Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala

2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-10 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-10 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Moninaisuus ja kompleksisuus johtamisessa 5
Hankintojen johtaminen 5
Myynnin johtaminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 20-20 op)
Professional Ethics 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 20-20 op)
KLIININEN ASIANTUNTIJUUS PALLIATIIVISESSA HOIDOSSA
(Kaikki pakollisia)
Palliatiivisen hoidon kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5
Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5
Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5
Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito 5
Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa 5
Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa 5
Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa 5