AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Konetekniikka

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-18 op)
Mat1 Yhtälöt 3
Mat1 Tukiopinnot 1
Mat2 Funktiot 3
Mat2 Tukiopinnot 1
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
Mat3 Tukiopinnot 1
Fys1 Voima ja liike 3
Fys2 Energia 3
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN KONETEKNIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5
Statiikka 4
Lujuusoppi 6
Fys3 Nesteet ja lämpö 3
FUTURE FACTORY
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-63 op)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
ZZ Tuotantotekniikan projektityö 1 5
ZZ Tuotantotekniikan projektityö 2 5
ZZ Tuotekehitysprojekti 5
ZZ Koneensuunnitteluprojekti 5
Esihautomo 5
Hautomo 8
Demola Project 5
Vuosi Yrittäjänä 10
DreamUp-projektikurssi 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
KONETEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Teollisuustalous 4 - 5
Koneenosat 5
Tuotantotekniikan perusteet 5
Valmistustekniikka 5
Mittaus- ja laatutekniikka 3
Teknillinen piirustus ja CAD 6
3D-mallinnus 6
Materiaalitekniikka 5
KONEAUTOMAATIO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 18 op)
ICT-valmiudet 3
Automaatiotekniikan perusteet 5
Tuotantoautomaatio 5
Robotiikka 5
Sähkötekniikka 5
KUNNOSSAPITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Ennakoiva kunnossapito 5
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5
Käyttövarmuuden hallinta 5
Palvelutuotanto 5
Turvallisuustekniikka 5
TOIMINNANOHJAUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5
Palvelutuotanto 5
Toiminnanohjaus 5
Kehittämistekniikat 5
Turvallisuustekniikka 5
TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Hitsaustekniikka 5
Valmistusautomaatio 5
Tuotantojärjestelmät 1 5
Tuotantojärjestelmät 2 5
Lastuavat valmistusprosessit 5
Ohutlevyvalmistusteknologiat 5
SOVELLETTU TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-40 op)
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5
Toiminnanohjaus 5
Ennakoiva kunnossapito 5
Tuotantojärjestelmät 1 5
Hitsaustekniikka 5
Valmistusautomaatio 5
Palvelutuotanto 5
Kehittämistekniikat 5
TUOTEKEHITYKSEN PERUSTEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Tuotekehitys 5
Materiaalivalinta 2
Pintamallinnus ja teollinen muotoilu 3
Turvallisuustekniikka 5
KÄYTETTÄVYYSKESKEINEN TUOTEKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Käyttöliittymäsuunnittelu 5
Käytettävyys ja ergonomia 5
SolidWorks koneensuunnittelussa 5
TUOTEKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-26 op)
Rakenneanalyysiprojekti 5
Toimilaitetekniikka 3
Konedynamiikka 3
Koneenosien suunnittelu 3
Koneensuunnittelu 4
Lujuusoppi 2 4
Finite Element Methods FEM 4
SOVELLETTU TUOTEKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Toimilaitetekniikka 3
Koneenosien suunnittelu 3
Turvallisuustekniikka 5
Koneensuunnittelu 4
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 30
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyö, AMK 15
Kypsyysnäyte, AMK 0
TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
Excelin edistynyt käyttö tekniikan sovelluksissa 5
Ainetta lisäävät valmistusmenetelmät 3
Lastuava työstöteknologia 2
Tilastot ja todennäköisyys 3
Esimiestyö 5
Esimiehen vuorovaikutustaidot 5
Työn opinnollistaminen 1 - 5
Laboratoriopalvelu-projekti 1 - 5
International Skills Project in Mechanical Engineering 2
T&K-projekti 3
Industrial Business 5
Materiaalivalinta 2
Hankinnan perusteet 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-15 op)
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)