Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmointi 2 (3 op)

Toteutuksen tunnus: HTKA0050-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Tietojenkäsittely (AMK)

Opettaja

 • Jarkko Immonen

Ryhmät

 • HTK23S1
  Tietojenkäsittely (AMK)
 • ZJAHTK23S1
  Avoin AMK, Tiko, AMK-polut, tietojenkäsittely, tradenomi amk
 • 13.03.2024 13:00 - 16:30, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 20.03.2024 13:00 - 16:30, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 27.03.2024 13:00 - 16:30, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 03.04.2024 08:30 - 12:00, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 10.04.2024 13:00 - 16:30, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 17.04.2024 13:00 - 16:30, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 24.04.2024 13:00 - 16:30, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 08.05.2024 13:00 - 17:00, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004
 • 15.05.2024 13:00 - 17:00, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004 - Tentti
 • 23.05.2024 10:00 - 14:00, Ohjelmointi 2 HTKA0050-3004 - Uusintatentti

Tavoitteet

Hyville ohjelmoijille on kysyntää työmarkkinoilla. Kuitenkaan ohjelmoinnin perusteiden tunteminen ei ole ohjelmoijaksi suuntautuvalle riittävä osaamistaso, vaan tarvitaan laajempaa ja syvempää osaamista. Tällaista osaamista saat Ohjelmointi 2 -opintojaksolta.

Opintojakson osaamiset
Tietojärjestelmäosaaminen
Sovelluskehitysosaaminen
Oppimisen ja tiedonhallinnan osaaminen

Opintojakson suoritettuasi osaat ohjelmoida Typescript-ohjelmointikielellä. Opintojaksoa suositellaan kaikille Full Stack -linjaopintoja valitseville opiskelijoille.

Sisältö

Opintojaksolla laajennat ohjelmointitietämysi pääasiassa Typescript-ohjelmointikielen kautta. Käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi tyypit, luokat, rajapinnat, geneeriset tyypit, nimiavaruudet ja moduulit. Lisäksi opit Javascriptin erityispiirteitä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan kirjoittama oppimateriaali ja valikoidut verkkolähteet.

Opetusmenetelmät

- Kontaktitunnit
- Tehtävät
- Lopputentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti järjestetään opintojakson lopuksi luokassa tai virtuaalisesti. Tentti sisältää sekä teoriaa että käytäntöä. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Sinulla on oikeus hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, jos sinulla on aiemmin hankittua osaamista (esimerkiksi muualla suoritettuja korkeakouluopintoja), joita voidaan katsoa hyväksi nyt suoritettavaan tutkintoon.

Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa on kolme päätapaa: hyväksilukeminen (korvaaminen, sisällyttäminen) ja muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä opinnollistaminen. Lisätietoa JAMKin tutkintosäännössä, luku 17.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson keskimääräinen kuormittavuus on 81 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 10 (sisältyy max-määrään)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja luoda yksinkertaisia Typescript-ohjelmia. Tunnet opintojaksolla käsitellyt asiat yleisellä tasolla.

Tyydyttävä 2: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja luoda pienimuotoisia Typescript-ohjelmia. Tunnet opintojaksolla käsitellyt asiat ja osaat käyttää oppimiasi piirteitä ohjelmoidessasi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja luoda pienimuotoisia Typescript-ohjelmia. Ymmärrät opintojaksolla käsitellyt asiat ja osaat hyödyntää oppimaasi ohjelmoidessasi.

Kiitettävä 4: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja luoda Typescript-ohjelmia. Hallitset opintojaksolla käsitellyt asiat ja osaat hyödyntää oppimaasi ohjelmoidessasi. Osaat analysoida ja parantaa omia ratkaisujasi. Pystyt laajentamaan itsenäisesti omaa ohjelmointiosaamistasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat käyttää ohjelmointiympäristöä tarkoituksenmukaisesti ja hallitset hyvin opintojaksolla käsitellyt asiat. Osaat kirjoittaa laadukasta Typescript-ohjelmakoodia. Tunnistat erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi sekä osaat kriittisesti analysoida ja parantaa omia ratkaisujasi. Pystyt laajentamaan itsenäisesti omaa ohjelmointiosaamistasi.

Esitietovaatimukset

Osallistuaksesi opintojaksolle sinun tulee hallita ohjelmoinnin perusrakenteet Javascript-ohjelmointikielellä.