Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC7510-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Hyytiäinen
 • Jarmo Nevala

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 08.01.2024 12:30 - 14:00, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 11.01.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 15.01.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 18.01.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 22.01.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 25.01.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 29.01.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002
 • 01.02.2024 08:15 - 09:45, Kyberturvallisuusharjoitusten perusteet TTC7510-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sinä hallitset keskeisimmät kyberharjoituksen suunnitteluun ja valmisteluun liittyvät osa-alueet: käsitteet, käytetyt toteutustavat ja yleiseen harjoitukseen liittyvät rakenteelliset asiat.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Sinä hallitset harjoituksen suunnittelun periaatteet ja osaat suunnitella yrityksen henkilöstölle sopivan harjoitusmallin.

Sisältö

Opintojakso sisältää yleisesti kyberharjoituksen käsitteet ja harjoitusmallit. Opintojaksolla tutustutaan harjoituksen järjestämiseen ja harjoituksessa toimimiseen eri roolien (järjestäjä, puolustaja, hyökkääjä) kautta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää jotain kyberharjoitusten taustalla olevasta teoriasta. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa jotain teknisiä tietojärjestelmiä kyberharjoituksessa. Opiskelija osallistuu kyberharjoituksen suunnitteluun ryhmässä.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää monipuolisesti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa monipuolisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee kattavasti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää perusteellisesti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa perusteellisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee perusteellisesti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija ymmärtää tavallisesta poikkeavasti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa tavallisesta poikkeavasti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee loistavasti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.