - 17.05.2024 Code ZZPC0220-3233
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3234
Timing 05.02.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3235
Timing 04.03.2024 - 31.05.2024 Code ZZPC0220-3236
Timing 23.10.2023 - 25.02.2024 Code ZZPC0220-3239
Timing 11.03.2024 - 19.05.2024 Code ZZPC0220-3241
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3242
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3243
Timing 20.05.2024 - 19.06.2024 Code ZZPC0220-3244
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3145 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 17.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3146 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3147
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3148
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3149
Ajoitus 06.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3150
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3151
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3152
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3153
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3154
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3155
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3156
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3157
Ajoitus 04.09.2023 - 07.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3158
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3159
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3160
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3161
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3162
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3163
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3164
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3165
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3166
Ajoitus 04.09.2023 - 26.11.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3167
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3169
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3170
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3171
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3172
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3173
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3175
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3176
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3177
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3178
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3179
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3180
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3181
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3182
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3183
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3184
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3185
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3186
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3187
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3188
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3189
Ajoitus 29.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3190
Ajoitus 15.01.2024 - 28.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3191
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3192
Ajoitus 25.03.2024 - 07.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3196
Ajoitus 11.03.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3197
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3198
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3199
Ajoitus 13.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0320-3200
Ajoitus 11.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3179 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 29.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3180
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3181
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3182
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3183
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3184
Ajoitus 30.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3185
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3186
Ajoitus 08.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3187
Ajoitus 01.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3188
Ajoitus 31.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3189
Ajoitus 05.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3190
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3191
Ajoitus 07.09.2023 - 14.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3192
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3193
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3194
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3195
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3196
Ajoitus 04.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3197
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3198
Ajoitus 11.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3199
Ajoitus 18.09.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3200
Ajoitus 12.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3204
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3205
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3207
Ajoitus 15.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3208
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3209
Ajoitus 11.01.2024 - 25.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3210
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3211
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3213
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3214
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3215
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3216
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3217
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3218
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3219
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3220
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3221
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3222
Ajoitus 08.01.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3223
Ajoitus 19.01.2024 - 26.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3227 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 05.02.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3230
Ajoitus 30.01.2024 - 30.04.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3231
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3232
Ajoitus 05.02.2024 - 17.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3233
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3234
Ajoitus 20.05.2024 - 19.06.2024 Toteutuksen tunnus ZZPC0420-3235
Ajoitus 08.05.2024 - 12.06.2024 Toteutuksen tunnus ZYVZ0200-3014
Ajoitus 10.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB5400-3003 Ryhmät LMS21S1
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB5400-3004 Ryhmät LMS22KM
Ajoitus 28.08.2023 - 07.01.2024 Toteutuksen tunnus LMSV0700-3001 Ryhmät LMS21S1 LMS20S1 LMS21KM LMS22KM
Ajoitus 01.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB5500-3003 Ryhmät LMS21S1
Ajoitus 28.08.2023 - 19.12.2023 Toteutuksen tunnus LMSB5500-3004 Ryhmät LMS22KM
Timing 18.09.2023 - 21.12.2023 Code ZZPP0750-3136
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3138
Timing 28.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3139
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3141
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3142
Ajoitus 28.08.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3143
Ajoitus 04.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3144
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3145
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3146
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3147
Ajoitus 04.09.2023 - 15.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3148
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3149
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3150
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3154 Ryhmät ZJASOS23SML
Ajoitus 24.08.2023 - 31.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3159 Ryhmät LMS23S1
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3160
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3162
Ajoitus 18.09.2023 - 21.12.2023 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3163
Timing 29.08.2023 - 15.12.2023 Code ZZPP0750-3169
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3172
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3170
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3171
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3173
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3174
Ajoitus 15.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3178
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3183
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3184
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3185
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3186
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3187
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3188
Ajoitus 29.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3190
Ajoitus 22.04.2024 - 31.08.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0750-3191
Ajoitus 01.01.2024 - 19.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB6300-3003 Ryhmät LMS21KM
Ajoitus 01.01.2024 - 20.05.2024 Toteutuksen tunnus LMSB6300-3004 Ryhmät LMS20S1
Ajoitus 30.08.2023 - 31.07.2024 Toteutuksen tunnus LMSB6300-3005 Ryhmät ZJA23SLNO ZJA23SLNO2 ZJA24KLNO3
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus LM00CB97-3001 Ryhmät LMS24SM ZJALMS24SM
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus LM00CB96-3001 Ryhmät LMS24SM ZJALMS24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LMSB1300-3009 Ryhmät LMS24KM
Ajoitus 01.01.2025 - 18.05.2025 Toteutuksen tunnus LM00CB95-3001 Ryhmät LMS24SM ZJALMS24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LM00CB94-3001 Ryhmät LMS24SM ZJALMS24SM
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LMSB2400-3007 Ryhmät LMS23KM
Timing 01.01.2025 - 31.07.2025 Code LMSB2500-3007 Groups LMS23KM
Timing 03.09.2024 - 18.12.2024 Code ZZPP0920-3061
Ajoitus 02.09.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3060
Ajoitus 09.09.2024 - 31.07.2025 Toteutuksen tunnus ZZPP0920-3059
Ajoitus 01.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus LM00CB98-3001 Ryhmät LMS24SM ZJALMS24SM
Timing 19.08.2024 - 23.08.2024 Code LM00CN95-3001
Ajoitus 19.08.2024 - 31.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3003 Ryhmät MPT24S1 ZJAMPT24S1
Ajoitus 22.08.2024 - 18.12.2024 Toteutuksen tunnus ZZ00CB60-3006 Ryhmät ZJATTV24S2 TTV24S2 TTV24S3 TKN24SA TKN24SB ZJATTV24S3 ZJATTV24SM TTV24SM TSA24SR1 TSA24SR2 TTV24S1 LMS24SM TKN24SM TER24SM TER24S1 TLS24SMM TRY24S1 TLS24S1