Siirry suoraan sisältöön

Suomalaisten ravitsemus (5 op)

Toteutuksen tunnus: MM00BY26-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Anne-Maria Raitio
 • Karoliina Väisänen

Ryhmät

 • ZJAMPT23KM
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 29.08.2023 17:00 - 18:30, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3004
 • 26.09.2023 17:00 - 18:30, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3004
 • 07.11.2023 17:00 - 18:30, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3004
 • 17.11.2023 17:00 - 18:30, Suomalaisten ravitsemus MM00BY26-3004

Tavoitteet

Tämän opintojakson jälkeen sinulla on laaja käsitys ravitsemuksesta. Tarkoituksena on synnyttää mielenkiintoa ravitsemuksen opiskelua kohtaan.

Hallitset ravitsemuksen vaikutukset hyvinvointiin ja terveyteen sekä osaat viestiä ravitsemuksesta asiakaslähtöisesti. Tunnistat suomalaisten kansanterveyteen vaikuttavat oleellisimmat ravitsemuksen tekijät sekä haasteet. Osaat analysoida kriittisesti ravitsemusviestintää ja mediaa. Tunnistat peruselintarvikkeiden ravintoainesisällöt ja niiden vaikutuksen ruokavalioon. Osaat perusravintoainelaskennan ja osaat soveltaa laskentaa ravitsemussuosituksiin.

Osaamiset:
Kestävä ruokajärjestelmäosaaminen
Palveluliiketoimintaosaaminen
Oppimaan oppiminen

Sisältö

Suomalaisten ravitsemus
Elintarvikkeet ja ravitsemus
Ravitsemuslaatu
Ravitsemusviestintä
Erityisruokavaliot
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot

Aika ja paikka

Yhteinen aloitus Rajakadulla
Zoom-webinaarit
Verkko-opiskelu oppimisympäristössä (Moodle).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ravitsemus- ja ruokasuositukset; https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/

Ravitsemustaito; Voutilainen, Fogelholm, Mutanen (2015)

Opetusmenetelmät

Webinaarit
Itsenäinen työskentely
Akvaariokeskustelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso sisältää tentin yhdessä teemassa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso laajuus on 5 op eli 135 tuntia.

Webinaarit 6 h
Itsenäinen työskentely 89 h
Kirja-analyysi lukupiirissä 40 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Opintojakson suoritus (hyväksytty / hylätty) arvioidaan yksilötehtävien ja ryhmäkeskustelun perusteella.
Vertaispalaute, vertaisarviointi
Itsearviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnistat ravitsemuksen yhteyden hyvinvointiin ja terveyteen. Tunnistat elintarvikkeiden ja ravitsemuksellisen laadun merkityksen. Tunnistat yleisimpiä erityisruokavalioita. Ymmärrät ravitsemusviestinnän periaatteet.