Ylempi AMK

Kestävä energia (YAMK)

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan yksi)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 5 op)
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
CAMPUS ONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21