Siirry suoraan sisältöön

Rokottaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2016-3026

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

11.03.2024 - 09.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Heidi Pasonen
  • Suvi Aunala

Ryhmät

  • ZJASAR24KML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto, Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi
  • 25.04.2024 15:45 - 16:30, Rokottaminen SZYY2016-3026
  • 05.06.2024 10:15 - 17:00, Rokottaminen SZYY2016-3026

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit rokotusosaamisen perusteet.


Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät rokottamisen merkityksen ja eettiset periaatteet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
Hahmotat rokottamisen merkityksen maailmanlaajuisesti terveyttä edistävänä toimintana.
Sinulla on valmiudet rokotuksiin liittyvään näyttöön perustuvaan ohjaukseen ja neuvontaan.
Tunnet rokotuksin ehkäistävät taudit, kansallisen rokotusohjelman sekä rokotusten haittavaikutukset.
Osaat ohjattuna rokottaa aseptiikan ja potilasturvallisuuden huomioiden.

Sisältö

Rokotusten vaikuttavuus
Rokotustoimintaa ohjaavat lait ja säädökset
Rokottamisen tietoperusta ja rokotustaidot
Asiakkaan ohjaaminen rokotuspäätöksessä
Erilaiset rokotustekniikat
Haittavaikutusten hoito

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-opintojakson oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus Metropolian Moodlessa: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, opintojaksoportfolio, pop up -ja itsereflektiotehtävät, verkkotentti sekä rokotuslaboraatio, joka toteutuu kontaktiopetuksena syksyllä 2024.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja kaksi uusintakertaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 52h ja rokotuslaboraatio 2h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
Lähihoitajasta sairaanhoitajaksi erillisryhmä, 35 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää valtakunnallisen rokotusosaamisen perusteet opintojakson suorittamista erillisten kriteereiden mukaisesti, jotka on laadittu toteuttajatahon toimesta.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodlessa ja on osa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta.