Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala

2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
JOHTAJUUS MONINAISESSA VERKOSTOSSA
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
Hankintojen johtaminen 5
Talouden analyysit ja talousviestintä 5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Kaikki pakollisia)
Näyttöön perustuva toiminta 5
Työelämän tutkiva kehittäminen 5
Professional Ethics 5
Laadullinen tutkimus 5
Määrällinen tutkimus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
YAMK-opinnäytetyö, osa 1 10
YAMK-opinnäytetyö, osa 2 20
Kypsyysnäyte 0
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YHTEISET OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Perhe- ja verkostokeskeinen vuorovaikutus mielenterveys- ja päihdetyössä 5
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
Projektijohtaminen ja palvelumuotoilu 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Kaikki pakollisia)
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Vapaasti valittavat opinnot 5