Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD06-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2021 - 09.01.2022

Ajoitus

10.01.2022 - 20.05.2022

Opintopistemäärä

4 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 58

Koulutus

 • Tiimiakatemia (AMK)

Opettaja

 • Timo Lehtonen
 • Anu Manner
 • Kimmo Aho
 • Tapu Holttinen
 • Janne Roiha
 • Jaana Larsson

Ryhmät

 • HTA21S1
  Tiimiakatemia (AMK)
 • ZJA21SHPT
  Avoin AMK, tiimiakatemia, AMK-polku

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson jälkeen sinulla on laaja käsitys johtamisesta. Tarkoituksena on synnyttää mielenkiintoa johtamisen opiskelua ja johtamistyötä kohtaan.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Johtamisoppien kehitys
Johtamisen peruskäsitteet
Johtamisen ajankohtaiset sisältöalueet
Omat johtamisvalmiudet ja motivaatio
Ryhmätyötaidot

Aika ja paikka

Kevät 2022 Tiimiakatemia, Kangas

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Aalto-Setälä, Pauli: Häiriö – Johtaminen disruptiossa ja alustataloudessa
Rehn, Alf: Johtajuuden ristiriidat
Alahuhta, Matti: Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima
Rantala, Teija: Pieni kirja johtamisesta
Saari, Oskari: Alkemisti – Petteri Nykyn tarina
Ristikangas, Marjo-Riitta: Valmentava johtajuus
Sydänmaalakka, Pentti: Älykäs itsensä johtaminen
Sydänmaalakka, Pentti: Älykäs johtaminen 7.0 – Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi?
Mattila, Pekka: Peilejä johtamiseen
Leppänen, Makke & Rauhala, Ilona: Johda ihmistä, psykologiaa johtajille

Muu tiimivalmentajan suosittelema kirjallisuus.

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen, dialogi, tekemällä oppiminen, projektioppiminen, reflektointi

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuu projektioppimisen kautta

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisuus 1 op
Dialogitreenit 1 op
Projektioppiminen 1 op
Oppimistehtävät 1 op

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK (8) polkumäärä sisällytetty kokonaiskapasiteettiin (paikkoja)

Itsearviointi, vertaisarviointi, valmentajan arviointi
Aktiivinen osallistuminen dialogitreeneihin ja projektioppimiseen
Kirjalliset tehtävät arvioidaan Bloomin taksonomian mukaisesti

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää, mikä merkitys johtamisella on organisaatioille. Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Ymmärrät johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Ymmärrät omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Osaat toimia ryhmässä ja yhteistyössä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Osaat soveltaa johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Otat vastuuta ryhmän toiminnasta ja osaat organisoida ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Kiitettävä 4
Osaat analysoida johtamisen ja organisaation toimintaa niitä kuvaavilla peruskäsitteillä ja tunnistat niiden välisiä yhteyksiä. Osaat analysoida johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta siitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida johtamisen merkitystä organisaatioiden menestykselle. Osaat reflektoida johtamisen ja organisaation toimintaa opintojakson sisältöihin perustuen. Osaat kriittisesti analysoida omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Toimit ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti. Kehität ja ohjaat sekä omaa että ryhmän toimintaa.