Skip to main content

Syventävä harjoittelu (20 op)

Toteutuksen tunnus: SARSW204-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

20 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Pirkko Ratinen
 • Kaisu Paalanen
 • Jaana Perttunen
 • Tiina Oksanen
 • Salla Grommi
 • Heidi Pasonen
 • Suvi Aunala
 • Irmeli Matilainen
 • Eija Kuisma
 • Hannele Tyrväinen

Vastuuopettaja

Pirkko Ratinen

Ryhmät

 • SAR20S1
  Sairaanhoitaja
 • SAR20SM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 28.08.2023 08:00 - 12:00, Aloitusinfo ja YleSH tentti /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 28.08.2023 12:00 - 16:00, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 28.08.2023 12:00 - 15:00, Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 28.08.2023 12:00 - 16:00, MT /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 28.08.2023 12:15 - 15:15, KRITI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 28.08.2023 12:30 - 14:30, GER /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 28.08.2023 12:30 - 16:00, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 29.08.2023 08:00 - 11:30, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 29.08.2023 08:00 - 16:00, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 29.08.2023 08:00 - 11:45, LANU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 29.08.2023 08:00 - 16:00, MT /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 29.08.2023 08:15 - 16:15, KRITI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 29.08.2023 10:00 - 14:30, GER /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 29.08.2023 12:30 - 16:00, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 08:00 - 16:00, MT /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 08:00 - 11:30, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 08:00 - 12:00, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 08:15 - 11:15, KRITI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 10:00 - 14:00, GER /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 12:15 - 15:30, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 12:15 - 15:15, KRITI / Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 12:30 - 16:00, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 30.08.2023 16:00 - 17:00, Lääkelaskujen uusintatentti /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 31.08.2023 08:15 - 16:15, RekryPortfolio-päivä /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 01.09.2023 08:00 - 11:30, LANU / Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 01.09.2023 08:00 - 11:30, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 01.09.2023 08:00 - 12:00, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 01.09.2023 12:15 - 16:15, Väkivallanhallintailtapäivä /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 04.09.2023 08:15 - 12:15, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 04.09.2023 08:15 - 15:45, KRITI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 04.09.2023 12:00 - 16:00, LANU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 04.09.2023 12:15 - 16:15, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 04.09.2023 12:30 - 16:00, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 05.09.2023 08:00 - 11:30, AIKU Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 05.09.2023 08:15 - 15:45, KRITI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 05.09.2023 08:15 - 11:30, LANU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 05.09.2023 08:15 - 12:15, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 05.09.2023 12:15 - 16:15, LANU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 05.09.2023 12:15 - 16:15, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 05.09.2023 12:30 - 16:00, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 08:00 - 12:00, LANU /Hoitoelvytys /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 08:00 - 11:30, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 08:15 - 12:15, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 08:15 - 15:45, KRITI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 08:30 - 11:00, GER /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 12:00 - 16:00, LANU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 12:15 - 15:45, PERI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 12:15 - 15:45, GER Hoitoelvytys /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.09.2023 12:30 - 16:00, AIKU /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 18.09.2023 15:00 - 18:15, YleSH uusinta
 • 27.09.2023 08:00 - 16:00, MT /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 11.10.2023 08:15 - 15:45, KRITI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 26.10.2023 08:45 - 16:15, MT /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 01.11.2023 11:30 - 16:30, MT /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 06.11.2023 12:00 - 16:00, PERI /Lopputentti Syventävä harjoittelu
 • 14.11.2023 14:00 - 17:00, YLESH-TENTTI /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001
 • 22.11.2023 08:15 - 16:15, MT /Syventävä harjoittelu SARSW204-3001

Objectives

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla syvennät osaamistasi näyttöön perustuvassa hoitotyössä, hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa sekä itsenäisessä päätöksenteossa valitsemassasi hoitotyön suuntautumisvaihtoehdossa. Opit toimimaan asiantuntijana moniasiantuntijuutta hyödyntäen. Sinulla on tiedot oman toimintasi ja toimintaympäristön kriittiseen arviointiin ja kehittämiseen ottaen huomioon eettiset periaatteet.

Tavoitteet
Osaat pohjata päätöksentekosi näyttöön perustuen valitsemallasi hoitotyö asiantuntijuusalueella. Osaat tehdä itsenäisiä näyttöön perustuvia päätöksiä hoitoketjun eri vaiheessa.
Osaat soveltaa eettisiin tilanteisiin sopivia ongelmanratkaisutaitoja.
Osaat arvioida asiantuntijuusalueesi tietoperustaa ja kehittää omaa toimintaasi kriittisesti ja luovasti.
Hallitset oman asiantuntijuusalueesi keskeiset kliiniset menetelmät.
Osaat hyödyntää ja soveltaa teknologiaa hoitotyössä.
Sovellat tavoitteita valitsemallasi asiantuntijuusalueella.

Opintojakson osaamiset
SARNT Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
SARPL Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
SARKO Kliininen osaaminen
YHTKA Kansainvälisyys - ja viestintäosaaminen

Content

Valitsemallasi asiantuntijuusalueella kliiniset hoitotyön menetelmät ja eri tieteenalojen syventävä tieto.
Sairaanhoitajaopiskelijoilla Future Factory -projekti (5 op) toteutuu Kehittyvä hoitotyön asiantuntijuus moduulissa siten, että Projektin suunnittelu -verkkokurssi (3 op) suoritetaan ennen syventävän vaiheen harjoittelua ja projektin toteutus (2 op) syventävän harjoittelun yhteydessä monialaisessa opiskelijatiimissä.

Learning materials and recommended literature

Jokaisen suunnan opettaja osoittaa materiaalin.
Edeltävät opinnot suoritettu 160 op. YleSH valtakunnallinen loppukoe. Osaamistaso mitoitettu 180 op

Teaching methods

Luentoja, laboraatioita, ryhmätöitä, itsenäistä opiskelua

Practical training and working life connections

Opintojaksoon sisältyy 10 kalenteriviikkoa käytännön harjoittelua

Exam dates and retake possibilities

YleSH valtakunnallinen loppukoe. Osaamistaso mitoitettu 180 op
Lisäksi jokainen suunta sopii omaan tentin tai osaamisen osoittamisen,uusinnat tarvittaessa

Student workload

20 op -> 540h

Evaluation scale

Hyväksytty/Hylätty

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty
Opiskelijalla on pitkälle kehittyneet ja edistyneet oman asiantuntijuusalueen kehittämisen tiedot sekä alan teorioiden ja toimintaperiaatteiden kriittinen ymmärrys ja soveltamisen taito. Opiskelija osaa muodostaa opintojakson kansainväliseen ja myös uusimpaan tietoperustaan pohjautuvaa, omakohtaista tietoa. Hän osaa arvioida sitä kriittisesti ja luovaa ajattelua osoittaen. Opiskelija osaa käyttää tiedon hankinnassa, muokkaamisessa, tuottamisessa ja välittämisessä alalleen tieto- ja viestintäteknologiaa uutta toimintatapaa luovalla tavalla.
Opiskelija osaa kehittää omaa alaansa omilla taidoillaan ja hän osaa tuoda ne esille työelämän kannalta relevanteilla esitystavoilla. Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja hankkimiaan taitoja laaja-alaisesti, kriittisesti ja kehittävästi. Opiskelija osaa tehdä itsenäisiä näyttöön perustuvia päätöksiä hoitoketjun eri vaiheissa yrittäjämäisesti ja on sisäistänyt eettisiin tilanteisiin soveltuvia ongelmanratkaisutaitoja. Opiskelijalla on kyky arvioida asiantuntijuusalueensa tietoperustaa ja omaa toimintaansa sekä kehittää niitä kriittisesti ja luovasti. Opiskelija hallitsee oman asiantuntijuusalueensa keskeiset kliiniset menetelmät hyödyntäen ja soveltaen teknologiaa hoitotyössä.
Opiskelija osaa toimia taitavasti, asiakaslähtöisesti ja erilaiset kulttuurierot huomioiden monialaisissa ja mahdollisesti monikulttuurisissa työryhmissä.

Hylätty
Hyväksytyn kriteerit eivät täyty

Prerequisites

Hallitset sosiaali- ja terveysalan asiakkuuden ja toimintaympäristön perustiedot, keskeiset käsitteet ja menetelmät. Hallitset terveyttä ja toimintakykyä edistävän hoitotyön sekä asiakaslähtöisen hoitotyön tavoitteet, perusteet ja menetelmät. Osaat käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön päätöksenteossa. Hallitset potilaan kliinisen tutkimisen ja hoidon tarpeen arvioinnin menetelmiä. Olet suorittanut farmakologian ja lääketieteen opinnot sekä perusopinnot ja niihin liittyvät harjoittelut ennen opintojakson alkua. Sinulla on vähintään 140 op suoritettuna ennen opintojen alkua (yksi 4 viikon harjoittelu voi puuttua).