Siirry suoraan sisältöön

Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2060-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Pekki
 • Esa Salmikangas

Ryhmät

 • TTV22S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 05.09.2023 08:00 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 12.09.2023 08:00 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 19.09.2023 08:00 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 26.09.2023 08:00 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 03.10.2023 08:00 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 10.10.2023 08:00 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 24.10.2023 08:00 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 31.10.2023 08:30 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 07.11.2023 08:30 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 14.11.2023 08:30 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013
 • 21.11.2023 08:30 - 09:45, Skriptaamisen ja automatisoinnin perusteet TTC2060-3013

Tavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin tuomat hyödyt, sekä komentotulkkien toiminnan periaatteet. Osaat automatisoida erilaisia toiminnallisuuksia Linux ja Windows –ympäristöissä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön


Osaamistavoite
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt ja kykenet tulkitsemaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -käyttöjärjestelmissä.

Sisältö

- Käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien automatisointi ja komentotulkin toiminta Linux-käyttöjärjestelmässä
- Käyttöjärjestelmän toiminnallisuuksien automatisointi ja komentotulkin toiminta Windows-käyttöjärjestelmässä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, harjoitukset ja kotitehtävät)

Opetusmenetelmät

luennot, demot, tehtävät, koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja demot 25h, tehtävät 30h, itsenäinen opiskelu 20h, koe 5h Yhteensä 80h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt ja kykenet tulkitsemaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -käyttöjärjestelmissä.

Tyydyttävä 2:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt sekä komentotulkin toimintaperiaatteen ja osaat tulkita valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida yksittäisiä toiminnallisuuksia Linux ja Windows -ympäristöissä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida toiminnallisuuksia Linux ja Windows -ympäristöissä.

Kiitettävä 4:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan kriittisesti valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida useita toiminnallisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi Linux ja Windows -ympäristöissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Ymmärrät käyttöjärjestelmän hallintaan liittyvän automatisoinnin hyödyt, tiedät komentotulkin toimintaperiaatteen ja pystyt analysoimaan kriittisesti valmiita automatisointiskriptejä. Osaat automatisoida useita toiminnallisuuksia yhdeksi kokonaisuudeksi Linux- ja Windows-ympäristössä sekä soveltaa niitä järjestelmän etähallintaan.

Esitietovaatimukset

- Linux- ja Windows-käyttöjärjestelmän perusteet
- Ohjelmoinnin perusteet