Siirry suoraan sisältöön

Palkkahallinto (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD13-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1.5 op

Toteutustapa

70 % Lähiopetus, 30 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Milla Welling

Vastuuopettaja

Hanna Karhu

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • 15.01.2024 16:00 - 17:30, Palkkahallinto HL00BD13-3005
 • 22.01.2024 16:00 - 17:30, Palkkahallinto HL00BD13-3005
 • 29.01.2024 16:00 - 17:30, Palkkahallinto HL00BD13-3005
 • 05.02.2024 16:00 - 17:30, Palkkahallinto HL00BD13-3005
 • 12.02.2024 16:00 - 17:30, Palkkahallinto HL00BD13-3005
 • 19.02.2024 16:00 - 17:30, Palkkahallinto HL00BD13-3005

Tavoitteet

Tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt toimimaan palkkahallinnon työtehtävissä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt palkkahallinnon keskeisimpiin tehtäviin. Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät palkkahallinnon peruskäsitteet. Osaat tuottaa ohjeiden mukaan digitaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään palkkauksen normit ja perusperiaatteet, palkan verotus, henkilösivumenot, luontoisedut, kustannusten korvaukset, työaika, muulta kuin työajalta maksettava palkka sekä palkkatapahtumien rekisteröinti.

Aika ja paikka

Videoidut webinaarit 6 kertaa (n. 11 tuntia), luokkaopetus videomateriaaliin ja Netvisor-tehtävään liittyen tarvittaessa, itsenäinen Netvisor-harjoitus ja viikkotehtävät (n. 60 tuntia), + itsenäistä opiskelua ja tentti. Videot katsottavissa omaan tahtiin, ei aikaan sidottuja. Käytännössä kurssista selviytyminen edellyttänee että viikkotasolla rytmi säilyy.

Kurssi alkaa maanantainta 15.1. Webinaarit päättyvät 19.2. jonka jälkeen tentti on avoinna Moodlessa. Tentin jälkeen on mahdollisuus luokkaohjaukseen Netvisor -tehtävässä (11.3.). Viikkotehtävien ja Netvisor -tehtävän viimeinen palautusmahdollisuus 18.3. mennessä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali koostuu oppivideoista, luentomateriaaleista, lakitesteistä, verohallinnon ohjeista, sekä oppimateriaalista muusta digitaalisella oppimisalustalla.

Esimerkiksi kirjat:
Palkanlaskenta (Juha Stenbacka, Terttu Söderström) 2020, Sanoma Pro (Löytyy Jamkin kirjastosta)
Palkanlaskenta käytännönläheisesti (Kati Mattinen, Carita Orlando, Kirsi Parnila) 2020, Meedia Zone OÜ (Jamkin tunnuksilla saatavilla e-kirjana)

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu luokkahuoneessa ja / tai verkossa, digialustan verkko-opiskelumateriaalin, videoiden ja harjoitustehtävien avulla. Aikaan sidottua läsnäolovelvollisuutta ei ole, jakso on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan itsenäisesti etäopiskellen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään digitaalisella oppimisalustalla 22.2.-25.2. Tämän ajan sisällä voit tehdä tentin kun se sinulle sopii. Tentin tekemiseen on aikaa 2 tuntia ja materiaalit on sallittu. Ensimmäinen uusintatentti järjestetään 25.-31.5.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luokka- ja etäopetus, itsenäinen Netvisor-harjoitus ja viikkotehtävät (n. 60 tuntia), + itsenäistä opiskelua ja tentti.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 3

Arviointi perustuu tenttiin, Netvisor -harjoitukseen, sekä viikkotehtäviin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät palkkahallinnon peruskäsitteet. Osaat tuottaa ohjeiden mukaan digitaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Tyydyttävä 2
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat soveltaa niitä erilaisissa palkanlaskentatilanteissa. Osaat hakea informaatiota ja soveltaa sitä tuottaessasi digitaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat analysoida erilaisia palkanlaskentatilanteita ja tuottaa niihin ratkaisuja. Osaat analysoida informaatiota ja tuottaa analyysiin pohjautuen sekä digitaalisen että manuaalisen palkkahallinnon aineiston. Pystyt noudattamaan annettua aikataulua aineiston tuottamisessa. Pystyt kehittämään omia palkanlaskentaan liittyviä työprosessejasi.

Kiitettävä 4
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat analysoida erilaisia palkanlaskentatilanteita ja tuottaa niihin monipuolisesti perusteltuja ratkaisuja. Osaat analysoida ja arvioida informaatiota ja tuottaa sen perusteella virheettömän sekä digitaalisen että manuaalisen palkkahallinnon aineiston. Tuotat aineiston nopeasti. Pystyt kehittämään sekä omia että toisten työprosesseja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet palkkahallintoa määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Hallitset palkkahallinnon peruskäsitteet ja osaat analysoida erilaisia palkanlaskentatilanteita ja tuottaa niihin monipuolisesti perusteltuja ratkaisuja. Osaat analysoida ja arvioida informaatiota ja tuottaa sen perusteella virheettömän sekä digitaalisen että manuaalisen palkkahallinnon aineiston. Tuotat aineiston nopeasti ja pystyt vastaamaan sen raportoinnista eri sidosryhmille. Pystyt kehittämään koko työyhteisön työprosesseja ja ohjaamaan muiden työtä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu osaksi sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon opintoja. Voit valita opintojakson myös ensimmäisenä vuonna, jos haluat edetä opinnoissa nopeammin.