Siirry suoraan sisältöön

Palveluiden hallinta ja valvonta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5560-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 12.01.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 19.01.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 26.01.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 02.02.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 09.02.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 16.02.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 23.02.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 08.03.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 15.03.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 22.03.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 05.04.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 12.04.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 19.04.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002
 • 26.04.2024 09:15 - 11:30, Palveluiden hallinta ja valvonta TTC5560-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit palveluiden hallinnan ja saatavuuden varmistamisen tarkoituksen ja keskeiset periaatteet. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan IT ympäristön palvelujen hallinnan ja valvonnan kokonaisuuden.

Opintojakson osaamiset
EU-KW: EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EU-EC: EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät palveluiden hallinnan ja valvonnan konseptit ja tekniikat, sekä osaat soveltaa niitä käytännön ympäristöissä.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi palveluiden hallinnan ja valvonnan periaatteet (Uptime, SLA) ja keskeiset tekniikat (CMDB/IPAM, SNMP, WMI, lokitus, telemetria). Opiskelija soveltaa oppimaansa käytännön harjoitusympäristöissä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi palveluiden hallinnan ja valvonnan periaatteet ja niihin liittyvät tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen palvelun hallinnan ja valvonnan.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi palveluiden hallinnan ja valvonnan periaatteet ja niihin liittyvät tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön palveluiden hallinnan ja valvonnan suppeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee palveluiden hallinnan ja valvonnan periaatteet ja niihin liittyvät tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön perustason palveluiden hallinnan ja valvonnan.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi palveluiden hallinnan ja valvonnan periaatteet ja niihin liittyvät tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön palveluiden hallinnan ja valvonnan kattavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti palveluiden hallinnan ja valvonnan periaatteet ja niihin liittyvät tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön kokonaisvaltaisen palveluiden hallinnan ja valvonnan monipuolisesti eri tekniikoita hyödyntäen.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee välttävästi palveluiden hallinnan ja valvonnan periaatteet ja niihin liittyvät tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yksittäisen palvelun hallinnan ja valvonnan.