AMK-tutkintokoulutus alkaen vuodesta 2020 (syksy)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

2022

Vaihda näkymän jäsentelyä
OPISKELIJA- JA TYÖHYVINVOINTI
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-48 op)
Osaajana kehittyminen 5
Opiskelijan hyvinvointi ja elämäntaidot 2
Life balance - tasapainoa elämään 5
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelukirjoittaminen 2
Sujuvuutta opiskeluun, opiskelutekniikat 2
Sujuvuutta opiskeluun, kielenhuollon kertaus 1
Opiskelijatutorointi 3 - 5
Monimuototutorointi 3 - 5
Mentorointi 3
Löydä oma liikuntamuotosi 5
Opiskelija aktiivina JAMKissa 5 - 15
KIELET JA VIESTINTÄ
(Kaikki pakollisia)
Työelämän englanti 4
Työelämän ruotsi 4
Työelämän viestintä 3
FUTURE FACTORY
(Kaikki pakollisia)
JAMK InnoFlash 2
Yrittäjyys 3
Future Factory -projekti 10
MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN PERUSTEET INSINÖÖRILLE
(Kaikki pakollisia)
Mat1 Yhtälöt 3
Mat2 Funktiot 3
Mat3 Derivaatta ja integraali 3
Fys1 Voima ja liike 3
Fys2 Energia 3
MATEMATIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN SOVELTAMINEN RAKENNUSTEKNIIKASSA
(Kaikki pakollisia)
Differentiaaliyhtälöt rakennustekniikassa 3
Fys3 Nesteet ja lämpö 3
Rakennuskemia 3
Statiikka 1 3
Statiikka 2 3
RAKENNUSTEKNIIKAN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Talonrakennustekniikan perusteet 6
CAD - Mallinnuksen perusteet 5
Rakennussuunnittelu 3
Mittaustekniikka 2
ICT-valmiudet 3
POHJARAKENNUS JA BETONIRAKENTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Geotekniikka 3
Betoniaineoppi 3
Pohjarakenteiden perusteet ja korjaus 6
Maa-ja kalliorakentaminen 3
RAKENNUSFYSIIKKA
(Kaikki pakollisia)
Rakenteellinen paloturvallisuus 2
Rakennusfysiikan perusteet 5
Soveltava rakennusfysiikka 3
Korjausrakentamisen perusteet 5
RAKENNUSTUOTANNON PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Betonityöt 5
Projektinjohto 5
Rakentamistalous 5
Tietomallinnus - BIM 5
RAKENNESUUNNITTELUN PERUSTEET
(Kaikki pakollisia)
Rakenteiden lujuusoppi 5
Runkorakenteet, kuormat ja rakennesuunnittelu 5
Teräsbetonirakenteet 1 5
Teräsrakenteet 1 5
Puurakenteet 1 5
RAKENNUSTUOTANNON SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Betonirakenteet ja rakennuskoneet 3
Tuotannon ohjaus 5
LVI- ja sähkötekniikka 3
Työmaatekniikat ja työturvallisuus 5
Määrä- ja tarjouslaskenta, aikataulu 4
RAKENNESUUNNITTELUN SYVENTÄVÄT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Rakenteiden mekaniikka 4
Pohjarakenteiden mitoitus 3
Teräsbetonirakenteet 2 3
Teräsrakenteet 2 5
Puurakenteet 2 5
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Kehittämis- ja tutkimustoiminta 5
Opinnäytetyön suunnittelu, AMK 3
Opinnäytetyön kirjoittaminen, AMK 2
Opinnäytetyön toteutus, AMK 6
Opinnäytetyön raportointi ja arviointi, AMK 4
Kypsyysnäyte, AMK 0
HARJOITTELU
(Kaikki pakollisia)
Harjoittelu 1 6
Harjoittelu 2 9
Harjoittelu 3 15
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 15 op)
International Skills Project in Civil Engineering 1 - 5
MATEMATIIKAN TUKIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-3 op)
Matematiikkaan valmistavat opinnot 3
Mat1 Tukiopinnot 1
Mat2 Tukiopinnot 1
Mat3 Tukiopinnot 1
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-23 op)
0 - 23
Ideasta yritykseksi 5
Yrittäjävalmennus 8
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
DreamUp-projektikurssi 5
CAMPUSONLINE-OPINNOT
(Valitaan 0-0 op)
EDUFUTURA-OPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0 op)