Ylempi AMK

Verkostojohtaminen, sosiaali- ja terveysala

2021

Vaihda näkymän jäsentelyä
YHTEINEN MASTER OSAAMINEN 25
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA
(Valitaan 10-15 op)
Tutkiva kehittäminen 5
Määrällinen tutkimus 5
Laadullinen tutkimus 5
JOHTAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Kehittyvä strategia 5
Uudistuva johtajuus 5
Talouden ohjaus 5
ASIANTUNTIJAN YDINOSAAMINEN 45
VERKOSTO-OSAAMINEN
(Kaikki pakollisia)
Liiketoimintaverkostot 5
Hankintojen johtaminen 5
Asiakaskokemuksen johtaminen 5
OPINNÄYTETYÖ
(Kaikki pakollisia)
Opinnäytetyön suunnittelu, ylempi AMK 7
Opinnäytetyön toteutus, ylempi AMK 10
Opinnäytetyön raportointi, ylempi AMK 10
Tutkimuskirjoittaminen, ylempi AMK 3
Kypsyysnäyte, ylempi AMK 0
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 20
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan 0-20 op)
Professional Ethics 5
Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla 5
Sexual Health Promotion and Human Rights 5
JAMK Leadership Programme in Silicon Valley, USA 5
Yritystoimintaa kehittävät opinnot 5
Sosiaali- ja terveyspalvelut terveystaloustieteen näkökulmasta 5
Talouden johtaminen ja arviointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
CAMPUSONLINE YAMK
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
EDUFUTURA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
METODIOPINNOT
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-10 op)
Tiedot, taidot ja metodit (EduFutura-tarjonta) 2
Kvalitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 3
Kvantitatiivinen tutkimus (EduFutura-tarjonta) 5
JOHTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-20 op)
Johtamisen asiantuntijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja päätöksenteko 5
Henkilöstön ja työhyvinvoinnin johtaminen 5
Tieto- ja laatujohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 5
+ Oppiminen ja osaamisen kehittyminen (YAMK-opiskelijalle) 2021-2022
(Valitaan erillisten kriteerien mukaan 0-17 op)
0 - 17