AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Konetekniikka

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-45 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15-21 op)
Mat1 Yhtälöt 3
Mat1 Tukiopinnot 1
Mat2 Funktiot 3
Mat2 Tukiopinnot 1
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
Mat3 Tukiopinnot 1
Fys1 Voima ja liike 3
Fys2 Energia 3
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN KONETEKNIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
Soveltava matematiikka ja fysiikka 5
Statiikka 4
Lujuusoppi 6
Fys3 Nesteet ja lämpö 3
KONETEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Teollisuustalous 4 - 5
Koneenosat 5
Tuotantotekniikan perusteet 5
Valmistustekniikka 5
Mittaus- ja laatutekniikka 3
Teknillinen piirustus ja CAD 6
3D-mallinnus 6
Materiaalitekniikka 5
KONEAUTOMAATIO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 18 op)
ICT-valmiudet 3
Tuotantoautomaatio 5
Robotiikka 5
Sähkötekniikka 5
Mittaus- ja automaatiotekniikan perusteet 5
KUNNOSSAPITO
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Ennakoiva kunnossapito 5
Kunnossapidon toiminnanohjaus 5
Käyttövarmuuden hallinta 5
Palvelutuotanto 5
Turvallisuustekniikka 5
TOIMINNANOHJAUS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5
Toiminnanohjaus 5
Kehittämistekniikat 5
Palvelutuotanto 5
Turvallisuustekniikka 5
TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-25 op)
Ohutlevyvalmistusteknologiat 5
Tuotantojärjestelmät 2 5
Tuotantotekniikan projektityö 5
Hitsaustekniikka 5
Tuotantojärjestelmät 1 5
Valmistusautomaatio 5
Lastuavat valmistusprosessit 5
SOVELLETTU TUOTANTOTEKNIIKKA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-35 op)
Tuotannon johtamisen suunnittelu 5
Palvelutuotanto 5
Toiminnanohjaus 5
Tuotantojärjestelmät 1 5
Hitsaustekniikka 5
Ennakoiva kunnossapito 5
Kehittämistekniikat 5
TUOTEKEHITYKSEN PERUSTEET
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Pintamallinnus ja teollinen muotoilu 3
Materiaalivalinta 2
Tuotekehitys 5
Turvallisuustekniikka 5
KÄYTETTÄVYYSKESKEINEN TUOTEKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
Käyttöliittymäsuunnittelu 5
Käytettävyys ja ergonomia 5
SolidWorks koneensuunnittelussa 5
TUOTEKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-26 op)
Konedynamiikka 3
Lujuusoppi 2 4
Finite Element Methods FEM 4
Koneensuunnitteluprojekti 7
Toimilaitetekniikka 3
Koneenosien suunnittelu 3
Koneensuunnittelu 4
Tuotekehitysprojekti 5
SOVELLETTU TUOTEKEHITYS
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Koneensuunnittelu 4
Koneenosien suunnittelu 3
Toimilaitetekniikka 3
Turvallisuustekniikka 5
Tuotekehitys 5
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Valitaan 30-30 op)
Harjoittelu 5 - 30
Harjoittelu 5 - 30
+ KONETEKNIIKAN TÄYDENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
10 - 15
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 10-15 op)
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)