Ylempi AMK

Kestävä energia (YAMK)

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER-OSAAMINEN 5 - 10
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan yksi)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
Kehittyvä strategia 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 50
ENERGIALIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 20 op)
Tulevaisuuden energiaratkaisut ja liiketoiminta 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
Energiatuotteiden ja -palveluiden kehittämismallit 5
Ympäristö, turvallisuus ja resurssitehokkuus 5
YAMK-OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 5-5 op)
CAMPUSONLINE
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-5 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17