Skip to main content

Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana (5 op)

Toteutuksen tunnus: YT00BL90-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Elinkaaren hallinta (YAMK)

Opettaja

 • Harri Tuukkanen

Vastuuopettaja

Harri Tuukkanen

Ryhmät

 • YTH23K1
  Elinkaaren hallinta (YAMK)
 • ZJAYTH23K1
  Avoin amk, YAMK-polut, Elinkaaren hallinta, Monimuoto
 • 05.09.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003
 • 12.09.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003
 • 26.09.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003
 • 10.10.2023 12:00 - 18:00, Käyttövarmuuden hallinta elinkaaren aikana YT00BL90-3003

Objectives

Osaat määrittää järjestelmän elinkaaren aikaisen suorituskyvyn ylläpidon vaatimat resurssit ja toimenpiteet. Osaat myös suunnitella ja johtaa kunnossapidon prosesseja sekä toteuttaa päivittäisen kunnossapidon hallinnollisia toimenpiteitä.
Ymmärrät käyttövarmuuden ja luottavuuden merkityksen järjestelmän elinkaaressa ja kykenet tekemään käyttövarmuusperusteisia päätöksiä. Hallitset turvallisuusjohtamisen periaatteet ja riskianalyysit.

Content

Elinkaaren hallinta, suorituskyvyn ja kunnossapidon mittaaminen, kunnossapidon toiminnanohjaus ja tiedonhallinta, kunnossapitoon ja riskienhallintaan liittyvät analyysit.

Teaching methods

Verkkopohjaiset tapaamiset. Luettava aineisto. Harjoitustehtävät. Harjoitustyö.

Practical training and working life connections

Harjoitustyön voi suorittaa ulkopuoliselle toimeksiantajalle.

Exam dates and retake possibilities

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Student workload

Opintojakson verkkotapaamisilla LÄSNÄOLOVAATIMUS!. Läsnäoloa on n. 24 h
Itsenäinen opiskelu n. 48h
Harjoitustyö n. 60 h
Harjoitukset 4h

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä (1):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.

Tyydyttävä (2):
Sinulla on perusymmärrys kunnossapidosta järjestelmän elinkaaren aikana.ja pystyt soveltamaan oppimiasi asioita.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä (3):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana.

Kiitettävä (4):
Sinulla on hyvä ymmärrys kunnossapidosta ja riskienhallinnasta järjestelmän elinkaaren aikana. Kykenet myös hallinnolliseen päätöksentekoon opetettuja menetelmiä soveltaen.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen (5):

Hallitset elinkaaren hallinnan johtamisen menetelmät ja periaatteet erinomaisesti.

Prerequisites

-