Siirry suoraan sisältöön

Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC8020-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juha Peltomäki

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA23STIDA1
  Avoin amk, Data-analytiikka 1, Verkko
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 13.11.2023 16:00 - 17:30, Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet TTC8020-3007
 • 27.11.2023 16:30 - 18:00, Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet TTC8020-3007
 • 11.12.2023 16:00 - 17:30, Data analytiikan ja koneoppimisen käytänteet TTC8020-3007

Tavoitteet

Ymmärrät data-analytiikan ja koneoppimisen käytänteet ja projektin rakenteen ja kulun. Ymmärrät, millä tavalla datapohjainen projekti suunnitellaan, rakennetaan ja toteutetaan. Tunnistat myös datapohjaisten projektien keskeisen terminologian ja yleisimmät käytänteet. Ymmärrät datan visualisoinnin merkityksen. Tiedät opetus- ja testijoukon käsitteet ja yleisimmät tavat niihin jakamiseen. Saat perustiedot käytetyimmistä data-analytiikan ja koneoppimisen työkaluista.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

- Dataan pohjautuvan projektin rakenne ja toteutus
- Data-analytiikan ja koneoppimisen käytänteet
- Opetus- ja testijoukon käsitteet ja yleisimmät tavat niiden jakamiseen
- Datapohjaisen projektin dokumentointi ja visualisointi
- Esittely data-analytiikka ja koneoppimisen yleisimpiin työkaluihin ja niihin tarvittava käytännön osaaminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella 2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali harjoitustehtäviä ja opiskeltavia asiasisältöjä varten jaetaan kurssin aikana.

Opetusmenetelmät

Virtuaalinen opiskelu sisältäen harjoitustehtävien tekemisen sekä niihin liittyviin luento- ja esimerkkimateriaaleihin perehtymisen.
Harjoitustehtävät tehdään pääsääntöisesti ryhmätöinä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson sisältö pyritään kytkemään työelämässä esiintyviin ongelmiin.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen työmäärä vastaa 27 tunnin opiskelutyötä. Yhteensä opiskelutyömäärä (4 op) kurssilla on 108 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan palautettujen harjoitustehtävien perusteella, jotka tulee palauttaa annettuihin aikatauluihin mennessä.
Arviointimenetelmät käydään läpi opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 2: Tunnet data-analytiikka ja koneoppimisen projektin eri vaiheet. Osaat suunnitella data-analytiikan ja koneoppimisen projektin vaiheet. Lisäksi osaat pintapuolisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Välttävä 1: Tunnet data-analytiikka ja koneoppimisen projektin eri vaiheet. Osaat pintapuolisesti suunnitella data-analytiikan ja koneoppimisen projektin vaiheet. Lisäksi osaat arvioida suppeasti toteutuksensa ja tekemänsä johtopäätökset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kiitettävä 4: Tunnet data-analytiikka ja koneoppimisen projektin eri vaiheet ja osaa systemaattisesti edetä vaihe vaiheelta. Osaat suunnitella data-analytiikan ja koneoppimisen projektin vaiheet riippumatta ratkaistavasta ongelmasta. Lisäksi osaat monipuolisesti arvioida toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Hyvä 3: Tunnet data-analytiikka ja koneoppimisen projektin eri vaiheet ja osaa edetä vaihe vaiheelta. Osaat suunnitella data-analytiikan ja koneoppimisen projektin vaiheet riippumatta ratkaistavasta ongelmasta. Lisäksi osaat monipuolisesti arvioida toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Tunnet data-analytiikka ja koneoppimisen projektin eri vaiheet ja osaa systemaattisesti edetä vaihe vaiheelta. Osaat suunnitella data-analytiikan ja koneoppimisen projektin vaiheet riippumatta ratkaistavasta ongelmasta. Lisäksi osaat arvioida kriittisesti toteutuksensa ja perustella johtopäätökset.