AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Toimintaterapeutti

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELU- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
Hyvinvoinnin ja elämäntaitojen tukeminen 5
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-53 op)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Esihautomo 5
Hautomo 8
Demola Project 5
Vuosi Yrittäjänä 10
DreamUp-projektikurssi 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
FF-projekti 10
ASIAKKUUS MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät 5
Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen 5
Lääketiede ja lääkehoito 5
Toiminnallinen anatomia ja fysiologia 5
TOIMINTA JA OSALLISTUMINEN YKSILÖN ELÄMÄSSÄ
(Kaikki pakollisia)
Johdanto toiminnan mahdollistamiseen 5
Näyttöön perustuva toimintaterapia 5
Harjoittelu I 6
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN ARVIOINTI TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Toiminnan ja osallistumisen arviointi toimintaterapiassa 5
Harjoittelu II 15
Occupation Centered Assessment Process in Occupational Therapy 5
TOIMINNAN JA OSALLISTUMISEN EDISTÄMINEN TOIMINTATERAPIASSA
(Kaikki pakollisia)
Toiminnan mahdollistaminen I 10
Enabling Occupation II 10
Harjoittelu III 15
TOIMINTATERAPIA ERI YMPÄRISTÖISSÄ, VERKOSTOISSA JA YHTEISÖISSÄ
(Valitaan 20-20 op)
Ympäristön arviointi ja muokkaaminen 5
Community Based Interventions 5
Toiminnallisuus ryhmän ohjaamisessa 5
Elämäntapojen toiminnallinen tukeminen 5
Activity Based Group Work 5
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
ICT-valmiudet 3
Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla 5
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu IV 15
KUNTOUTUS- JA SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ
(Valitaan 0-20 op)
Kuntoutus- ja sosiaalialan robotiikka 5
Terveysteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet 5
Digitaalinen ohjaustyö kuntoutus- ja sosiaalialalla 5
Mediakasvatus lasten ja nuorten kehityksen tukena 5
GREEN CARE
(Valitaan 0-15 op)
Green Care perusteet 5
Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5
Green Care menetelmät ja toimintamuodot 5
TYÖKYKYKOORDINAATTORI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Työllistymisen ja työkyvyn uudistuvat palvelut 5
Laaja-alainen työote työllistymiseen ja työkykyyn 5
TYÖKYKYKUNTOUTUS
(Valitaan 0-15 op)
Työkyky ja tulevaisuuden työelämä 5
Työkykykuntoutuksen palvelut 5
Työkykykuntoutuksen menetelmät 5
SOSIAALINEN KUNTOUTUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Kuntoutus vanhus- ja vammaistyössä 5
Työhön kuntoutuminen 5
Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus 5
CAMPUSONLINE AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
HYVINVOINTIOSAAMINEN JA -VALMENNUS
(Valitaan 0-20 op)
Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen 5
Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa 2
Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu 3
Ravitsemus osana hyvinvointia 3
Toimintakyvyn arviointi 4
Terveys- ja kuntoliikunnan ohjaaminen 3
SOVELTAVA LIIKUNTA
(Valitaan 0-15 op)
Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena 5
Soveltavan liikunnan perusteet 5
Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle 5
METODIOPINNOT
(Valitaan 0-15 op)
Tiedot, taidot ja metodit 2
Kvantitatiivinen tutkimus 5
Kvalitatiivinen tutkimus 3
Tutkiva kehittäminen 5
KUNTOUTUKSEN PERUSTEET, KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS
(Valitaan 0-15 op)
Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 5
Kuntoutuspalveluiden suunnittelu 5
Kuntoutuspalveluiden kehittäminen 2
Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen 3
VAPAASTI VALITTAVAT AMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10 op)