Siirry suoraan sisältöön

Ranskan alkeet 2Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP92

Laajuus

5 op

Opetuskieli

  • suomi
  • englanti

Vastuuhenkilö

  • Jenni Riipinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Jatkat tutustumista ranskan kielen alkeisiin sekä ranskankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin hallitset kielen perusteita ja sanastoa, ja pystyt soveltamaan oppimaasi kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä. Osaat toimia ranskalaisen kulttuurin normien edellyttämällä tavalla tavanomaisissa viestintätilanteissa.

Opintojakson osaamiset:
Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja Ranskan välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Kurssilla kehität taitojasi ja opit hallitsemaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen ranskan kielen taitoja, sekä ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteitä:

Ääntäminen

Viestintä: Omasta elämästä ja kokemuksista kertominen, arkiaskareet, ravintolasanasto, vaatteet, opiskelu, vapaa-aika ja matkailu, sähköposti

Kielioppi: lähimenneisyys ja lähitulevaisuus, kestopreesens, menneen ajan aikamuoto passé composé, adjektiivien paikka ja taivutus, adverbit, järjestysluvut

Kulttuurituntemus: ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteet sekä ranskalainen viestintäkulttuuri, Ranskan maatuntemus

Esitietovaatimukset

Ranskan alkeet 1 (JAMK) tai vastaavat tiedot ja taidot tai Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.1 (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fi.pdf) tai lukion B3-kielen 1.-2.-kurssit tai niitä vastaavat tiedot ja taidot.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja tentit hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen sen jälkeen, kun ensimmäinen tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat jatkaa tutustumista ranskan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.