Siirry suoraan sisältöön

Saksan alkeet 1Laajuus (5 op)

Tunnus: BI00CP93

Laajuus

5 op

Vastuuhenkilö

  • Susanna Kananoja

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tutustut saksan kielen alkeisiin sekä saksankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset saksan kielen perusteita ja sanastoa ja pystyt käyttämään korrektia saksan kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset saksan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla. Lisäksi ymmärrät kotimaasi ja saksan välisiä kulttuurieroja.

Opintojakson osaamiset:
Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite:
Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja saksan välisiä kulttuurieroja.

Sisältö

Ääntäminen.

Tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittava kirjallinen ja suullinen saksan kielen taito.

Saksankielisten maiden kulttuurin ominaispiirteiden tuntemus.

Viestintä- ja vuorovaikutustilanteita, mm. itsestä ja perheestä kertominen, tervehtiminen ja esittäytyminen, kohteliaisuusfraaseja, yksinkertaiset ostostilanteet.

Kielioppia, mm. persoonapronominit, lukusanat, substantiivien suku ja artikkelit, akkusatiivi, verbin preesenstaivutus, kysymysten muodostaminen, päälauseen sanajärjestys.

Esitietovaatimukset

Kurssi lähtee alkeista. Edeltävää osaamista ei vaadita.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja tentit hyväksytysti.

Hylätty:
Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

HUOM! Jos haluat numeroarvioinnin (1 – 5), se on mahdollista saada erillisenä todistuksena. Tarve numeeriseen arviointiin on ilmoitettava opettajalle heti opintojakson alussa. Arviointiasteikkoa ei voi vaihtaa hyväksytty/hylätty -arvioinnista numeeriseen sen jälkeen, kun ensimmäinen tehtävä tai tentti on arvioitu.

Lisätiedot

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua saksan kieleen ja kulttuuriin ja oppia sen alkeet tehokkaasti.