Skip to main content

Windows infrastruktuuri administrointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5520-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 16.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 23.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 30.01.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 06.02.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 13.02.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 20.02.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 05.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 12.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 19.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 26.03.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 02.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 09.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 16.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 23.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002
 • 30.04.2024 08:00 - 10:30, Windows infrastruktuuri administrointi TTC5520-3002

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan toimeksiannon mukaisen Windows infrastruktuurin, sekä valvomaan ja ylläpitämään sen toiminteita ja palveluita. Opit myös yhdistämään ympäristön osaksi muita tietojärjestelmiä.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE TIETO JA YMMÄRRYS
EUR-ACE TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN

Opintojakson osaamistavoite
Opit käytännössä toteuttamaan ja suunnittelemaan Windows ympäristön ja ymmärrät sen toiminnot ja palvelut.

Content

Opintojakso pitää sisällään Windows pohjaisen ympäristön ymmärtämisen teoriassa, sekä sen suuunnittelun vastaamaan toimeksiantoa. Lisäksi opit toteuttamaan ympäristön käytännössä, sekä ylläpitämään sen toiminteita.

Learning materials and recommended literature

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Teaching methods

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Practical training and working life connections

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Exam dates and retake possibilities

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Alternative completion methods

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Student workload

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen Windows infrastruktuurin välttävästi. Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa käytäntöön opastetusti.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tyydyttävästi Windows infrastruktuurin perusteet. Opiskelija pystyy toteuttamaan toimeksiannon mukaisen ympäristön tyydyttävästi.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa hyvin Windows infrastruktuurin perusteet. Opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan toimeksiannon mukaisen ympäristön vähäisillä puutteilla.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa Windows infrastruktuurin. Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan toimeksiannon suunnittelun ja toteutuksen. Opiskelija pystyy soveltamaan osaamistaan ja liittämään toimeksiannon laajempaan ympäristöön.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa Windows infrastruktuurin erinomaisesti. Opiskelija osaa soveltaa osaamistaan ja pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan laajoja toteutuksia perustellusti.

Evaluation criteria, pass/failed

Hyväksytty/välttävä 1: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen Windows infrastruktuurin välttävästi. Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa käytäntöön opastetusti.

Prerequisites

Tietoverkot
Windows käyttö ja hallinta