Ylempi AMK

Projektijohtaminen ylempi AMK, liiketalous

2023

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 10-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5-10 op)
Uudistuva johtajuus 5
Kehittyvä strategia 5
PROJEKTIJOHTAMISEN ASIANTUNTIJUUS
(Kaikki pakollisia)
Projektin suunnittelu ja sen kehittäminen 5
Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät 5
Palvelumuotoilu kehittämistoiminnassa 5
Talouden ohjaus 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 25-25 op)
Valmentava johtajuus 5
Responsible Management 5
Palveluverkoston kehittäminen 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Vastuullinen palvelujen johtaminen 5
+ Yhteiset yrittäjyysopinnot (AMK- ja YAMK-opiskelijalle)
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-28 op)
0 - 28
Ideasta yritykseksi 5
Yrittäjävalmennus 8
DreamUp-projektikurssi 5
Unelmat+Inspiraatio! 3
Luo oma kesäduunisi 1 - 2
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2023-2024
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17
Kasvatustieteelliset opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-12 op)
Oppiminen ja elämänkulku 6
Koulutuksen tulevaisuus 6
Pedagogisen osaamisen kehittämisen opinnot
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Erityispedagoginen tietoperusta 5
Osaavana ohjaajana oppimisessa ja työelämässä 5
Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
Monipuoliset verkko-oppimistehtävät 5
Video pedagogisena työkaluna 5
Saavutettavuus opetuksessa ja ohjauksessa 5
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-15 op)