Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala

2020

Vaihda näkymän jäsentelyä
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Valitaan 10-15 op)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Hankintojen johtaminen 5
Microeconomics of Competitiveness: firms, clusters, and economic development 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyö, Ylempi AMK 30
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan 25-25 op)
Professional Ethics 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5
Health Economics in Health Care and Social Services 5
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
Financial Management and Economic Assessment in Healthcare and Social Services 5
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 25-25 op)
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2020-2021
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-21 op)
0 - 21